Als tegenstanders hun standaardsit...

Als tegenstanders hun standaardsituaties aanpassen aan de tekortkomin-gen van je doelman, heb je een probleem. Toen het ook nog werd afgestraft, veranderde Club van keeper.