Hoe zit dat ? Ajax kocht geen aandelen van andere aandeelhouders over, er was sprake van kapitaalsverhoging. Het gewicht van de Ajaxaandelen werd zwaarder omdat de andere aandeelhouders niet ingingen op de vraag om vers kapitaal in te brengen : tot vorige week bezaten ex-voorzitter Jos en Albert Verhaegen en ex-ondervoorzitter René Snelders iets meer dan 45 procent van de aandelen, terwijl de overige 3,5 procent in handen waren van Louis De Vries en nog een ...

Hoe zit dat ? Ajax kocht geen aandelen van andere aandeelhouders over, er was sprake van kapitaalsverhoging. Het gewicht van de Ajaxaandelen werd zwaarder omdat de andere aandeelhouders niet ingingen op de vraag om vers kapitaal in te brengen : tot vorige week bezaten ex-voorzitter Jos en Albert Verhaegen en ex-ondervoorzitter René Snelders iets meer dan 45 procent van de aandelen, terwijl de overige 3,5 procent in handen waren van Louis De Vries en nog een paar andere clubmensen. Omdat de drie ex-Germinalbeheerders verkozen om elk niet nog eens 19 miljoen frank (470.998 euro) uit eigen zak op te diepen, daalde hun gezamelijke participatie tot 27,5 procent. Dat is niet genoeg meer als blokkeringsmechanisme. Alle betrokkenen vonden de kapitaalsverhoging waarmee Ajax in feite de eerder aan GBA verstrekte lening van 150 miljoen frank (3,72 miljoen euro) bijna helemaal omzet in nieuwe aandelen, een goeie zaak : door het negatief eigen vermogen volstond het dat een schuldeiser zich aanmeldde om het faillissement van GBA aan te vragen. Nu kan men op zijn minst weer een jaar verder. Maar ook daarna lijkt de kans dat Ajax GBA als een blok laat vallen klein, want dan is het al zijn geïnvesteerde geld kwijt. Alleen lijkt de uitdrukkelijke wens van Ajax dat GBA vanaf volgend seizoen geen verlies meer maakt, niet meteen haalbaar. Dat komt omdat de dure, vierjarige contracten die destijds met de meeste spelers en werknemers werden afgesloten door Louis De Vries, toen nog in een bui van tomeloos optimisme op basis van de verwachte publiciteitsinkomsten, na dit seizoen nog een jaar doorlopen. Spelers als Brusselers, Demkine en Van der Heyden zijn of worden intussen wel uitgeleend, maar GBA past nog altijd het loonverschil bij. Hulp kan misschien komen van François Laureyssen, vorig jaar al getipt als commerciële partner van de club. Toen had een deel van de directie het niet op Laureyssen begrepen, maar als die zoals verwacht binnen een paar weken met een grote sponsor flink wat miljoenen binnenbrengt, kan die kritiek verstommen. Het zou in weerwil van de hoge verwachtingen bij de fusie na De Post nog maar de tweede grote sponsor zijn die GBA dan verwelkomt. Perspectieven op inkomsten biedt ook de doorgevoerde verjonging in de spelerskern : Paul Kpaka kan straks een nieuwe Dagano worden, die in plaats van naar Genk naar Ajax gaat, maar dan niet met een 50/50-verdeling van de transfersom tussen club en makelaar. Is GBA het verplicht om jaarlijks één jeugdspeler gratis aan de Amsterdamse moederclub af te staan, dan zijn er voor de overheveling van oudere spelers (vanaf 21 jaar) geen vaste constructies afgesproken. In dat geval geldt de normale marktprijs. door Geert Foutré