Al sinds de Olympische Spelen van Peking financiert het Fonds Baillet Latour de premies voor de Belgische olympische medaillewinnaars en de atleten die een olympisch diploma hebben behaald. De bedragen zijn sindsdien dezelfde gebleven: 50.000 euro voor een individuele gouden medaille, 30.000 voor zilver, 20.000 voor brons, 10.000 voor een vierde stek en 5000 euro tot en met plaats acht. Ploegsporters krijgen een vierde van die bedragen, net als de coaches. In totaal werd...

Al sinds de Olympische Spelen van Peking financiert het Fonds Baillet Latour de premies voor de Belgische olympische medaillewinnaars en de atleten die een olympisch diploma hebben behaald. De bedragen zijn sindsdien dezelfde gebleven: 50.000 euro voor een individuele gouden medaille, 30.000 voor zilver, 20.000 voor brons, 10.000 voor een vierde stek en 5000 euro tot en met plaats acht. Ploegsporters krijgen een vierde van die bedragen, net als de coaches. In totaal werd een bedrag van 406.500 euro verdeeld onder 44 sporters en 71.250 euro onder de trainers. In tegenstelling tot in het verleden, toen onder meer Frederik Deburghgraeve en Ulla Werbrouck een pak belastingen moesten afdokken op hun gouden medaillepremie van Atlanta, zullen Nafi Thiam, Pieter Timmers en anderen deze keer weinig of niets moeten afdragen aan vadertje staat. Frédéric Fallon-Kund, directeur algemene diensten van het BOIC, legt uit hoe dat komt: 'België heeft met veel andere landen al jaren een dubbel belastingverdrag. Dat stipuleert dat als een Belgische atleet een premie krijgt voor een prestatie op Braziliaans grondgebied, de Brazilianen daar belastingen op mogen heffen. De regering ginder heeft echter beslist om dat voor de Olympische Spelen niet te doen, ook voor alle andere landen. 'Het verdrag bepaalt verder dat in dat geval ook België niet meer bevoegd is om die premies te belasten - een regeling die ook gold na Londen (2012) en Peking (2008). Dit is wel alleen van toepassing op de premies van de atleten, de coaches worden wel belast, afhankelijk van hun amateur/profstatuut.' Houden Greg Van Avermaet en co dan hun volledige premie over aan hun olympisch avontuur? Niet helemaal. 'Elke sporter moet die aangeven als inkomst op zijn belastingbrief van 2016, zodat de fiscus onder het zogenaamde progressievoorbehoud daar dan de gemiddelde aanslagvoet op kan berekenen. Voor Van Avermaet (die bij BMC naar verluidt zo'n twee miljoen euro per jaar verdient, nvdr) zal die 50.000 euro geen impact hebben op zijn aanslagvoet, een atleet met een 'normaal' loon zal met 50.000 of 30.000 euro extra wel in een hogere belastingschijf belanden. Maar zelfs dan zal hij of zij op zijn premie slechts een paar honderd euro belastingen moeten betalen', aldus Fallon-Kund. DOOR JONAS CRETEURIn het verleden moesten Frederik Deburghgraeve en Ulla Werbrouck een pak belastingen betalen.