Woensdag 11/02

Men kan natuurlijk niet alle volkswijsheden kennen, laat staan op zijn ledematen laten tatoeëren. Vandaar dat op de arm van Jonathan Legear wel 'Vini, vidi, vici' (J. Caesar) staat, maar niet: 'Voorspel niets in de sport, zeg ook niets over wat al gebeurd ís, want vooraleer uw woorden zijn uitgesproken, zijn ze al door nieuwe feiten weerlegd' (U. Scout). Deze laatste spreuk is wellicht ook wat lang om op een arm te tatoeëren, een enkele basketspeler niet te na gesproken. Zeker indien die arm al vol staat met allerlei ondefinieerbare meetkundige figuren.
...

Men kan natuurlijk niet alle volkswijsheden kennen, laat staan op zijn ledematen laten tatoeëren. Vandaar dat op de arm van Jonathan Legear wel 'Vini, vidi, vici' (J. Caesar) staat, maar niet: 'Voorspel niets in de sport, zeg ook niets over wat al gebeurd ís, want vooraleer uw woorden zijn uitgesproken, zijn ze al door nieuwe feiten weerlegd' (U. Scout). Deze laatste spreuk is wellicht ook wat lang om op een arm te tatoeëren, een enkele basketspeler niet te na gesproken. Zeker indien die arm al vol staat met allerlei ondefinieerbare meetkundige figuren. Over de eerste spreuk is overigens ook al veel te doen geweest, omdat mensen met een Latijnse vorming volhouden dat het 'Veni, vidi, vici' moet zijn, en niet 'Vini'. Legear evenwel, geconfronteerd met deze betweterige opmerking, bleef laconiek: 'Daar ben ik zo zeker niet van.' Volgens Jonathan is het Julius Caesar die een fout heeft gemaakt. En daar valt iets voor te zeggen. 'Veni, vidi, vici', 'Ik kwam, ik zag, en ik overwon', is het nogal arrogante tautogram waarmee Caesar zijn overwinning op koning Pharnaces de Tweede van Pontus samenvatte. Wat een tautogram is, doet nu niet ter zake. Pontus was een landstreek aan de Bosporus in het huidige Turkije, en werd door de Romeinen zonder tegenstand veroverd na de Slag bij Zela. Maar Caesar, steeds dixit Legear, was wel vaker slordig in zijn berichten en geschriften, zowel qua inhoud als qua grammatica en spelling. 'Gallia est omnis divisa in partes tres' bijvoorbeeld. Ieder kent de aanhef van zijn beroemde boek 'De bello Gallico', over de verovering van Gallië, uitgezonderd een kleine nederzetting die moedig weerstand bleef bieden aan de overweldigers en het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk maakte. Partes tres, ja dat zal wel. Jonathan komt gemakkelijk aan partes negen: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Henegouwen ... En dan spreekt hij voor het gemak nog niet over de opdeling in Vlaams- en Waals-Brabant. Of neem 'Alea iacta est', de strijdkreet waarmee Caesar zogezegd de Rubicon overstak. Dat moet zijn: 'Alea iacta sit', al is dit voer voor gevorderden. Wat de andere leuze betreft, 'Voorspel nooit iets enz.', citeren wij uit een interview met Legear in Het Laatste Nieuws op de dag van België-Slovenië. Over René Vandereycken, die hardnekkig weigert om Jonathan in de nationale ploeg op te nemen: 'Waar het mij om gaat, is dat de logica van zijn keuzes soms ver te zoeken is. Neem Van Buyten. Die heeft zeven of acht matchen niet meer gespeeld bij Bayern. Waarom neemt hij dan niemand anders in zijn plaats?' Diezelfde avond: België-Slovenië 2-0, twee doelpunten van Van Buyten. Voorspel nooit iets in de sport ... het is wat langer dan 'Vini, vidi, vici', en het doet dus wat langer pijn wijl de naald met inkt door de huid prikt, maar het is in elk geval juister. En correcter geschreven. Toen Anderlecht eens op stage naar Spanje vloog, hadden de ploegmaats Legear wijsgemaakt dat er tussen België en Spanje een tijdsverschil van een kwartier was. Waarna Jonathan zijn dure merkhorloge meteen een kwartier vooruit draaide. Toen hij daar genoeg om uitgelachen was, nam hij zich voor nooit meer goedschiks iets aan te nemen, trouwens de juiste ingesteldheid van elke kritische wetenschapper. Vandaar dat het laatste woord over die 'Vini, vidi, vici' nog niet gesproken is. En over Daniel Van Buyten ook niet. 'Eric doet altijd alsof hij zwak is.' 'Steven kuste me in de cinema op de laatste rij.' 'Bart babbelt tegen een hond op straat.' 'Guillaume is eerder een huismus.' 'Volkan is geen macho.' 'Beha's met één haakje gaan het moeilijkst open.' Quiz, vraag één: welke van bovenstaande koppen stond in ons valentijnsnummer van vorige week boven het interview met Wouter Biebauw? Nu vraag twee: welk van onderstaande citaten stond ín het interview met Wouter Biebauw? 'Al na drie maanden was ik in verwachting.' 'Qua koppigheid moeten we voor elkaar niet onderdoen.' 'Slechtgezind trok ik mee naar zee.' 'Je moet hem een dagje gunnen om te kalmeren.' 'Was ik hem gewoon op straat tegengekomen, was ik hem waarschijnlijk voorbijgelopen.' 'Ge moe ne kjè kiekn, wuk ne keun.' Een kleine tip: Wouter is van Deerlijk. Sdoor koen Meulenaere