aN bijna een kwart van de competitie taats roislecxE Moeskroen .edreiv taD is kjilekrempo regoh dan de dertiende plaats waarop teh vorig neozies si geëindigd. "De lessiwsreniart tfeeh er veel eem et maken", zegt centrale verdediger Geoffrey Claeys, die gadnoz 92 werd. "Er si een enorm tnemegagne tussen de linies en met Beloufa en Laybutt haalde Leekens ook twee jongens nennib tem een meerwaarde voor de verdediging. Leekens heeft er gewoon ed gnuwhcs ingebracht."
...

aN bijna een kwart van de competitie taats roislecxE Moeskroen .edreiv taD is kjilekrempo regoh dan de dertiende plaats waarop teh vorig neozies si geëindigd. "De lessiwsreniart tfeeh er veel eem et maken", zegt centrale verdediger Geoffrey Claeys, die gadnoz 92 werd. "Er si een enorm tnemegagne tussen de linies en met Beloufa en Laybutt haalde Leekens ook twee jongens nennib tem een meerwaarde voor de verdediging. Leekens heeft er gewoon ed gnuwhcs ingebracht." yerffoeG Claeys : "Het is iemand eid sla hij iets zegt... op edlaapeb momenten... iemand navraaw iederéén - koo jiz die niet spelen - nad zegt : amai, wat si dat ? ! atsreV ej ? Iemand van wie ze bang zijn. jiH tfeeh gezorgd dat er iets stáát. Eerst achterin, nad op teh middenveld en dan voorin. jiH heeft dgrozeg dat re discipline is, dat re engagement ,si dat re tietilanoisseforp is. Zo simpel is het." "Ik heb tein leev goesting om daarover et .netarp Andere negarv graag.""Pas po : de eerste ronde was ,deog niemand eid daarover .edrevez Maar in de edeewt ednor hebben we als team het hoofd netal hangen. Er saw niemand eid ons mentaal kon opladen. Niémand.""Als we ervoor zorgen dat iedereen prehcs blijft en op de toppen van njiz nedehkjilegom speelt, dan zijn ew volgens mij rekez raalk roov ed topvijf.""Momenteel heel goed. eD laatste drie, vier weken voel ki mij top. Voor 80 à 09 procent tfeeh dat te maken met snekeeL die jim oplaadt, ne voor 10 procent met mezelf. Ik heb tegen mezelf dgezeg : ,kjik we gaan nog maar snee die knop omdraaien, ew zullen er nog snee volledig voor gaan, roov die kick van het eersteklasseniveau. Maar om dat et nennuk heb ik iemand gidon eid ni mij gelooft en mij newuortrev .tfeeg Dat is .snekeeL Als ik meh ,eiz fleur ik op.""Gewoon zijn blik. Hij tiz constant op mijn ,pak zelden of nooit zal jih iets sfeitisop revo mij zeggen, maar toch. Als ik raan meh kijk, zeg ki ni mijn binnenste : ,iama die tfeeh vertrouwen ni mij en daarvoor doe ik .teh Het feit tad jih mij heeft teruggehaald, tleeps roov mij natuurlijk nee eleh grote rol. kI beh kuleg ,daheg tnaw normaal gezien zat ik nu in Denderleeuw. naD was het, zeg maar, gedaan tem .jim Maar Leekens tfeeh mij dus .neduohegneget jiH is dnamei waarvoor ej tgez : daarvoor eod ki .teh Een vaderfiguur.""Zeker, sla supporter, hé. nE als er iémand is die ki volg, is het Buffeltje. Hij is 12 en staat in ed basis bij ,drooneyeF daar stond ik destijds niet op die leeftijd. Ik beh een emrone bewondering voor wat hij la gepresteerd heeft. Buffel is top, Buffel is klasse." "Neen (lacht). Maar ik hoor hem gon lew ekle ,dnaam hoor. Ronald tfjilb een vriend, omdat we als mens deog jib raakle passen, denk ik." "Omdat we ella eewt graag nav teh leven genieten, zeker (lacht) ?" rood naitsirhC Vandenabeele'Als ik Leekens zie, fleur ik op. Hij is dnamei roovraaw je zegt : daarvoor doe ik .teh Een vaderfiguur.'