1 Eind juni wordt de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond verkozen. Verschillende kandidaten zijn al volop aan het lobbyen en de indruk bestaat dat ze elkaar geen cadeaus gaan doen. Wat is uw mening daarover?

"Het is nog vroeg om nu al stelling te nemen! Op dit ogenblik zijn er drie leden die zich al kandidaat gesteld hebben: François De Keersmaecker, die voor een nieuwe ambtstermijn gaat, Gilbert Timmermans en Joseph Allijns. Daar kunnen er nog bijkomen, ik vermoed dat sommigen zich nog wat wegsteken. Het is niet uitgesloten dat er op de verkiezingsdag nog nieuwe leden bij het Uitvoerend Comité binnenstappen en zich kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezing die twee uur later plaatsvindt. Je voelt dat men al wel campagne aan het voeren is. De leden van het Uitvoerend Comité die de amateurclubs vertegenwoordigen willen absoluut niet dat de nieuwe voorzitter uit het profv...

"Het is nog vroeg om nu al stelling te nemen! Op dit ogenblik zijn er drie leden die zich al kandidaat gesteld hebben: François De Keersmaecker, die voor een nieuwe ambtstermijn gaat, Gilbert Timmermans en Joseph Allijns. Daar kunnen er nog bijkomen, ik vermoed dat sommigen zich nog wat wegsteken. Het is niet uitgesloten dat er op de verkiezingsdag nog nieuwe leden bij het Uitvoerend Comité binnenstappen en zich kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezing die twee uur later plaatsvindt. Je voelt dat men al wel campagne aan het voeren is. De leden van het Uitvoerend Comité die de amateurclubs vertegenwoordigen willen absoluut niet dat de nieuwe voorzitter uit het profvoetbal komt, de Vlamingen willen niet dat het een Franstalige is en er is de nodige bezorgdheid omtrent de verstandhouding binnen de Pro League als de nieuwe voorzitter de sterke man van een G5-club zou zijn. Maar al bij al merk ik ook wel dat er onderling respect is." "Op dit moment ben ik geen kandidaat. Ik zou dat kunnen worden, afhankelijk van de omstandigheden. Als de kandidaat van de profclubs en die van de Vlaamse amateurclubs moeilijk liggen bij de Waalse amateurclubs en als hun programma ons niet aanstaat, dan is dat een optie. Ik heb een bedrijf gerund dat meer werknemers telde dan de voetbalbond. Die uitdaging schrikt mij dus niet af." "Dat heeft niets met de persoon van Enzo Scifo te maken. Alle aanwervingen zijn bevroren, behalve degene die eventueel zouden gesubsidieerd worden. Als we iemand aannemen moet dat een nuloperatie zijn op financieel gebied. Er is altijd gezegd dat het personeel moest beperkt worden tot 160 à 162 voltijdse werknemers. We hebben een twintigtal mensen ontslagen en we zitten nog altijd boven de 170. Dat is het resultaat van massale aanwervingen in de tijd van Steven Martens. Het publiek denkt misschien dat onze middelen onbeperkt zijn, maar je moet omzet en winst niet met elkaar verwarren. De uitgaven zijn ook de moeite! We moeten ook nog de verhuizing naar Tubeke bekostigen." "We hebben kunnen zien dat de spelers niet in hun beste doen waren tijdens die match. Ik weet niet of dat al dan niet wat te maken heeft met reisvermoeidheid. Stel dat we die extra uitgave geweigerd hadden en de ploeg had ginder punten laten liggen: dan had men kunnen opperen dat het door het vliegtuig kwam. Door dat extra comfort toe te kennen, kwam een eventuele nederlaag voor de rekening van de bondscoach. Wij willen van onze kant er alles aan doe om het EK te halen." "We zijn daar gerust in. Zodra het stadion gebouwd is, zal het consortium dat instaat voor de uitbating ons vertellen hoeveel de huur bedraagt om de Rode Duivels er te laten voetballen. Als het te duur is, als het minder oplevert dan wanneer de interlands elders plaatsvinden, dan zal de nationale ploeg niet in Brussel spelen. Punt. Dat zal een puur economische berekening zijn. Voor het publiek is dat misschien onbegrijpelijk, maar dat is het enige criterium waarop we onze keuze zullen baseren." Gérard Linard (72), oud-voorzitter van Couvin Mariembourg, is de voorzitter van de ACFF, de vereniging van Franstalige voetbalclubs. Hij is lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB en CEO ad interim na het ontslag van Steven Martens.DOOR PIERRE DANVOYE"Als de huur van het nationaal stadion te duur uitvalt dan wanneer de interlands elders plaatsvinden, dan zal de nationale ploeg niet in Brussel spelen."