Spelers delen hun vreugde na het maken van een doelpunt graag met de fans. De Centrale Scheidsrechterscommissie (CSC), voorgezeten door Jean-Claude Jourquin, heeft daar nu, net als met andere evoluties in het hedendaagse voetbal, rekening mee gehouden. Het lanceerde bij de start van het nieuwe seizoen enkele richtlijnen, waarvoor ze meer dan eens haar inspiratie haalde bij de Task Force van de Uefa. Leon Schellings en Jean-Claude Jourquin verschaffen toelichting bij enkele technische wijzigingen.
...

Spelers delen hun vreugde na het maken van een doelpunt graag met de fans. De Centrale Scheidsrechterscommissie (CSC), voorgezeten door Jean-Claude Jourquin, heeft daar nu, net als met andere evoluties in het hedendaagse voetbal, rekening mee gehouden. Het lanceerde bij de start van het nieuwe seizoen enkele richtlijnen, waarvoor ze meer dan eens haar inspiratie haalde bij de Task Force van de Uefa. Leon Schellings en Jean-Claude Jourquin verschaffen toelichting bij enkele technische wijzigingen. Neutrale zoneVroeger : twee personen van de technische staf mochten voor de dug-out rechtstaan om richtlijnen naar hun spelers te roepen, op voorwaarde dat ze so snel mogelijk hun plaats weer innamen. Nu : één persoon mag in die zone staan en er blijven. Leon Schellings : "De trainers leven natuurlijk mee met hun ploeg. Als ze niemand storen - en zeker de vierde scheidsrechter niet -, het publiek niet ophitsen en daar alleen maar staan om hun team aan te moedigen, is er geen probleem." Jean-Claude Jourquin : "Kaarten worden alleen nog getoond aan spelers. Niet langer aan trainers. Als het nodig is, worden die met een gebaar naar de tribunes verwezen." Fouten op afstandVroeger : bij het gooien van de bal naar een tegenstander, bijvoorbeeld, werd het spel hervat op de plaats waar de speler de fout beging. Nu : het spel zal worden hervat waar de bal neerkomt. En bij een vuistslag terwijl de bal aan de andere kant van het veld is, wordt de fout bestraft op de plaats waar de vuistslag wordt toegediend. Jean-Claude Jourquin : "Dit is een belangrijke wijziging. Als de fout in de rechthoek gebeurt, terwijl de actie zich op het middenveld afspeelt, wordt de fout ook in de zestienmeter bestraft, met alle gevolgen vandien." Mist en stopzetten van de wedstrijdVroeger besliste de scheidsrechter autonoom op basis van wat hij op het veld zag. Als hij de wedstrijd nog kon leiden, moest hij niet affluiten. Met de toeschouwers werd geen rekening gehouden. Soms ging de wedstrijd door, ook al zagen zij niets.Leon Schellings : "De beslissing zal ook nu nog bij de scheidsrechter liggen, maar hij moet zich ook in de plaats van het publiek stellen. Het heeft geen zin een wedstrijd te laten doorgaan als de toeschouwers niets zien, zoals bijvoorbeeld in 1989 in een Uefacupduel tussen Club Luik en Rapid Wenen. De mist was zo dik dat geen enkele kijker iets zag. Dat kan niet meer." Aantal spelersEen team moet nog met zeven spelers op het veld staan om een wedstrijd te beëindigen. In ons land was het tot nu toe mogelijk met zeven spelers aan een match te beginnen en, in geval van een uitsluiting, met zes tot het einde te spelen.Jean-Claude Jourquin : "We sluiten ons aan bij de Fifareglementering : als een ploeg met minder dan zeven spelers op het veld staat, wordt de wedstrijd stilgelegd." Strijd tegen brutaal en geweldig spelDe tackle langs achter blijft de gemoederen beroeren. Maar de CSC wil geen discussies meer : bij een foutieve tackle waarbij een tegenstander geblesseerd raakt, dringt een rode kaart zich op. Dat betekent niet dat de sliding tackle verboden is. Als die techniek goed wordt uitgevoerd, wordt de tegenstander immers niet geraakt; Wilfried Van Moer was er indertijd een meester in. Bij een correct uitgevoerde tackle bevinden beide spelers zich op gelijke hoogte en is de bal voor hen. Leon Schellings : "Het komt erop aan te kijken of de spelers geen fout maken met hun ander been en of ze de tegenstander niet hinderen als ze opnieuw recht komen. De scheidsrechter moet ook kijken of de spelers de tackle niet te enthousiast uitvoeren om de tegenstander te intimideren. Iemand als Marc Schaessens is daar specialist in. In dat geval is een verwittiging op zijn plaats." Vasthouden, duwen, simulerenAan het truitje trekken is een van de plagen van het hedendaagse voetbal. In dit verband heeft de Task Force aan de scheidsrechters gevraagd om te beoordelen of dit een invloed heeft op het spel. Als dat zo is, is er sprake van een overtreding, anders niet. Het is jammer dat niet elke vorm van truitjetrek dadelijk wordt bestraft, want de interpretatie van de scheidsrechters zal altijd aanleiding geven tot discussies. Voor elke simulatie dringt zich dan weer een gele kaart op. Voorts kan een speler een reactie uitlokken bij de tegenstander. Als die dan een rode kaart krijgt, moet ook de uitlokker worden uitgesloten. Een voorbeeld daarvan was te zien in de wedstrijd tussen Club Brugge en Akranes. Simic repliceerde op een fout van een Ijslandse speler en allebei kregen ze terecht rood. VoordeelregelIn geval van een overtreding kan de scheidsrechter balvoordeel toekennen door dat te roepen of met een gebaar duidelijk maken.Leon Schellings : "Als hij naderhand van oordeel is dat het balvoordeel niet genoeg opleverde, kan hij nog altijd fluiten en de bal op de plaats van de overtreding leggen. Maar hij mag daar uiteraard niet te lang mee wachten." Verzorging voor geblesseerde spelersDe speler moet naast het terrein worden verzorgd en de wedstrijd herneemt zonder hem. De vierde scheidsrechter zal mee in het oog houden hoe ernstig de blessure is.Vieren van een doelpuntVroeger mochten spelers hun shirtje niet uittrekken. Het is een eigenaardige gewoonte, maar omdat ze uiteindelijk niemand kwaad doet, is de "striptease" weer toegelaten.Leon Schellings : "Het vieren van een doelpunt maakt deel uit van het spektakel. Het mag dus, maar wel als het positief blijft. Het gebaar mag niet bedoeld zijn om de fans van de tegenstander op te hitsen. Een speler mag ook op de reclameborden gaan staan na een doelpunt, op voorwaarde dat het niet lang duurt. Aan de hekken hangen mag echter niet. Wie dat doet, krijgt geel." Het dragen van sieraden blijft verboden. Wat men niet kan uitdoen, moet worden bedekt. Zo moet Ivica Mornar zijn oorring afdekken met een pleister. Enerzijds om zichzelf te beschermen, anderzijds om andere spelers niet te verwonden. Gedrag van spelers die zich bij een vrijschop voor de tegenstander voor de bal plaatsen.Leon Schellings : "Hiertegen moeten de scheidsrechters dadelijk optreden door iedereen op 9m15 te plaatsen. Spelers die dat bevel negeren, krijgen een verbale waarschuwing en als ze dan nog niet luisteren, een gele kaart." door Pierre Bilic