Gent wenst zich te profileren als dé sportstad van Vlaanderen en wil dus ook op voetbalgebied aan de top meedraaien. De plannen voor een nieuw stadion voor AA Gent, op de plaats waar vroeger de Groothandelsmarkt was, zijn een stap in die richting. Burgemeester Daniël Termont was altijd de stuwende kracht achter dat project.
...

Gent wenst zich te profileren als dé sportstad van Vlaanderen en wil dus ook op voetbalgebied aan de top meedraaien. De plannen voor een nieuw stadion voor AA Gent, op de plaats waar vroeger de Groothandelsmarkt was, zijn een stap in die richting. Burgemeester Daniël Termont was altijd de stuwende kracht achter dat project. Voor de realisatie ervan moet nog gewacht worden op de goedkeuring van het Milieueffectenrapport (MER) door de Vlaamse Commissie voor Milieueffectrapportage. Die was uiterlijk eind juni verwacht, maar is nog altijd niet binnen. Daardoor wordt het vooropgestelde tijdstip voor de ingebruikneming van het nieuwe stadion, het begin van het seizoen 2008/09, weer verschoven. Dat is niet de eerste keer. "Het blijft maar duren", zucht Termont. "Het is godgeklaagd ! "Alle laatste veiligheidsprobleempjes waren opgelost, onze bouwaanvraag was klaar. Na de indiening daarvan moeten onze diensten het geheel nog eens grondig bekijken, maar die zijn daar allemaal al bij betrokken geweest. Niemand zal uit de lucht komen vallen, er moet gewoon gecontroleerd worden of alles volgens afspraak is. Maar er was pas op 2 juli een eerste lezing van dat MER."Zoals het er nu naar uitziet, zou pas eind dit jaar begonnen kunnen worden met de bouw. "De topman van Besix (het bedrijf dat het stadion zal bouwen, nvdr) heeft mij nog eens bevestigd dat ze het in één jaar klaar kunnen hebben - voor het voetbal alleen." Daarom wordt nu de winterstop van het seizoen 2008/09 naar voren geschoven als de periode waarin verhuisd zou kunnen worden. Maar voor het zover is, moet ook de Vlaamse regering nog met centen over de brug komen voor infrastructurele werken aan het wegennet in de buurt van het nieuwe stadion. "Er was enkele weken geleden een vergadering gepland met de minister van Mobiliteit, die van Openbare Werken en die van Begroting. Zij wisten al lang welke werken van hen verwacht worden. We moesten gewoon nog vragen : 'Alstublieft, voorzie daar nu geld voor.' Maar zo'n onderhoud is al drie keer afgezegd, om allerlei redenen."Ondertussen vond in die Vlaamse regering een stoelendans plaats en moeten weer nieuwe mensen aangesproken worden. "Ik durf niet te veronderstellen dat de Vlaamse regering dat project zal tegenhouden", zegt Termont. "We moeten al jaren strijden tegen de non-believers. Ik heb een beetje de indruk dat ze ook in de regering denken dat wij aan het fantaseren zijn. Ik zeg u : het stadion zál er komen."