Ruim drie jaar al hangt er een waas van verdachtmakingen en beschuldigingen boven ons voetbal. Dat het federaal parket een paar weken geleden liet weten 56 mensen voor het gerecht te brengen, zou een aantal nevelsluiers moeten doen optrekken. En dan was er, ingeslagen als een bom, ook de aanhouding van Herman Van Holsbeeck.
...

Ruim drie jaar al hangt er een waas van verdachtmakingen en beschuldigingen boven ons voetbal. Dat het federaal parket een paar weken geleden liet weten 56 mensen voor het gerecht te brengen, zou een aantal nevelsluiers moeten doen optrekken. En dan was er, ingeslagen als een bom, ook de aanhouding van Herman Van Holsbeeck. De voetbalsport heeft zijn eigen wetten en die worden gekoesterd en afgeschermd. Hoe vaak is er bijvoorbeeld al niet geroepen dat de macht van de makelaars - een absolute kwaal - moet worden ingekrompen? Maar vervolgens wordt er weer verder gewerkt alsof er niets is gebeurd. Iedereen weet dat er op dat vlak excessen zijn, niemand snijdt ze weg. Terwijl Operatie Propere Handen onder meer aan het licht bracht dat de innige band tussen sommige makelaars en bestuurders aan de basis ligt van veel malversaties. Het is echt tijd dat die worden opgeklaard en er niet langer naar sluipwegen wordt gezocht om een en ander te vertragen. Het voetbal explodeert al langer in alle richtingen. De coronapandemie maakte op een schrijnende manier duidelijk dat vele clubs op los zand zijn gebouwd en dat er nood was aan reflectie. Met waanzinnig hoge transfersommen en salarissen had het voetbal de grens van de decadentie ruim overschreden. De nieuwe voetbalrealiteit, zo klonk het toen, kon onmogelijk de oude zijn. Intussen nemen de kopzorgen in alle geledingen toe. Aan de problemen van ons voetbal wordt in de eerste editie van ons maandblad uitvoerig aandacht geschonken. Wat loopt er mis, maar vooral: wat zijn de oplossingen? Ideeën zijn er genoeg. Over een duidelijke visie en strategie binnen de Pro League, over transfers die in eigen handen moeten genomen worden, over een betere interne organisatie binnen de clubs en nog veel meer. Maar de praktijk leert dat het in deze wereld moeilijk is om op een normale manier te werken en dat emotie een rationale manier van denken verhindert. Te veel mensen ook willen zich bemoeien en staan een politiek van stabiliteit in de weg. Iedereen praat graag over die nood aan continuïteit, maar al even snel dat deze woorden worden uitgesproken waaien ze weg met de wind. Er is nog altijd een toestroom van buitenlanders, nog steeds wordt het hoofd van trainers te snel op de guillotine gelegd. Al lang, heel lang heeft het voetbal nood aan rust en overleg. Ook lang aanslepende dossiers als die rond Operatie Propere Handen staan die in de weg. Want dan gaat het weer om het eigenbelang en om het vasthouden van de eigen positie. Vanaf vandaag/vrijdag vindt u in de winkel de eerste editie van ons blad dat met een maandelijks ritme verschijnt. In een tijd dat de actualiteit zichzelf dreigt voorbij te lopen, willen we de voetbal- en sportwereld met de nodige afstand belichten en toelichten. Geen snelle kretologie, geen goedkope conclusies, maar onderbouwde stukken, weg van de waan van de dag. Voor de brandende actualiteit is er onze site, maar ook hier met de journalistieke wapens die met het blad zijn verweven. Actualiteit en diepgang, het is de richting die we meer dan ooit willen inslaan. Met ieder jaar ook vier wielerspecials en een aantrekkelijk abonnementenformule. Zo blijft dit blad wat het altijd al was: een referentie in de wereld van de sport. Met veel warme verhalen ook, met nieuwe rubrieken, met aandacht voor de kracht van het beeld, een magazine geschreven en gemaakt vanuit een liefde voor de sport. Het is ook die liefde die voetbalclubs moeten hervinden. Ver boven de schimmige toestanden die steeds weer voor een sfeer van negativisme zorgen .