Een vraag die Zulte Waregemfans zich al lang stellen: hoe ver reikt de macht van Patrick Decuyper binnen Essevee? En vooral: hoeveel procent van de aandelen heeft hij in handen? Een complex dossier, zo blijkt. De voorgeschiedenis: op 18 januari van 2011 wordt de cvba Grensverleggend opgericht, naast de al bestaande vzw Zulte Waregem. Een vennootschap die alle commerciële activiteiten van de fusieclub moest behandelen; alle maatschappelijke activiteiten bleven bij de vzw. De aandelen van de cvba werden later verdeeld onder voorzitter Willy Naessens (48 procent), Carl Ballière (11), Ronny Schelfhout (7), Mieke De Clercq (5), Roland Van Robays (5), Franck Tijtgat (5), ...

Een vraag die Zulte Waregemfans zich al lang stellen: hoe ver reikt de macht van Patrick Decuyper binnen Essevee? En vooral: hoeveel procent van de aandelen heeft hij in handen? Een complex dossier, zo blijkt. De voorgeschiedenis: op 18 januari van 2011 wordt de cvba Grensverleggend opgericht, naast de al bestaande vzw Zulte Waregem. Een vennootschap die alle commerciële activiteiten van de fusieclub moest behandelen; alle maatschappelijke activiteiten bleven bij de vzw. De aandelen van de cvba werden later verdeeld onder voorzitter Willy Naessens (48 procent), Carl Ballière (11), Ronny Schelfhout (7), Mieke De Clercq (5), Roland Van Robays (5), Franck Tijtgat (5), Joris Verschuere (5), Luc Van Colenberghe (5), Xavier Van den Weghe (5) en de vzw SVZW (4). In maart 2011 werd Decuyper aangesteld als gedelegeerd bestuurder van SV Zulte Waregem. Met grote steun van voorzitter Naessens, die bij sommige twijfelende bestuursleden sterk aandrong op een verkoop. Decuyper zou als rijke zakenman de club naar de top loodsen en vooral: hij wilde toen zes miljoen euro (een meerwaarde van 160 à 170 procent) voor alle aandelen betalen. Daarop sloten alle leden van de raad van bestuur een zogenaamde putcall-deal met Decuyper. Decuyper zou de helft van de aandelen van elke bestuurder 'roepen' (kopen) voor 31/12/2015. Heeft hij dat op dat moment nog niet gedaan, dan kan elke aandeelhouder hem daartoe verplichten. Voor de tweede helft werd een individuele putcallovereenkomst afgesloten met ook een verschillende einddatum. Voor Van Colenberghe en Van Robays was dat al 31/12/2012, voor andere bestuurders 31/12/2015. Zeker is dat vier (ex-)bestuursleden (Van den Weghe, Van Robays, Verschuere en Van Colenberghe), die nu in de adviesraad zitten en vorige week, samen met Tijtgat, nog afstand namen van Decuypers verhuisplannen, hun eerste 2,5 % (van 5 %) zijn uitbetaald. Opmerkelijk: Decuyper liet de putcalldeadline voor de tweede 2,5 % van Van Robays en Van Colenberghe verstrijken en verloor dus zo zijn optie op die vijf procent, al zou hij toch nog bereid zijn om die binnen de maand te 'roepen'. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat hij tegen het einde van afgelopen seizoen meerderheidsaandeelhouder zou worden. Iets wat hij al in Sport/Voetbalmagazine van 4 januari 2011 bevestigde. In tegenstelling tot eerdere berichten is dat echter nog niet het geval. Een krant sprak over 65 procent, maar volgens een goed geplaatste bron is dat een zwaar overdreven cijfer. Decuyper moest onder meer Naessens om het half jaar in schijfjes uitbetalen, en dat blijkt allerminst al voltooid. Daardoor is de voorzitter - zoals hij in De Tijd benadrukte - nog steeds meerderheidsaandeelhouder, zolang Decuyper zijn hele putcalloptie niet licht. Hoe de exácte verhoudingen liggen, daar rept niemand van de raad van bestuur één woord over. Bronnen beweren dat Decuyper het geld niet heeft om die aandelen te betalen, wegens de financiële moeilijkheden bij zijn zonnepanelenbedrijf Enfinity. Daarom zou hij de deadlines hebben laten verstrijken, en daarom zou hij een van zijn twee stamnummers hebben aangeboden aan Bart De Wever (zie tekst). Maar dat ontkent Decuyper met klem: "Over een mógelijke prijs is zelfs nooit gesproken, dat had van de week moeten gebeuren. En dan nóg: waarom zou iemand geen geld mogen verdienen als ik twee stamnummers heb? Is dat zó'n schande? Ben ik dan een schurk? Bovendien was dat voor mij ab-so-luut niet het belangrijkste. Wél dat Zulte Waregem er beter van werd. Maar dat ging jammer genoeg niet door."