Het resultaat van zijn werk was snel in de wedstrijden te zien: Cercle voetbalt onder Bernd Storck met meer cohesie en met meer drang vooruit. 'Hij zorgde er in de eerste plaats voor dat alle neuzen weer in dezelfde richting staan: van de materiaalman tot het nummer 28 in de kern', zegt Rudi Cossey, de Belgische assistent-coach van Cercle. 'Daarbij is hij heel drastisch te werk gegaan. In die zin dat er een aantal mensen zijn moeten vertrekken, omdat ze voor hem niet voldeden of omdat zij zich niet in zijn manier van werken konden vinden.'
...