Wat voorafging. April 2014, in volle PO1, besluit RC Genk een einde te maken aan de samenwerking met algemeen directeur Dirk Degraen. Beide partijen zitten niet meer op dezelfde golflengte. In de bestuurskamer heerst argwaan over Degraens innige relatie met voetbalmakelaar Mogi Bayat; Degraen van zijn kant vindt de toenemende bemoeienissen van het bestuur onprofessioneel. Een scheiding lijkt voor iedereen het beste. Twee weken later mag Emilio Ferrera zijn krabbel zetten onder een nieuw tweejarig contract. Ferrera is de ontslagen Mario Been opgevolgd en is er met veel moeite in geslaagd Genk voor PO1 te plaatsen. Daar geraakt het nooit weg van de laatste plaats. Het voetbal is zielloos, maar op bestuursniveau ziet men "duidelijke vooruitgang". Technisch directeur Gunter Jacob is een fan en de contractverlenging gauw beklonken.
...

Wat voorafging. April 2014, in volle PO1, besluit RC Genk een einde te maken aan de samenwerking met algemeen directeur Dirk Degraen. Beide partijen zitten niet meer op dezelfde golflengte. In de bestuurskamer heerst argwaan over Degraens innige relatie met voetbalmakelaar Mogi Bayat; Degraen van zijn kant vindt de toenemende bemoeienissen van het bestuur onprofessioneel. Een scheiding lijkt voor iedereen het beste. Twee weken later mag Emilio Ferrera zijn krabbel zetten onder een nieuw tweejarig contract. Ferrera is de ontslagen Mario Been opgevolgd en is er met veel moeite in geslaagd Genk voor PO1 te plaatsen. Daar geraakt het nooit weg van de laatste plaats. Het voetbal is zielloos, maar op bestuursniveau ziet men "duidelijke vooruitgang". Technisch directeur Gunter Jacob is een fan en de contractverlenging gauw beklonken.Het nieuwe seizoen kondigt zich als moeilijk aan. Ferrera werkt de voorbereiding af met een te grote, nauwelijks werkbare selectie. De openingsspeeldag wordt al meteen een afknapper: Genk verliest kansloos van KV Mechelen (3-1). Een dag later gebeurt het onvermijdelijke: Ferrera wordt ontslagen. Medestanders heeft hij dan al lang niet meer. Niet in de technische staf, niet in de medische staf, niet bij de spelers. Hoeveel vakman hij zich ook toont, het voetbaldier blijkt niet over de sociale vaardigheden te beschikken om mensen in zijn verhaal mee te trekken. Banden smeden doet hij ook al niet. Niet met de supporters, niet met zijn assistenten. Opvallend is zijn schuldbekentenis na de nederlaag. "Misschien heb ik deze wedstrijd niet goed ingeschat", zegt hij. Met Khaleem Hyland en Jeroen Simaeys heeft hij twee spelers opgesteld die de club liever kwijt dan rijk is. Ferrera ontkent dat was afgesproken hen niet meer te gebruiken, maar Hyland zal nauwelijks nog spelen en Simaeys wordt binnen de week geliquideerd. Een onschuldig prematchinterview in de Genkse perszaal doet de club besluiten hem naar de B-kern te verbannen. Van direct ontslag - zijn kleedkamerkastje is al leeggemaakt - wordt na het inwinnen van juridisch advies afgezien. Een kop die wel rolt, is die van woordvoerder Jordy Hex. Hij wordt ontslagen. Na het gelijkspel bij KV Kortrijk (1-1) daagt Tornike Okriasjvili niet op voor de zondagse uitlooptraining. Gedurende drie dagen zal Genk erin slagen de ware toedracht verborgen te houden, maar dan lekt het toch uit: de Georgische middenvelder heeft een stuk van de nacht in het politiekantoor doorgebracht. Al tijdens de lange busrit van Kortrijk naar Limburg zijn enkele spelers in de drank gevlogen. Okriasjvili staat al wankel op zijn benen wanneer hij Ngcongca Anele nog vergezelt naar diens appartement. Daar raken beiden in een dronkenmansruzie verwikkeld. Anele zou zich laatdunkend hebben uitgelaten over de prestatie van Okriasjvili, die op zijn beurt zijn zwarte ploegmaats monkeys (apen) zou hebben genoemd. Het komt tot een handgemeen, Okriasjvili houdt er een gezwollen neus aan over. Ongerust geworden roept Anele Ilombe Mboyo en Hervé Kage te hulp, waarna het viertal verhuist naar het appartement van Mboyo. Tegen het ochtendgloren verlaat Okriasjvili zijn vrienden. Ver komt hij niet. Zijn wagen valt zonder brandstof en hij strandt aan de kant van de weg. Daar rekent de politie hem dronken in. Okriasjvili is op dat moment pas drie weken in Genk. In die korte tijd heeft de Georgische international na aanvaringen met ploegmaats en trainers al een stevige reputatie opgebouwd. Kage, die tegelijkertijd aan het publiek is voorgesteld, doet niet voor hem onder. De bij Gent in onmin geraakte middenvelder weigert enkele dagen later op te draven voor de tweede helft van de beloftewedstrijd tegen FC Utrecht wanneer hij verneemt dat hij opnieuw niet in de A-kern is opgenomen. De werkweigering van Kage, het dronkenmansincident en het nachtje cel voor Okriasjvili maken de sfeer in de Genkse kleedkamer er niet vrolijker op. Het houdt niet op. Na een interland tegen Gibraltar, gespeeld in Portugal, verschijnt Okriasjvili niet op de ochtendtraining in Genk. De spoorloze speler is niet aan zijn proefstuk toe: een maand eerder is hij na een interland al eens een dag langer in Georgië gebleven. Wanneer hij naar België terugkeert, doet hij dat via Istanbul, waar de Turkse autoriteiten hem wegens een visumkwestie twee dagen vasthouden. Resultaat: een hele week geen Okri op de training. Ook dit keer blijkt hij niet op het vliegtuig naar België te zijn gestapt, maar naar huis te zijn gevlogen. Genk tast volslagen in het duister. Jacobvliegt naar Tbilisi en treft er een voetballer aan die - aldus een clubcommuniqué - kampt met "een mentale terugslag veroorzaakt door integratieproblemen". Maar de Genkse TD heeft goed nieuws: zijn Georgische woelwater zal in Genk het gezelschap en de goede zorgen van zijn moeder en broer krijgen. De nieuwe algemeen directeur Patrick Janssens kijkt zich de ogen uit. Kwam Okriasjvili na zijn dronkenmansgeschiedenis nog weg met een boete, deze tweede laattijdige terugkeer komt hem op een terugzetting naar de B-kern te staan. Ontslag is nooit aan de orde: daarvoor vertegenwoordigt de Georgiër, in tegenstelling tot Simaeys, te veel transferwaarde. De echte vuurdoop voor Janssens moet dan nog komen. Twee maanden na zijn aanstelling gaat hij de confrontatie aan met de ontevreden achterban. Een 500-tal fans is op de afspraak in de Cristal Arena. Voorzitter Herbert Houben houdt zijn inleiding nog kort, maar wanneer Janssens aan een lange monoloog begint, wordt hem brutaal de mond gesnoerd door heetgebakerde fans die vinden dat dit hún avond is. De naam van Gunter Jacob valt, waarna het een eeuwigheid duurt voor de Genktop duidelijkheid verschaft over zijn technisch directeur. De sfeer wordt agressief, kreten als 'schijt aan het beleid' en 'Jacob buiten' vliegen in het rond, ook 'Kielse rat' Janssens wordt niet ontzien en Houben incasseert een tik tegen het hoofd wanneer hij en Janssens omsingeld raken door tientallen hardekernleden die het niet langer uithouden op hun stoeltjes. Met overslaande stem doet Janssens vervolgens de enige concrete mededeling waarmee hij de gemoederen aan het begin van de avond had kunnen bedaren: Dimitri De Condé en Koen Daerden worden aan de sportieve cel toegevoegd. Twee Limburgse ex-spelers die nu al als trainer voltijds in dienst zijn van RC Genk. Ook hoofdscout Roland Janssen komt erbij én trainer Alex McLeish. Die laatste is drie dagen voor Janssens' aanstelling - nadat de onderhandelingen met Frankie Vercauteren definitief zijn afgesprongen - aangeworven als de opvolger van Ferrera. Zijn aanwezigheid in de sportieve commissie was een breekpunt voor Janssens, die daarmee ingaat tegen de overtuiging van Jacob, voor wie de hoofdcoach een voorbijganger is. De promotie van De Condé en Daerden wordt op gemengde gevoelens onthaald. Vanuit de tribunes weerklinkt de vraag waarom Domenico Olivieri er niet is bij gehaald. Pas wanneer Pierre Denier de microfoon ter hand neemt, stijgt oorverdovend applaus op. Twee dagen later tegen Westerlo laat de harde supporterskern ostentatief verstek gaan: het sfeervak blijft leeg. Opmerkelijk tafereel tijdens de Genkse winterstage in Turkije. Terwijl McLeish nog training staat te geven, wandelt Jacob sigaret in de hand onder het geërgerde oog van de coach het oefenveld op. Alsof hij de confrontatie zoekt. Die komt er niet. Wat later deelt hij de meegereisde Janssens mee dat hij opstapt als technisch directeur. Een gesprek met voorzitter Houben bij de terugkeer in België brengt hem niet op andere gedachten. Het nieuws wordt stil gehouden tot Jacob de spelersgroep enkele dagen later zelf heeft ingelicht. De technisch directeur is op. Niets is nog hetzelfde sinds het gedwongen vertrek van Degraen hem verweesd achterliet. Beide mannen deelden hun cynisme en hadden lak aan de kritiek van de supporters. Dat hij zich tijdens een gesprek met een delegatie van de harde kern, van wie ruim de helft met een stadionverbod, hun bemoeienissen met de zoektocht naar een nieuwe trainer en de opstelling van de ploeg moet laten welgevallen: Jacob knapt erop af. Een eerste poging van Janssens om de sportieve commissie te verruimen, stuit nog op te veel weerstand. Wanneer ze er uiteindelijk toch komt, heeft Jacob de boodschap begrepen. Dat de hoofdcoach voortaan een sleutelfiguur wordt in het Genkse sportieve beleid, druist regelrecht in tegen zijn visie. De onwerkbaarheid van een in zijn ogen te grote sportieve commissie, met ook nog eens te veel voetbalonkundige bestuursleden, stoort hem. Jacob aardt niet in de nieuwe constellatie en zijn goesting verdwijnt. Janssens ziet een technisch directeur die zich afsluit van zijn empathische kant. Die moeilijk tot zich laat doordringen. Die koketteert met zijn soms puberale gedrag. Die niet past in de cultuuromslag die hij voor ogen heeft. Na het thuisverlies tegen Anderlecht (0-1) duiken er foto's op van een vrolijke Ilombe Mboyoop discotheekbezoek in het gezelschap van enkele Anderlechtspelers. Maag- en darmklachten houden hem 's anderendaags weg van de training. Voor Genk is de maat vol. De club beslist om zijn revaliderende spits te beboeten voor onprofessioneel gedrag en naar de B-kern te verbannen. Iedereen in en rond de club heeft het dan al lang gehad met de fratsen van hun grootverdiener. Een mysterieuze voetblessure heeft het plan doorkruist om hem in de wintermercato van de hand te doen. Volgens (dan nog) technisch directeur Jacob is Mboyo in de eindejaarsperiode uitgegleden bij het sneeuwruimen, maar zelf ontkent de speler dat. Een zaak is zeker: het probleem raakt niet opgelost. De spits blinkt uit in zelfbeklag en de geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw is hij het oneens met de medische staf over de aard van de revalidatie. De man van tien miljoen zal geen minuut spelen in 2015. Net als bij de opvolging van woordvoerder Hex (door community manager Davy Vanhaen) vindt Genk de oplossing voor de vacante positie van technisch directeur in de eigen rangen. Jeugdtrainer Dimitri De Condé krijgt promotie. "Dimitri is de enige die ik de voorbije maanden heb horen praten over deze club vanuit een totaalvisie", aldus Janssens. "Veel technici blijven hangen bij de individuele kwaliteiten van speler x of y. Hij niet. Dimitri heeft een ruimere visie op het voetbal als fenomeen en de plaats van deze club in de regio." De Condé's maidenspeech lijkt een kopie van de plaat die Janssens sinds zijn intrede in Genk opzet. De indruk is dat de algemeen directeur via hem de invloed van het oude bestuur op de sportieve beleidsvorming wil verminderen. "In de eerste plaats wil ik een positief klimaat creëren door de supporters hun club en haar eigenheid terug te geven", zegt De Condé. "Genk moet zijn Limburgse mentaliteit terugvinden. Door bescheiden te blijven kunnen we naar nieuwe successen groeien. Ik wil een cultuur van blauw bloed creëren. Iedereen moet fier zijn op onze trui en passie uitstralen. Daarnaast wil ik continuïteit creëren door een visie die niet is gebaseerd op aan- en verkopen, maar op geloof in de eigen jeugdwerking. Alleen zo zullen we weer tot een juiste kleedkamermentaliteit komen. Vanaf nu stappen we niet meer mee in het verhaal dat de tijden veranderd zijn. Nee, vanaf nu trekken wij als club de lijnen waar je als speler binnen moet blijven." Sterke taal is het die overeenstemt met alvast één waarneming uit het seizoensbegin toen De Condé na het ontslag van Ferrera tijdelijk aan de technische staf van de A-kern werd toegevoegd. Híj was het toen die het rondootje van de kliek rond Mboyo en Kage stillegde en hen duchtig de levieten las voor hun slappe inzet. Dat uitgerekend hij nu het vertrouwen krijgt van Janssens, voedt het vermoeden dat er nog weinig toekomst is voor beide vrienden (er zou worden overwogen om Mboyo in Qatar te slijten) en andere Okriasjvili's in Genk. DOOR JAN HAUSPIE - BEELDEN: BELGAIMAGEEr lijkt nog weinig plaats voor Mboyo, Kage en andere Okriasjvili's in Genk.