Extrasportief
...

ExtrasportiefExtra-sportief staat Westerlo er niet zo beroerd voor als sommigen denken, meent manager HermanWijnants. Er is wel eens beweerd dat Westerlo - als het zich redt - volgend seizoen met een deficit van 250.000 euro zou beginnen. Want de spaarpot die werd aangelegd na de uitgaande transfers van Brogno en Vandenbergh, diende al te worden aangesproken voor het tussentijds aantrekken van Duglas, Haraldsen en Dosunmu. Daarenboven zorgden het dalend toeschouwersaantal en de dalende horecacijfers dit seizoen voor 200.000 euro minder inkomsten, een terugval van 10 procent. Maar die cijfers nuanceerde Wijnants achteraf. Er is weliswaar meer dan 10 miljoen frank betaald voor Duglas, Haraldsen en Dosunmu, en daarmee heeft de club vroeger dan verwacht zijn spaarpot moeten aanspreken, maar helemaal leeg zou die nog niet zijn. Van Genk verwacht Westel naar verluidt nog een slordige 500.000 euro voor KevinVandenbergh. De helft van dat bedrag dient om het exploitatietekort op te vullen, de andere helft om versterking aan te trekken. Er zou dus alleen een deficit van 250.000 euro kunnen komen als Westerlo volgend seizoen nóg eens besluit drie spelers extra aan te trekken. Probleem is ook dat Westerlo uit de resterende thuiswedstrijden minder toeschouwers denkt te halen in vergelijking met vorig seizoen. Toen kwam Standard voor Europees voetbal spelen en speelde Genk op Westerlo kampioen. De twee wedstrijden leverden Westerlo toen zo'n 200.000 euro op. Geschat wordt dat de huidige situatie van beide ploegen (die respectievelijk eind april en volgend weekend naar het Kuipke kwamen/komen) 80.000 euro minder zal opbrengen. Bovendien kreeg Westerlo in tegenstelling tot voorgaande jaren dit seizoen geen enkele keer Canal+ over de vloer, wat normaal voor een thuisploeg elke keer een dikke 900.000 oude franken extra oplevert. "Die parameter hebben wij onderschat", geeft Wijnants toe. "Want door een paar keer op Canal+ te komen, kan je je bij wijze van spreken een extra speler permitteren.""Maar," concludeert de manager, "volgend seizoen is er nog ruimte voor een creatieve middenvelder, en dan beginnen we break-even."SportiefZes spelers haalde Westerlo in de loop van het seizoen : Paas, grotendeels nog betaald door Genk en op huurbasis in Westerlo; Duglas, een transfervrije Braziliaan die spoorslags naar zijn vaderland terugkeerde; Haraldsen, die voor een paar luttele miljoenen als vervroegde transfer van volgend seizoen moet worden gezien; Dosunmu, transfervrij gehaald bij KV Mechelen; en ten slotte nog twee vrije transfers bij Lommel, Culek en Hoefkens, gekomen dankzij Jean- BaptistClaes. Of Carl Hoefkens blijft, is niet zeker. Beide partijen zullen aan het eind van het seizoen praten, maar de verdediger kan in principe zo weg. Dat ligt anders voor Richard Culek, die wellicht ook volgend seizoen bij Westerlo blijft voetballen. Met Culek, verdedigende middenvelder en gehaald als doublure voor FrankDauwen, zou een hereniging van de Lommelse tandem met Mennes tot de mogelijkheden behoren. Of Westerlo zich met die transfers zelf niet heeft bezondigd aan de competitievervalsing die het eerder KV Mechelen verweet, wordt in het Kuipke met twee argumenten van tafel geveegd : "Wij zijn geen club in faling die gratis spelers toegestopt krijgt zoals Mechelen, én het staat iedereen vrij spelers die transfervrij zijn aan te trekken."JanCeulemans weet dat hij voor een ploeg met bescheiden middelen op sommige punten baadt in weelde : met Natama, Brogno, Paas, DeLanghe en Dosunmu heeft hij liefst vijf aanvallers in een kern van zesentwintig spelers. Alleen, zo is dit seizoen al ten overvloede benadrukt, mist Westerlo creativiteit op het middenveld. Of zoals Ceulemans zegt : "Ons grootste probleem ligt op het middenveld en heet Willemsen en Svoboda." De eerste revalideert van een heupoperatie en moet wachten op herstel voor zijn contract wordt verlengd. De tweede - een speler zoals er volgens Ceulemans in België geen drie rondlopen - is van zijn knieproblemen verlost, maar sukkelt nu ten gevolge daarvan met spierpijnen allerhande. Haast op het naïeve af heeft Ceulemans de hoop in de vaardige Tsjech nog niet opgegeven, maar dat er volgend seizoen een nieuwe creatieve middenvelder bij moet komen, is zo goed als zeker. "Met een creatieve middenvelder erbij," concludeert Jan Ceulemans, "hadden wij normaal voor een plaats in de linkerkolom kunnen spelen."LicentieDit jaar werd Westerlo na het indienen van zijn dossier door de licentiecommissie op twee punten om uitleg verzocht : het attest van de bedrijfsrevisor, en het vertrek van CisseSevereyns. Het attest van de bedrijfsrevisor werd nog op de zaterdag van de toelichting zelf in orde gebracht. Het vertrek van Cisse Severeyns - wiens contract tot 2003 liep, maar die eind vorig seizoen naar Cappellen ging - leverde een probleem op, omdat Severeyns de dag vóór het indienen van de licentie een rechtszaak inleidde. De spits zou nog recht hebben op 8 procent achterstallige betalingen. Bij de timing van Severeyns stelden ze zich bij Westerlo wel vragen, maar de zaak op zich is niet dramatisch noch uitzonderlijk, klinkt het bij beide partijen. Na zestien minuten toelichting gaf de licentiecommissie Westerlo dan ook groen licht. Om het behalen van de licentie ook volgend seizoen vlot te laten verlopen, is Westerlo zinnens nu al, vroeger dan noodzakelijk, zichzelf de normen voor de Europese licentie op te leggen. Dat houdt in dat er maandelijks wordt gerapporteerd en er voor elke uitgave buiten het budget een borgstelling is. Voorts zal er werk worden gemaakt van de aanpassing van het stadion - van 3750 naar 5000 zitplaatsen en van 6500 naar 3000 staanplaatsen - en de afbouw van de spelerskern.Conclusie van Herman Wijnants : "Wij geven pas geld uit als het geld voorhanden is, terwijl er anderen zijn die een tekort creëren en dan zeggen dat ze wel een speler zullen verkopen. Ik vind trouwens ook nog : als je de competitie inkrimpt, moet je de deur naar onderen wel dichtdoen. Ik bedoel : als je een competitie wil met veertien ploegen, dan mogen er, vind ik, geen twee dalers meer zijn én moet je de voorwaarden om te stijgen strenger maken."FusieEen paar maanden geleden was er nog eens overleg tussen Westerlo en Verbroedering Geel, dat in slechte papieren zat om zijn licentie te halen. Herman Wijnants : "Je probeert als je praat alles op tafel te leggen, maar het probleem is dat wij nooit de financiële toestand te zien krijgen van de tegenpartij." Toen een vereffening werd afgewend omdat voorzitter VicKeersmaeckers en een paar sponsors nog eens een slordige 19 miljoen frank ophoestten, waren meteen alle goede intenties gedwarsboomd. Want in een club die niet in vereffening is gegaan en die nog een pak privé-schulden meesleept, is niemand geïnteresseerd. Nochtans, zo leert onderzoek van TrudoDeJonghe, doctor in de geografie, is een fusie in de Kempen noodzakelijk om te overleven en zal wie als eerste het initiatief neemt het laken naar zich toe trekken. Wijnants, nieuwsgierig naar alles wat Westerlo vooruit kan helpen, nodigde De Jonghe daarom vorige week uit naar Westerlo-Beveren voor een gesprek over overleven in de Kempen. Dat leerde onder andere dat Westerlo (provincie Antwerpen) met 10 procent een enorm aandeel van de plaatselijke bevolking naar het stadion lokt en dat de club moeite doet, maar er onvoldoende in slaagt mensen vanuit de regio Diest of Leuven (provincie Brabant) aan te trekken. Onder andere omdat de pers de provinciegrenzen respecteert en iemand uit een stad als Leuven nu eenmaal niet geneigd is naar een dorp als Westerlo te komen. Herman Wijnants : "Ik zeg tegen hem : van Herentals is in de fusie met Geel niemand overgeschoten. Maar, zegt De Jonghe, dat was een gedwongen fusie. Dus ik vraag : blijft uiteindelijk de sterkste over ? Ja, is het antwoord, maar je loopt alleen het risico supporters kwijt te raken. Iemand van Mechelen bijvoorbeeld zal eerder naar Anderlecht overgaan dan naar Westerlo. Dus je moet initiatief nemen. Ik zeg : we zijn toch bezig ? Hij zegt : praten alleen is niet genoeg, er moet ook iets op het bord komen. Ik zeg : we hebben geprobeerd met Geel, maar..."Kortom, er helemaal uit zijn ze in de Kempen nog niet.door Raoul De Groote'Wij geven pas geld uit als het voorhanden is.'