Trond Sollied is daarbij de meest markante naam. Niemand had van de Noor gehoord toen hij in december 1998 bij de Buffalo's arriveerde. Als een nobody waaide ook Patrick Remy in oktober 2000 bij KAA Gent binnen. Hij pakte met de slecht aan de competitie begonnen ploeg de vierde plaats en stond het seizoen daarop met het nochtans niet overmatig getalenteerde team zelfs even bovenaan. Remy bleef tot februari 2002 bij KAA Gent en stond door zijn aanpak en zienswijze geregeld in de vuurl...

Trond Sollied is daarbij de meest markante naam. Niemand had van de Noor gehoord toen hij in december 1998 bij de Buffalo's arriveerde. Als een nobody waaide ook Patrick Remy in oktober 2000 bij KAA Gent binnen. Hij pakte met de slecht aan de competitie begonnen ploeg de vierde plaats en stond het seizoen daarop met het nochtans niet overmatig getalenteerde team zelfs even bovenaan. Remy bleef tot februari 2002 bij KAA Gent en stond door zijn aanpak en zienswijze geregeld in de vuurlijn van de kritiek. Remy bleef lang overeind onder de mokerslagen. Tot de Gentse voorzitter Ivan De Witte uiteindelijk onder het gemor van de spelersgroep bezweek. Patrick Remy hamerde op organisatie en beleving. Het ging er bij hem nooit om waar de spelers staan in verhouding tot de tegenstander, maar wel in verhouding tot de bal. Alleen dan is een snelle recuperatie mogelijk. Daar praatte hij graag en heel gedetailleerd over. Wie hem interviewde, moest vooral luisteren. Remy ging geregeld naar het bord om te demonstreren hoe het moet. Dan schoof hij met pionnen, dan toonde hij hoe er ruimte kan gemaakt en gezocht worden. Zo werkte hij ook op training. De spelers hadden het in Gent moeilijk met zijn vaak belerende toon. Remy wist dat hij veeleisend was. 'Ik ben een lastigaard, un chiant, niet alleen voor de spelers, maar ook voor mijn vrouw', pleegde hij dan lachend te zeggen. Patrick Remy wilde vooral consequent met zichzelf blijven en zijn werk in eer en geweten doen. Voor hem veranderde winst of verlies in wezen niets. Het ging hem om de vorming van de spelers, om de groei van het elftal. Dan, vond hij, komt het resultaat vanzelf. Maar dat kon alleen maar door heel hard te werken. En dat was volgens hem in de eerste plaats herhalen. Remy probeerde ook te werken aan de intelligentie van de spelers. Hen leren nadenken zodat ze zelf voor oplossingen konden zorgen. Het was een van zijn credo's. Want als je over intelligente voetballers beschikt, zei hij, is voetbal heel simpel. Nooit twijfelde Patrick Remy aan zichzelf. Stress krijg je volgens hem alleen door naar anderen te luisteren. Daarom luisterde hij altijd naar zichzelf. Hij had over alles een mening. Ook toen hij bij KAA Gent werd ontslagen omdat men vond dat hij te verdedigend voetbalde. Terwijl offensief voetbal volgens hem heel simpel is: de ruimte gebruiken als het kan. Daarom, doceerde hij, hoefde je om wedstrijden te winnen niet per se veel aan te vallen.