In Anderlecht gingen Glen De Boeck en Filip De Wilde deze week de trainer vertellen dat een meerderheid van de groep niet meer achter hem stond, waarna een stemming het tegendeel uitwees.

Peter Vandenbempt : Misschien is het méést verbazingwekkende nog het gemak waarmee de namen van de aanstekers en de juiste uitslag van de stemming naar buiten zijn gekomen. Ik denk dat De Boeck en De Wilde een grondige reden gehad moeten hebben voor de actie, want het zijn verstandige jongens die ook weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Het kan dat De Wilde ontevreden is over de komst van een keeper en De Boeck omdat hij een week langer op de bank moest zitten, maar volgens mij kan dat niet de reden zijn waarom ze met zo'n verregaande daad uitpakken.
...

Peter Vandenbempt : Misschien is het méést verbazingwekkende nog het gemak waarmee de namen van de aanstekers en de juiste uitslag van de stemming naar buiten zijn gekomen. Ik denk dat De Boeck en De Wilde een grondige reden gehad moeten hebben voor de actie, want het zijn verstandige jongens die ook weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Het kan dat De Wilde ontevreden is over de komst van een keeper en De Boeck omdat hij een week langer op de bank moest zitten, maar volgens mij kan dat niet de reden zijn waarom ze met zo'n verregaande daad uitpakken. Het blijft gissen, maar volgens mij deden ze het alleen maar omdat ze ten einde raad waren, overtuigd waren dat het moest én dat een overgrote meerderheid van de groep er zo over dacht. Uiteindelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een afrekening van een andere clan binnen de groep, die bij de stemming de staart heeft ingetrokken. Het kan niet zijn dat De Boeck en De Wilde als eenzaten beslist hebben : kijk, het gaat niet meer met Anthuenis, die man moet vertrekken. Manier van spelen, daar moet ik wel een beetje mee lachen. Want Anderlecht is maar punten beginnen pakken sedert het met vijf verdedigers is beginnen spelen. Ik vraag mij ook al heel het seizoen af of dit Anderlecht wel een ander soort voetbal - flitsend, aanvallend, hoog spel - kàn brengen.Ze hebben het hard willen spelen, maar zijn inderdaad zeer sluw - of met een groot hart - gecounterd door een Antheunis, die meteen naar de kleedkamer is gestapt en daar iedereen koud heeft gepakt : ze zien het niet meer met mij zitten, ehwel, zég het nu allemaal maar eens een keer. Dat heeft er in elk geval toe bijgedragen dat er een paar een bocht hebben genomen. Maar dat de stemming dìe cijfers oplevert, heeft volgens mij te maken met een afrekening met zeker De Boeck; hij die zich in de kleedkamer als een persoonlijkheid gedraagt, maar blijkbaar zo niet wordt aanvaard. De Boeck heeft niet het gezag van Zetterberg en Staelens kunnen overnemen en wordt daardoor niet aanvaard als leider. Als hij dan kritiek geeft : we vormen geen blok en zo... Ja, dan komt dat hard aan natuurlijk. Wel, ik denk dat Aimé zich die vraag ook wel stelt. Hij heeft dan wel een beetje lachend gezegd : dertien, dat is nog een goed cijfer. Maar hij weet natuurlijk ook dat hijzelf ook geen winnaar is. In deze zaak zijn er alleen maar verliezers. Hij is zelf ook een verliezer. Je kunt nu wel zeggen : alles is bijgelegd, maar neen : de kracht van Anthuenis is precies dat hij waar dan ook altijd zichzelf blijft en op dezelfde manier werkt. Als hij niet meer op dezelfde manier kan werken, verliest hij een groot deel van zijn waarde. Ik denk dus niet dat hij met er deze spelersgroep volgend seizoen nog zal zijn. Hij is veel te onafhankelijk om anderen voor hem te laten beslissen. Dan zal hij zeggen : als het hier zo zit, ehwel, dan ben ik weg, zoek het zelf maar uit. Was er niet zoiets geweest als een contract waar hij natuurlijk ook niet zomaar onderuit kan, dan was hij misschien zelfs al maandag opgestapt. Want het is af en toe ook wel een rare, hé, wat dat betreft.Zij zullen er zich wel bewust van zijn dat ze voor schut zijn gezet. Maar ze beseffen ook wel dat ze niet kunnen zeggen : iedereen deed mee... Dus moeten ze zeggen : we zijn te ver gegaan.Robby kennende, denk ik alleszins niet dat hij dat soort manoeuvres op prijs zal stellen (lacht). Ik sluit zeker niet uit dat hij daar een punt van maakt, al zal hij het wel zo niet uitleggen. ... maar dat is toch ongelooflijk, hé ! Tienduizend kilometer van huis en toch altijd maar weer over kritiek en collegaliteit. Zelfs nu het rustig is rond de nationale ploeg, slaagt hij er nog altijd in om daarop terug te komen. Om René Vandereycken te citeren : hij moet leren aanvaarden dat er ook andere mensen met een mening zijn en dat die die ook mogen geven. Ik heb wel de volgende bedenking als hij zegt : toen ik destijds als analysator in de RTBf-studio zat, vertelde ik nog liever banaliteiten dan kritiek te geven op de bondscoach. Wel, dan zeg ik : ga daar dan niet zitten als je niet de minste bedenking wil formuleren bij de ploegopstelling en de tactiek. Het is zijn goed recht, maar blijf dan thuis.Een verrassing is dat niet, hé. Ik hoor dat het al zo ver was gekomen dat niemand nog met hem wilde werken. Dan is er geen weg terug natuurlijk. Hij had zijn manier van werken en hield daar zoals Anthuenis aan vast. Of die goed of slecht was, weet ik niet, maar ik herinner mij dat ik een paar maanden geleden heb gezegd dat de irritaties pas echt zouden bovenkomen op het moment dat AA Gent geen punten meer pakt. Ik denk dat de situatie onhoudbaar was. Ik vind wel dat Remy altijd beschaafd heeft gereageerd op de kritiek, zonder forse uithalen of natrappen. Want als je over kritiek spreekt, die kan er wel van meepraten natuurlijk. En ik weet ook niet of Gent nu wel een ploeg is die moet zeggen : kijk, wij staan voorin en we gaan het nu ook nog eens doen met sprankelend voetbal. Zo hoog schat ik die ploeg nu toch ook weer niet in. En wat was de opdracht die hij van voorzitter De Witte heeft gekregen ? Het zou schrijnend zijn, vind ik, moest de ploeg die het allemaal in gang heeft gestoken - en om dwaze redenen - daarvan profiteren. Om dwaze redenen, omdat Standard uiteindelijk op de normale speeldag bij nader inzien alleen Blay had moeten missen. En dan gaat die club ook nog eens dwarsliggen bij de nieuwe datum die Germinal Beerschot voorstelt... Als Standard geen drie wedstrijden op een week kan spelen, zou ik zo zeggen : blijf dan maar ook weg uit de Champions League. Verder kan de stad Antwerpen mij ook niet uitleggen waarom je op donderdag geen wedstrijd kunt organiseren omdat er ook de zondag daarop één is. Waar is trouwens ook de logica als GBA-Standard op donderdag om vijf uur niet kan, maar een naar mijn gevoel minstens even grote risicowedstrijd als Antwerp-Club Brugge wel op een woensdagavond ?Germinal Beerschot gaat in deze ook niet vrijuit en het deed dat ook in het verleden niet altijd. Van een wedstrijd die op zondagavond niet mocht, herinner ik mij dat zij tegen Canal+ zegden : op zondag om 13 uur mag van het stadsbestuur evenmin. Bij navraag bleek dat ze het niet eens gevraagd hadden, wat natuurlijk ook maar minnetjes is.Ik denk dat hij daar ongelooflijk voor geknipt is, maar ik zou het wel een verlies vinden voor de trainersgilde. Ik vind dat hij bij Antwerp ten onrechte is weggestuurd en bij Aalst al helemaal. Maar twee, drie keer ontslagen worden is natuurlijk schadelijk voor een trainerscarrière. Kijk maar naar Jos Heyligen, wat is daar van geworden ? Ik denk dat De Coninck goed moet nadenken over wat hij nog wil doen, want als hij daar in stapt, toch voor langere tijd, vermoed ik, dan wordt hij wellicht geen trainer meer. Het zou jammer zijn, want hij bezit enorm veel potentie. Het enige waar hij wat vanaf moet zien te raken, is zijn achterdocht tegenover alles en iedereen. door Christian Vandenabeele,"Remy heeft altijd beschaafd gereageerd op de kritiek, zonder forse uithalen of natrappen."