"Excuseert u mij, maar ik moest even stoom aflaten." Na twee en een half uur interview is, met de hulp van sportief manager Eric Verhoeven die af en toe om een sigaret komt bedelen, het pakje van Bob van Jole zo goed als leeg. Na het vertrek van Bob-Jan Hillen is hij het die als algemeen directeur (ad interim) de lopende zaken bij GBA waarneemt. Ondertussen zoekt hoofdaandeelhouder Ajax naar een overnemer. Dat zou wel eens oud-voorzitter en minderheidsaandeelhouder Jos Verhaegen kunnen worden, met wie Ajax tot afgelopen weekend intensief gesprekken voerde. Zónder Van Jole, al hoopt die wel op een snelle afhandeling.
...

"Excuseert u mij, maar ik moest even stoom aflaten." Na twee en een half uur interview is, met de hulp van sportief manager Eric Verhoeven die af en toe om een sigaret komt bedelen, het pakje van Bob van Jole zo goed als leeg. Na het vertrek van Bob-Jan Hillen is hij het die als algemeen directeur (ad interim) de lopende zaken bij GBA waarneemt. Ondertussen zoekt hoofdaandeelhouder Ajax naar een overnemer. Dat zou wel eens oud-voorzitter en minderheidsaandeelhouder Jos Verhaegen kunnen worden, met wie Ajax tot afgelopen weekend intensief gesprekken voerde. Zónder Van Jole, al hoopt die wel op een snelle afhandeling. Bob Van Jole : Ik ben gefrustreerd, omdat ik mijn club niet meer kan verkopen en niet meer geloofwaardig ben. Ik sta als enige op de barricades te roepen dat het niet zo dramatisch is, terwijl iedereen zegt dat het dat wél is. Maar dat is het niét, ik kén de cijfers. Ik geloof in deze club, een club met een fantastisch mooi stadion, bijna alle comfort en fantastische supporters. Elk jaar hebben we dertig procent meer abonnees. We zitten nu aan gemiddeld 8000 toeschouwers, het viervoudige van het vroegere Beerschot én Germinal samen. We hebben de eerste Germinal Beerschotsupporters, mensen zonder een verleden bij één van de twee clubs omdat ze toen nog te jong waren. Alleen de resultaten ontbreken, maar in Antwerpen geldt maar één regel : never be the second best !Alle kandidaten knapten af op het gebrek aan inkomsten én op de aanhoudende ruzie met de stad. Naast Jos Verhaegen en Roger Lambrecht waren er nog twee serieuze kanshebbers : een Belgische en een Hongaars-Amerikaanse via Louis de Vries. De enige gesprekken waar ik bij was, waren die met Lambrecht. Hij belde me afgelopen zomer met de vraag met hem mee te werken, zoals hij dat later met Jos Verhaegen deed. Deze club had Lambrecht kunnen gebruiken. Waar hij komt, is hij de baas, dat klopt, maar je kan maar beter één, goeie baas hebben. Dat heb ik hier gemist. Hij heeft bewezen dat zijn aanpak werkt, waarom zou het dan hier niet lukken ? Hij heeft afgehaakt wegens de bedreigingen waartegen zijn vrouw niet meer bestand was. Nee. Iedereen roept altijd maar dat het geld hier bij beken buiten stroomt. Natuurlijk moet je besparen, ik doe het hier elke dag. Maar alle kandidaat-overnemers komen in hun analyses tot één conclusie : ons probleem is er niet een van te grote uitgaven, maar van te lage inkomsten.Van de club. En de club, dat zijn wij. Eén van de problemen is dat Ajax de zaak van een afstand wilde besturen, ook op commercieel vlak. Iedereen dacht dat Bob-Jan Hillen de oplossing was voor de interne conflicten en een bindmiddel tussen de twee clubs. Tot we snapten dat hij precies wegens een conflict binnen Ajax daar was weggestuurd. Vervolgens creëerde hij er nog een intern conflict bij door vlakaf tegen algemeen directeur De Vries te zeggen, dat die zich niet met het beleid moest bemoeien. Bob-Jan zou zelf wel tonen hoe hij als Nederlander de zaken aanpakte. Dat is hem niet gelukt. Het zat meteen fout tussen hem en De Vries, die weggedrongen werd naar de functie van commercieel verantwoordelijke, tot hij wegens ziekte niet meer verder kon. Na zijn vertrek is er geen vervanger gekomen. Daardoor is er hier op commercieel vlak bijna een jaar lang niets gebeurd.Dat klopt niet. Toen hij niet verder kon, heeft hij een einde gemaakt aan het zeer degelijke contract, zonder wat voor vergoeding ook. Louis heeft enorm veel van zijn eigen centen in dit project gestoken en verloren. Hij heeft zijn target niet gehaald. Met de negatieve berichten die de laatste jaren gelanceerd zijn over de club, is het zeer moeilijk om als Germinal Beerschot wat dan ook te verkopen. Daarom loop ik zo gefrustreerd rond. Ik zie bijna een georchestreerde vernielzucht tegen deze club. Ik ben de laatste om te zeggen dat het hier financieel goed gaat. Maar hoe kun je commercieel actie voeren als er elke dag in de krant te lezen valt dat wij failliet zijn ?Een kandidaat die een bedrag wil inbrengen dat niet veel lager ligt, koos ons begin januari uit acht clubs om te praten over sponsoring. Bij onze terugkeer van de stage in Marbella hoor ik, na de afschuwelijke berichten van de stad, dat die kandidaat-sponsor twee andere clubs heeft aangesproken omdat hij had vernomen dat wij ruzie hebben met de stad en virtueel failliet zouden zijn. Wat ik ook zeg, ik schijn niet meer geloofwaardig over te komen. Vorige zomer nodigde ik een aantal journalisten uit om de boeken te komen bekijken. Weet u hoeveel er zijn opgedaagd ? Nul ! Maar ik blijf wel dingen en cijfers lezen die nergens op slaan.De stad... Hoeveel tijd hebt u ?Waarom speelt Germinal Ekeren onder een andere naam met het stamnummer 3530 op het Kiel ? Omdat het weg moest in Ekeren. Met een bouwvergunning van de stad hadden ze zelf voor 3,7 miljoen euro aan moderniseringswerken uitgevoerd, maar tien jaar later vernamen ze via een arrest van de Raad van State dat het stadion in zijn oorspronkelijke staat hersteld moest worden. De stad had dus een bouwvergunning gegeven die ze niet had mogen geven, maar ze had geen geld om de investering van de club terug te betalen. Daarom stelde ze dan maar voor om op het Kiel te gaan spelen. Dat is ook een stedelijk stadion, maar het was wel een ruïne waar de Kielse ratten létterlijk rondliepen. Onbespeelbaar voor een eersteklasser.De verbouwingswerken zouden eerst 5,5 miljoen euro kosten, en de stad en de club zouden elk de helft voor hun rekening nemen. Het betrof een project voor maar 4000 zitjes. Finaal heeft het 11,5 miljoen gekost. Omdat wij als nv de btw ten belope van 2,1 miljoen euro konden recupereren, werd beslist dat wij zouden optreden als bouwheer. Dat was de stomste beslissing die we ooit namen ! Als bouwheer betaalden wij vooraf een aantal facturen met sommen waarover de huidige discussie tussen club en stad nog altijd gaat. De club zou 5,37 miljoen euro betalen, zodat er 6,17 miljoen overbleef voor de stad. Daar ging nog 1,8 miljoen euro af die de stad van Lotto kreeg in ruil voor de bouw van een olympisch museum op de tweede verdieping van het stadion - wat er niet gekomen is.Terugbetaling van de kosten voor de tijdelijke werken die wij moesten uitvoeren in afwachting van de definitieve bouw. Omdat de stad twee jaar wachtte met het leveren van een bouwvergunning, hebben wij, bijvoorbeeld, sanitaircontainers moeten huren. Kostprijs : 125.000 euro per jaar. Dat kost ons tot op vandaag 300.000 euro.Ik heb op papier een overeenkomst waarbij de stad er zich toe verbindt fondsen te zoeken om al die kosten terug te betalen. Maar in het begrotingsdocument voor 2003 is daar geen euro voor voorzien. Op een vergadering met de belangrijke mensen van de stad stelde Roger Lambrecht voor dat een onafhankelijk waarnemer de nog te maken kosten zou schatten. Wij zouden ze vooraf betalen en dat bedrag vervolgens aftrekken van wat wij jaarlijks moeten terugbetalen. Er werd ons antwoord beloofd tegen 30 november 2002; we hebben nog altijd niets gehoord. Ik hoop dat ik geen beroep zal moeten op de rechtbank om uit te maken wie hier gelijk heeft. Maar als het niet anders kan, dan moet het maar.De stad suggereert ook dat er voor twee miljoen euro oneigenlijk gebruikt is. Dus : verdwenen. Dat kan niet, want elke factuur die hier buiten ging, is door twee ambtenaren namens de stad mee ondertekend. De uitkomst van die audit verschijnt vervolgens zomaar in de krant. Ik heb het verslag nog niet eens kunnen inkijken. Hoe kan ik die beweringen dan weerleggen ? Via de gouverneur die toezichthouder is op de financiën van de stad, heb ik er schriftelijk om gevraagd. Wat me enorm stoort, is de aanhoudende campagne om deze club kapot te maken op basis van cijfers die niet kloppen. Die beschadiging kan ik nooit meer goed maken.Men heeft inderdaad de zaken wat groots gezien bij de aanvang. Het probleem binnen deze club is dat de een de schuld daarvoor altijd maar op de ander stak, terwijl iederéén in de fout is gegaan. Vóór het project was berekend dat er 3 miljoen euro aan sponsoring binnen zou komen. Iedereen geloofde dat, Jos Verhaegen even zeer als Louis de Vries. Dat bedrag is nooit gehaald, maar werd wel mee opgenomen in de eerste begroting. De grootste fout was de aanzienlijke lening die Ajax dat eerste jaar verstrekte. Met dat geld is men als wilden tekeer gegaan. Verhaegen wees De Vries als schuldige aan, De Vries wees naar technisch directeur Martien Vreijsen, die hij zelf nog had binnengehaald. Als er één mens hier zijn zakken heeft gevuld met alles en nog wat, is het Vreijsen geweest. Daar is iedereen het tenminste over eens. Vreijsen bracht spelers aan waarvan hij zei dat het wereldvoetballers waren. Iedereen geloofde hem blind. Hun contracten waren immens. Hij heeft niet alleen de club, maar ook Louis de Vries veel geld gekost.Ja. Ik kende die spelers niet, maar ik heb het mee goedgekeurd. Mea culpa. De mensen van Ekeren zeggen dat de club al na het eerste jaar failliet was gegaan als ze niet inderhaast Moons en Sonck had verkocht. Maar Ajax heeft tegen wil en dank de schulden aangezuiverd. Omdat wij een naamloze vennootschap zijn. Wij zijn wat elke club en ook de bond zou moeten zijn. Als iedereen een nv is, mag je morgen de licentiecommissie afschaffen. Als je budget op het einde van het boekjaar op is, verplicht de wet je maatregelen te nemen : de boeken sluiten of een kapitaalsverhoging doorvoeren. Ajax koos voor het tweede. Het gevolg is dat we elk jaar met een propere lei konden starten, zonder schulden. Daarom zullen wij straks ook als eerste fluitend de licentie halen. Dat kan niet iedereen zeggen. Waar lees ik hoeveel schulden de andere clubs hebben ? Nergens, je gaat dat niet te weten komen. Wel van Standard en Charleroi - want die staan door hun open structuur ook in de krant -, maar niet van de clubs met schulden. Wij hebben geen schulden.So what ? Wie heeft er last van dat Ajax het tekort betaalt ? Als we het tot die cijfers kunnen beperken, hebben we goed gewerkt.Dan heb je morgen misschien een probleem. Maar het probleem heeft zich nog niet gesteld. Hebt u ergens gelezen dat Ajax een deadline stelt, een datum waarvóór de overname gebeurd moet zijn ? Het enige wat ze benadrukten, is dat ze van hun aandelen af willen. In afwachting bevestigden ze dat ze ook het verlies voor dit jaar zeker voor hun rekening nemen. Ondertussen kan er een degelijke overnemer gevonden zijn. Bijvoorbeeld : Jos Verhaegen. Als er géén overnemer is, kan het net zo goed dat wij het toch zelf wagen, met eigen middelen, ook al zou ik het toejuichen als Jos komt.Natuurlijk. Het zou betekenen dat Jos nog in dit project gelooft. Jos is een voorzichtig mens, iemand die alles berekent, geen onnozelaar. Nergens ter wereld zijn de cijfers zo duidelijk als hier en in één dag te overzien. Ajax is tevreden omdat het ziet dat de cijfers verbeteren. Ik kan aantonen dat het volgend jaar nóg beter zal zijn, omdat het balansmatig verlies dan gehalveerd wordt doordat de laatste vette contracten dan aflopen. Daarnaast kan ik nog saneren.Ik kan niet op mijn eigen loon bezuinigen, want dat heb ik hier niet. Ik ben hier één van de vrijwilligers waarover René Snelders het heeft, met de beschikking over een Renault Clio van de club en een GSM. Ik krijg alleen mijn algemene onkosten terugbetaald. Maar ik kan elk jaar nog wel een kwart miljoen euro extra besparen op de infrastructuur, op de jeugd. Dan beperk ik mijn jaarlijks verlies tot iets meer dan een half miljoen euro. Op voorwaarde dat de inkomsten aangezwengeld worden is het hier niet zo dramatisch, hoor.De raad van bestuur stelt de beslissingen uit, dus worden er hier al een tijd géén beslissingen genomen. Ik heb liever vandaag dan morgen definitief uitsluitsel. Intussen blijf ik vechten voor deze club. Ik ga niet lopen als ik klappen krijg, ik blaf terug omdat ik in dit project geloof. Als er een overnemer komt, starten wij met nul frank schulden. Dat is de voorwaarde voor een overname. Alle cijfers hier zijn zwart op wit. Heeft hier ooit iemand geklaagd over niet-uitgevoerde betalingen ? Geen cent zwart geld is er hier. Wij worden gecontroleerd door beursgenoteerde bedrijven : als ik maandelijks 12.500 euro zou opstrijken, kan iedereen dat lezen op de balans.Waarom niet ? Ik had nooit problemen met de mensen van Ekeren. Op het eind zat ik er zelfs in de raad van beheer.Heel lang geleden was ik daar supporter, maar een officiële functie had ik er nooit. Sinds 1995 droom ik van één grote club in Antwerpen. Die ambitie heb ik nog altijd, maar ik heb intussen wél veel geleerd waarom het niet lukt. Mijn vraag is : stad, doe iets ! Voer een sportbeleid ! Verplicht de twee clubs desnoods om samen te werken aan een nieuw project. Maar zwengel niet, zoals nu gebeurt, de ruzies aan. door Geert Foutré'Germinal Beerschot zal straks als eerste fluitend zijn licentie halen.''Als er één mens hier zijn zakken heeft gevuld, is het Vreijsen geweest.'