Op de algemene vergadering van de vzw Club Brugge eind oktober stelt Michel Van Maele (dan 80 jaar) zijn mandaat van voorzitter ter beschikking. Hij blijft wel beheerder en ook deel uitmaken van het directiecomité, benadrukt secretaris Jacques De Nolf.
...

Op de algemene vergadering van de vzw Club Brugge eind oktober stelt Michel Van Maele (dan 80 jaar) zijn mandaat van voorzitter ter beschikking. Hij blijft wel beheerder en ook deel uitmaken van het directiecomité, benadrukt secretaris Jacques De Nolf. Gaat er in de praktijk veel veranderen ?Jacques De Nolf : Nee, niet veel. Het belangrijkste is de onderbouw. Als er een jong, eigentijds en dynamisch management is, zal ook de voorzitter makkelijker functioneren. Die herstructuring staat bijna op poten. Naast algemeen coördinator Filips Dhondt en veiligheidsverantwoordelijke Luc Verweirder, die ook het clubblad volledig naar zich zal toetrekken, denk ik dat er ook nog iemand moet bijkomen voor de ticketing én iemand op het commerciële departement. Wie zijn de kandidaat-voorzitters ?Andere namen dan deze die al genoemd zijn, ken ik niet.Dan directielid Guy Jacobs en beheerder Pol Jonckheere ?Ik denk dat Antoine Vanhove meer kans maakt dan hen. Tenzij voorzitter van het directiecomité Marcel Kyndt zich alsnog kandidaat stelt ?Of hij alsnog van idee veranderd is, daar kan ik vandaag niet op antwoorden.Roland Van Maele, zoon van Michel Van Maeles broer Georges (van de gelijknamige groothandel in dranken) zou ook een ernstige piste zijn.Dat is mij niet bekend.De strateeg Michel Van Maele trekt de laatste tijd nogal vaak op met de goedbemiddelde vleeshandelaar Van Welden, die deel zou uitmaken van een groepje dat wil toetreden.Daar heb ik momenteel geen weet van. Van Welden is al een tijd lid van de vzw, maar voor het moment ook niet meer. De jacht is blijkbaar open.Jacht niet, want jacht staat voor haast en onbezonnenheid, wat wij niet willen. Wij willen een gezonde vereniging blijven waar iedereen in dezelfde richting wijst, niet waar de ene de poten vanonder de stoel van de andere gaat zagen om toch maar het hoogste te kunnen bereiken. Er is op dit moment geen machtsstrijd aan de gang en ik hoop dat die er ook niet zal komen. Ik herhaal : wij vinden de herstructurering het belangrijkste. Eens die volledig is afgewerkt, zullen wij als bestuurstop wel op tijd de nieuwe voorzitter presenteren.Als een bepaald scenario tegen eind oktober niet klaargeraakt, komt er dan een tussenpaus of wordt de beslissing dan uitgesteld ?Echt waar, evenzeer als voor u is het voor mij koffiedik kijken wat er op die algemene vergadering in oktober zal gebeuren, behalve dan de aankondiging dat de voorzitter zijn mandaat ter beschikking stelt.door Christian Vandenabeele