In een voetbal dat geleerd heeft om de ruimtes rond de backlijn dicht te stoppen, zijn de dribbelaars de koningen van de jungle geworden. Wat werkt er beter dan een slalom om één of twee tegenstanders in de wind te zetten en zo de vijandelijke stellingen uit verband te spelen. De beweging creëert scheuren, ruimte en kansen, alles dus wat nodig is om het verschil te maken. Om te overleven in de lastigste zone van het veld is de schijnbeweging bijna onmisbaar. Het is dáár dat de tactische schema's verdwijnen, op die plaats waar de overpeinzingen van de trainer veel ruimte laten voor het talent van de spelers.
...