Vanuit politieke hoek en van bondswege kwam er de vorige weken kritiek op het werk van de Licentiecommissie. Die zou vorig seizoen te laks zijn omgesprongen met het uitdelen van licenties aan eerste- en tweedeklassers. Alleen Turnhout werd zo'n toegangsbewijs tot het kampioenschap geweigerd, zodat de club naar derde klasse werd teruggezet.
...

Vanuit politieke hoek en van bondswege kwam er de vorige weken kritiek op het werk van de Licentiecommissie. Die zou vorig seizoen te laks zijn omgesprongen met het uitdelen van licenties aan eerste- en tweedeklassers. Alleen Turnhout werd zo'n toegangsbewijs tot het kampioenschap geweigerd, zodat de club naar derde klasse werd teruggezet. Voorzitter Germain Landsheere van de Licentiecommissie is niet opgezet met de aantijgingen die her en der hun weg vonden in de media. Hij gaat in het verweer. "Ik ben geen voorstander van een bulldozerpolitiek, waarbij je alles met de grond gelijk maakt en dan opnieuw start", zegt hij. "We hebben van februari tot april zeker veertig keer vergaderd, er zijn door de clubs enorme inspanningen geleverd, er is hard gewerkt. Als je daar cijfers wil opplakken : we hebben zo'n 100 miljoen frank aan de staatskas bezorgd. Dat nog niet alles is orde is, weten wij ook, maar de afbouw is begonnen. Binnen de drie jaar moet alles opgelost zijn." Dat enkele clubs ondanks een negatief attest van de RSZ nog een licentie kregen, is de overheid een doorn in het oog. Landsheere : "Misschien moet daarover straks overleg met de overheid komen. Sommige clubs hebben inderdaad een negatief attest gekregen, of hebben er zelfs geen aangevraagd, maar als zij konden bewijzen dat ze de huidige RSZ wel betaalden, of dat hun zaak voor de rechtbank werd ingeleid, of dat er door de rechter een afbetalingsplan werd opgelegd dat ze respecteren, kregen ze van ons toch die licentie. Overleg in deze was misschien beter geweest." Ook aan de opmerkingen van de Profliga stoort Landsheere zich : "Voorzitter Philips moet niet zeggen dat er op dit moment misschien acht clubs uit eerste en tweede klasse geen licentie zouden krijgen. Dat kan, misschien ben ik ook wel die mening toegedaan, maar je mag dat zo niet zeggen. Omdat voetbalclubs, als het erop aankomt, altijd nog wel iemand vinden om bij te springen." Sommige clubs halen misschien het einde van de competitie niet, dreigt minister Frank Vandenbroucke van de SP.A op zijn beurt. Landsheere : "Opnieuw moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Alleen op basis van de RSZ-achterstand ?" Landsheere vindt in het hele licentiedocument maar één slecht punt : dat de clubs die eventueel uit eerste klasse verdwijnen, mogen worden vervangen door clubs tot en met de vijfde plaats in de rangschikking van tweede klasse. "Ik was daartegen. Ik wilde het cijfer vijf vervangen door drie, maar dat voorstel werd niet eens in overweging genomen. Maar, nogmaals, het is verkeerd te denken dat men door een strenge licentiepolitiek de eerste klasse zal kunnen afslanken."door Peter T'Kint