De komende twee weken wordt in de stadions opnieuw met zakdoekjes gezwaaid, net zoals dat afgelopen weekend bijna overal gebeurde. Zelfs Cercle Brugge, de enige eersteklasser die geen lid is van de Supportersfederatie van Profclubs, zwaaide mee. Dat men die actie soft vindt, kan Gentsupporter Dirk Vos, tevens lid van de SFP begrijpen, maar de SFP wil de kans op participatie in het debat - zondag belde Ivan De Witte al, donderdag volgt een gesprek - niet in het gedrang brengen door meteen hard op te treden. "Lege stadions zouden de ultieme optie zijn, maar dat houden we als laatste wapen achter de hand."
...

De komende twee weken wordt in de stadions opnieuw met zakdoekjes gezwaaid, net zoals dat afgelopen weekend bijna overal gebeurde. Zelfs Cercle Brugge, de enige eersteklasser die geen lid is van de Supportersfederatie van Profclubs, zwaaide mee. Dat men die actie soft vindt, kan Gentsupporter Dirk Vos, tevens lid van de SFP begrijpen, maar de SFP wil de kans op participatie in het debat - zondag belde Ivan De Witte al, donderdag volgt een gesprek - niet in het gedrang brengen door meteen hard op te treden. "Lege stadions zouden de ultieme optie zijn, maar dat houden we als laatste wapen achter de hand." Op Anderlecht-Genk was de actie door het te laat komen van een aantal fans minder zichtbaar, ook de supporters van AA Gent voerden op KV Mechelen geen actie. Toevallig drie clubs van de G4 die de nieuwe play-offregeling doordrukten. Bij Gent was er geen sprake van druk vanwege het bestuur op de fans, benadrukt Vos: "We hebben sinds dit seizoen een structureel overleg met het clubbestuur, maar cluboverstijgende zaken horen daar niet bij." Dat er geen actie was in het Gentse vak komt omdat de Gentse supporters verdeeld zijn. "Een deel is blij met de play-offs, omdat ze mooie matchen in het vooruitzicht hebben, maar zelf vind ik dat een kortzichtige reactie. Wat als Gent zich niet had geplaatst voor play-off 1?" Zelf begrijpt Dirk Vos dat de profclubs een nieuwe competitieformule zoeken. "De oude formule met 18 eersteklassers is financieel niet haalbaar, maar de nieuwe regeling vind ik een draak van een systeem, en de degradatieregeling een absolute miskleun." Toch heeft het weinig zin op korte termijn te proberen de nieuwe regeling ongedaan te maken, zegt Eddy Janssis, lid van de supportersvereniging van Standard en voorzitter van de SFP: "De beslissing is toch genomen, het heeft geen zin achterhoedegevechten te leveren." Het is niet de eerste keer dat de SFP zich voor een voldongen feit geplaatst voelt. Eerder beloofde de Profliga om begin februari een akkoord te maken over de ticketprijzen tijdens de play-offs, maar het punt werd zonder commentaar van de agenda van de geplande vergadering afgevoerd. Waar het om gaat, is inspraak van de supportersfederatie bij de evaluatie van het nieuwe systeem, dat volgend seizoen gepland is, en in de prijzenpolitiek van de clubs, zegt Dirk Vos. "Wij willen erkenning door de Profliga als gesprekspartner. Het is een utopie om te denken dat de supporters de agenda van de Profliga gaan dicteren, maar het is evenzeer een utopie om een belangrijke aandeelhoudersgroep - dat zijn de betalende supporters toch - uit te sluiten. Wij willen een adviserende rol. Dat inspraak van de supporters de zaak alleen ingewikkelder maakt? Dat argument gebruikte men ook ooit tegen het algemeen stemrecht voor vrouwen. "Als wij het niet doen of niet mogen meepraten, doen anderen het straks in onze plaats. Vanuit de basis is er veel druk om het een stuk harder te spelen. Op dit moment vinden we dat niet opportuun. Maar als deze aanpak geen resultaat oplevert, zijn er militante supportersgroepen die wij niet meer in de hand hebben, die ook niet afgeschrikt worden door een mogelijk stadionverbod." Half maart - na het gesprek met De Witte - bepaalt de Supportersfederatie van Profclubs op een buitengewone algemene ledenvergadering waar ze staat en waar ze voor gaat. DOOR GEERT FOUTRÉ"Als deze aanpak geen resultaat oplevert, zijn er militante supportersgroepen die wij niet meer in de hand hebben." DirkVos