Op de vraag hoe de supportersparticipatie bij KV Mechelen loopt, antwoordt voorzitter Johan Timmermans met één woord: "Perfect." De inspraak van de fans bij Malinois dateert al van 2003. Nadat een financieel wanbeleid had geleid tot een vereffening, kon de club dat jaar een doorstart maken in de derde klasse. Dat was grotendeels te danken aan de fans; zij hadden massaal hun (financiële) steun verleend aan de reddingsactie die werd geleid door supporter en tv-figuur Mark Uytterhoeven. Onder zijn impuls verkregen de fans nadien 33 procent van de stemmen in de raad van bestuur van de club. Nu zetelen vier leden van de vzw Supportersorgaan Malinwa in die raad van bestuur. Zij nemen niet autonoom standpunten in, maar werken met een mandaat van hun organisatie.
...

Op de vraag hoe de supportersparticipatie bij KV Mechelen loopt, antwoordt voorzitter Johan Timmermans met één woord: "Perfect." De inspraak van de fans bij Malinois dateert al van 2003. Nadat een financieel wanbeleid had geleid tot een vereffening, kon de club dat jaar een doorstart maken in de derde klasse. Dat was grotendeels te danken aan de fans; zij hadden massaal hun (financiële) steun verleend aan de reddingsactie die werd geleid door supporter en tv-figuur Mark Uytterhoeven. Onder zijn impuls verkregen de fans nadien 33 procent van de stemmen in de raad van bestuur van de club. Nu zetelen vier leden van de vzw Supportersorgaan Malinwa in die raad van bestuur. Zij nemen niet autonoom standpunten in, maar werken met een mandaat van hun organisatie. De eerste insteek was dat de fans erop gingen toezien dat er nooit meer geld zou verspild worden. "En dus gedroeg het Supportersorgaan zich in de beginjaren als een vakbond", zegt Timmermans. "De inspraak van de fans beperkte zich aanvankelijk tot het geven van negatieve commentaar. Ik vroeg hen om ook met positieve ideeën te komen. Sinds de ploeg van Gert Van Dyck er is, vonden we mekaar daarin, nu al zes jaar." Van Dyck, experience trainer bij communicatiebedrijf Telenet, is de huidige voorzitter van het Supportersorgaan. Dat het Vlaams Parlement nu onderzoekt hoe het supportersparticipatie kan bevorderen, doet Timmermans fronsen: "Ik vind het erg dat de politiek zich hiermee moet bezighouden, de voetbalwereld zou zelf moeten inzien voor welke ongelooflijke meerwaarde fans kunnen zorgen. Bij KV helpt het Supportersorgaan ons om te weten wat er aan de basis leeft. Dankzij hun input kunnen we bij onze beslissingen naar een breed draagvlak toewerken. We horen het kloppende hart van de supporter." Van Dyck zegt: "Wij kunnen bij de achterban dan weer een kader schetsen rond de beslissingen van de club. Als wij goed kunnen uitleggen waarom KV niet altijd meer jonge, Belgische spelers haalt, begrijpen de mensen dat. Leg je dat niet goed uit, dan wordt de emotie op de tribunes alleen maar groter." Een vaak geponeerd argument tégen supportersparticipatie is dat fans heel emotioneel reageren. "De eerste klasse puilt nu uit van de emotionele, impulsieve beslissingen," zegt Van Dyck, "terwijl op de meeste plaatsen geen fans in het bestuur zitten. En het is toch ook bizar om te denken dat een supporter in de bestuurskamer emotioneel gaat doen louter omdat hij supporter is? Johan Timmermans zit hier in de tribune vaak met tranen in de ogen. Die kan dan toch tegen mij niet zeggen: 'Gert, jij komt niet in onze raad van bestuur, want jij bent supporter, jij reageert emotioneel'? Dé supporter is ook niet die ene jongen die Bengaals vuur aansteekt. Naast die gast staat misschien een advocaat. Of een boekhouder." Timmermans wijst er ook op dat de amokmakers het sowieso niet tot de bestuurskamer schoppen: "Zulke mensen maken zich niet vrij om vergaderingen bij te wonen." Nog een idee rond supportersparticipatie is dat die ervoor zou zorgen dat de fans beslissen welke spelers de club koopt en verkoopt. "Maar transfers worden helemaal niet besproken op een raad van bestuur", aldus Timmermans. "Dat is voer voor het directiecomité." Van Dyck sluit zich daarbij aan: "Het is ook niet onze expertise om na te gaan of een transfer op sportief en financieel vlak in orde is." Zo zijn we bij de cijfertjes. Kennen Van Dyck en co nu het loon van elke speler? "We volgen, zoals alle bestuursleden, de algemene evolutie van de loonmassa", antwoordt hij. "Daarnaast is er twee keer per jaar een interne financiële audit. Dan gaat iemand van het Supportersorgaan samen met een andere bestuurder de boeken inkijken. De man van ons Supportersorgaan die dat doet, is de manager van een groot hotel in Brussel. Hij kan dan alle cijfers zien en aandachtspunten weerhouden. Dat kan een jaarresultaat zijn dat lager ligt dan wat gebudgetteerd was, maar dat gaat nooit over een speler die te veel zou verdienen. Bij ons is er ook niet de behoefte om te weten wat elke speler verdient." En behoefte om te zwaaien met vertrouwelijke informatie is er evenmin, zegt Van Dyck. "Daar hebben we niks mee te winnen." Timmermans heeft ook geen klachten over loslippigheid bij de fans: "Ik ken andere lijntjes die veel onbetrouwbaarder zijn." Van Dyck en Timmermans omschrijven de huidige situatie bij KV als ideaal. Een participatie van 51 procent is voor Van Dyck geen streefdoel: "Want het gebeurt bijna nooit dat wij ons punt niet kunnen maken." Dat de fans nu een derde van de stemmen hebben, wordt in de praktijk overigens maar zelden duidelijk, omdat het haast nooit tot een stemming komt. "De voorzitter hier werkt altijd toe naar een compromis", besluit Van Dyck. "En dus is er vooral veel informeel overleg in beide richtingen." DOOR KRISTOF DE RYCK - BEELDEN: BELGAIMAGE"Dé supporter is niet die ene jongen die Bengaals vuur aansteekt. Naast hem staat misschien een advocaat." Gert Van Dyck