De jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Club Brugge kende zaterdag een rimpelloos verloop. "Het was zoals altijd : zeer aangenaam", aldus voorzitter Michel Van Maele (80). De eerder aangekondigde terbeschikkingstelling van zijn mandaat kwam niet ter sprake, want was uiteindelijk geen punt op de dagorde geworden.
...

De jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Club Brugge kende zaterdag een rimpelloos verloop. "Het was zoals altijd : zeer aangenaam", aldus voorzitter Michel Van Maele (80). De eerder aangekondigde terbeschikkingstelling van zijn mandaat kwam niet ter sprake, want was uiteindelijk geen punt op de dagorde geworden. Hoe komt het, meneer Van Maele, dat u uw mandaat niet ter beschikking hebt gesteld ?Michel Van Maele : Maar alstublieft toch ! Het is niet de Algemene Vergadering die de voorzitter van de vereniging benoemt. De Algemene Vergadering benoemt de leden en de leden onderling benoemen de voorzitter. Dat is toch zo klaar als pompwater ?! Zal het dan gebeuren op de beheerraad van november - en daarna bekrachtigd worden op een buitengewone algemene vergadering ? Of zult u uw mandaat misschien toch nog niet zo meteen ter beschikking stellen ?Och, we hebben tijd, daar zit niemand achter, hé.U was het toch die een voorzitterswissel had aangekondigd ? Hoe komt het dat die nu blijkbaar toch nog niet voor morgen is ?We zijn op zoek naar een andere, waardige en vaardige voorzitter, maar die liggen niet als kasseien op straat, hé.Er circuleren anders wel redelijk wat namen van kandidaat-voorzitters.Er is nog van geen enkele sprake geweest, tenzij van mensen die zelf zeggen dat ze het niet willen zijn.In de media werd meneer Vanhove toch al naar voor geschoven als grootste kandidaat.Alstublieft, ik zeg dat daar nog niet over is gepraat.Er heerst toch geen onenigheid over uw opvolging, meneer Van Maele, bijvoorbeeld tussen directeur Antoine Vanhove en Marcel Kyndt, de voorzitter van het directiecomité ?Alstublieft toch ! Niemand vraagt dat ik wegga, ik bepaal dat voor mezelf.U zou, wordt gezegd, wel eens optrekken met de meneer Van Welden, lid van de vzw die deel zou uitmaken van een groepje industriëlen dat wil toetreden.Maar alstublieft, hoe komen ze er bij : ik heb die man nog nooit gezien.Is Roland Van Maele, zoon van uw broer, kandidaat ?Geen sprake van !Kortom, u gaat nog wel een tijdje door, tot er zich een waardige en vaardige opvolger meldt ?Och, ik zeg dat niet, ik zal wachten tot... Enfin, kijk, laat die zaak alstublieft rustig lopen. Er zit daar niks achter. Er is geen noodzaak, we gaan wel zien hoe en wat. Er is daar geen haast bij, hé. Ik vraag niet beter om vervangen te kunnen worden, maar niet zomaar door de eerste de gereedste, hé.U bent bedankt, meneer Van Maele.Allez, 't beste, hé, en nog een goeie zondag.door Christian Vandenabeele