"Het was hoog tijd voor drastische veranderingen met als doel de kosten terug te dringen en de rijders weer waardevoller te maken", legt Max Mosley, voorzitter van de Internationale Automobielfederatie (FIA), het nieuwe Formule-1-reglement uit. "We hebben in de Formule 1 te veel machines en te weinig mannen. Maar de teams stonden weigerachtig tegen de veranderingen."
...

"Het was hoog tijd voor drastische veranderingen met als doel de kosten terug te dringen en de rijders weer waardevoller te maken", legt Max Mosley, voorzitter van de Internationale Automobielfederatie (FIA), het nieuwe Formule-1-reglement uit. "We hebben in de Formule 1 te veel machines en te weinig mannen. Maar de teams stonden weigerachtig tegen de veranderingen." Max Mosley : Het belangrijkste is de toekomst, de jaren 2004 tot 2006. Maar dat hebben de teams nog altijd niet begrepen. Ik betwijfel of ze al snappen wat er aan de hand is. Volgens mij is dit het belangrijkste probleem van de Formule 1 : we hebben momenteel zeven autoconstructeurs die zeer veel geld uitgeven aan Formule 1, maar die allemaal van het ene op het andere moment uit de Formule 1 kunnen stappen. Hoe lossen we het probleem op dat ontstaat als één of twee fabrikanten het ineens voor bekeken houden ? Eerst moeten we het motorenvraagstuk oplossen, zodat elk team een motor heeft. Vervolgens moeten we de kosten voor het chassis naar beneden krijgen. En ten derde moeten we de kosten voor het materiaal reduceren.Eenvoudig gezegd : wij kijken naar wat er met het gaspedaal gebeurt en we kijken naar wat er met de motor gebeurt. En als daar een discrepantie tussen bestaat, weten we : ze bedonderen ons met de software. En in dat geval beginnen we te zoeken, tot we alles gevonden hebben. Waarbij er geen enkele twijfel over bestaat dat we effectief alles zullen vinden.Dat zullen we nog eens heel exact en tot in de details uitleggen. Het belangrijkste is : we wenden ons tot de mecaniciens. Want als een team heimelijk gebruik maakt van tractiecontrole, hebben minstens zes mensen van dat team daar weet van. Tegen die mensen zeggen we : "Jullie kunnen ons volledig anoniem vertellen wat er bij jullie team gebeurt. Dan controleren we dat en als we vervolgens het team daadwerkelijk betrappen, krijgen jullie een miljoen dollar als beloning voor de informatie."Het team dat gesjoemeld heeft, betaalt meer dan een miljoen dollar en daarvan betalen we de man die ons de informatie heeft bezorgd.Dat geloof ik niet. Stel dat je zes races hebt. Dan ben je sowieso pas op het einde van de zesde race optimaal klaar met de aanpassing aan de nieuwe reglementen. Maar die vijf wedstrijden daarvoor verlopen ook al betrouwbaarder dan vroeger. Volgens mij wordt de veiligheid net verhoogd.Wij gaan ervan uit dat een teams er destijds en budget van 50 miljoen dollar tegenaan moest gooien om min of meer competitief aan het seizoen te beginnen - met daarbovenop nog de kosten aan de motor, die we op ongeveer 20 miljoen dollar ramen. Gehoorzaam aan ons nieuwe principe kunnen we dit budget tegen 2006 met 25 procent naar beneden halen. Voor die som krijgen alle teams hetzelfde materiaal als de topteams en hinken de, laat me het oneerbiedig noemen : tweederangsteams, toch een beetje achterop tegenover de topteams aangezien ze oude onderdelen krijgen. Maar als zo'n minder kapitaalkrachtig team goed georganiseerd is en over getalenteerde rijders beschikt, kan het toch hier en daar een Grote Prijs winnen. Terwijl je op dit moment met een jaarbudget van 50 miljoen dollar geen schijn van een kans hebt om ook maar één wedstrijd te winnen.Het leek wel of Ron in trance was toen hij dat zei, het was alsof hij in shock verkeerde. Met de andere teams heb ik werkelijk goede gesprekken gevoerd. Het algemene gevoel was van die aard dat iedereen wist dat iemand iets moest doen. Ik kreeg de indruk dat ze er bij de meeste teams van overtuigd waren dat er iets moest gebeuren, dat ze zich zorgen maakten over de bestaande toestand. Maar niemand zag een uitweg. Toen ik dan met mijn ideeën voor de pinnen kwam om de bestaande reglementen aan te passen, heerste in eerste instantie overal grote opluchting. Ongeveer alle nieuwe reglementen. Geen vervangauto, een gesloten wagenpark. Ik kan me voorstellen dat, vanuit het standpunt van Ron bekeken, alle reglementaanpassingen bijzonder drastisch overkomen. En ik denk vooral dat hij daar niet op voorbereid was.Onmiddellijk na de kwalificatieritten op zaterdag gaan de wagens naar de garageboxen van hun team - voor een tijdspanne van drie uur, dat is op dit moment onze bedoeling. Dan gaan wij er nauwlettend op toezien wat daar gebeurt. De teams krijgen van ons een lijst met de dingen die ze nog aan de wagen mogen veranderen. Alle andere dingen zijn verboden tenzij ze daar van ons de toestemming voor krijgen.Stel dat ze een scheur in het chassis vinden, dan kunnen de teams ons vragen of ze daar nog wisselstukken mogen aanbrengen. Natuurlijk zullen we dat toestaan. Maar als ze ons vragen of ze de motor nog mogen wisselen, dan zullen we vanzelfsprekend vragen : waarom ? En alleen als ze daar een grondige reden voor kunnen opgeven, zullen we daarvoor onze toestemming geven. Het gaat ons vooral om het vermijden dat de teams speciale motoren voor de kwalificatieritten gebruiken.Op zaterdagnamiddag laten we in de boxen - maar die worden daarvoor wel ingericht als een gesloten park - de veiligheidscontroles uitvoeren. De teams voeren die controles uit, maar wij zullen daarbij wel aanwezig zijn als waarnemende en controlerende partij. 's Nachts worden de wagens door ons geïsoleerd in het gesloten park. Niemand komt dan nog maar in de buurt van de wagens. Pas op zondagmorgen, om half negen, geven we de wagens weer vrij. Wanneer de teams dan warming-ups willen uitvoeren, mogen ze dat natuurlijk doen, maar altijd onder de voorwaarden van het gesloten park, dus zonder dat de teams nog aan de wagens kunnen werken. En zo blijft het tot de start van de race. De bedoeling is dat we de volledige controle behouden op wat de teams doen. In wezen kunnen ze niets meer veranderen zonder dat wij hen daarvoor groen licht geven.We hebben de teams de toestemming gegeven om in de boxen verder gebruik te maken van radiotelegrafie, maar onder twee voorwaarden. De radiotelegrafie moet een aparte entiteit vormen, zodat we kunnen controleren of er geen samenhang is met de elektronica van de wagen, met andere woorden dat de teams niet via de radiotelegrafie iets aan de elektronica in de wagen veranderen. En ten tweede moeten de gevoerde conversaties op die manier verlopen dat niet alleen wij van de FIA, maar ook de tv-commentatoren ze kunnen volgen. Ik hoop dat we vanaf 2004 een standaardsysteem klaar hebben, zodat ook het publiek kan meeluisteren. Dan zal elke toeschouwer de radiotelegrafie van het team van zijn keuze kunnen inschakelen. Dat heeft niets te maken met tovenarij, in Amerika gebeurt dit al lange tijd. Ik vind dat een fascinerende gedachte : de fans op de tribune die kunnen luisteren naar wat de teamchef en de rijder met elkaar bespreken.Dat zou bijzonder interessant zijn en het publiek heeft het recht om daarvan getuige te zijn. Dat is de logica zelve, uiteindelijk is het de toeschouwer die voor de hele zaak betaalt. De mensen moeten gewoonweg weten wat er in de Formule 1 op korte en op lange termijn gebeurt.door Heinz Prüller'Fans die mee kunnen luisteren : fascinerend !'