Geen erkenning als topsport betekent geen geld voor begeleiding van de jeugd en jonge talenten. Veldrijden is niet de enige sport die niet erkend is. De afgelopen weken was er heel wat te doen over ons "grootste snookertalent" Luca Brecel. Dat is geen grootspraak van Luca Brecel zelf, maar wel van absolute wereldtoppers als Jimmy White of Stephen Hendry. Bovendien bevestigen ook de resultaten van Brecel zijn potentieel. In een interview liet de papa van Luca weten dat het voor zijn gezin erg moeilijk werd om het vele geld te blijven opbrengen dat nodig was om de carrière van zijn ...

Geen erkenning als topsport betekent geen geld voor begeleiding van de jeugd en jonge talenten. Veldrijden is niet de enige sport die niet erkend is. De afgelopen weken was er heel wat te doen over ons "grootste snookertalent" Luca Brecel. Dat is geen grootspraak van Luca Brecel zelf, maar wel van absolute wereldtoppers als Jimmy White of Stephen Hendry. Bovendien bevestigen ook de resultaten van Brecel zijn potentieel. In een interview liet de papa van Luca weten dat het voor zijn gezin erg moeilijk werd om het vele geld te blijven opbrengen dat nodig was om de carrière van zijn zoon uit te bouwen. Alleen aan verplaatsingen, hotelkosten en inschrijvingsgeld werd de factuur geschat op meer dan 100.000 euro. Vanuit de Vlaamse overheid bestaat er echter geen mogelijkheid om dit talent financieel te ondersteunen. Het verhaal van Brecel is maar het topje van de ijsberg. Philippe Lejeune bijvoorbeeld, onze wereldkampioen jumping, staat in tegenstelling tot andere topruiters niet eens op de lijst van elitesporters ... Vlaanderen heeft nood aan een duidelijk topsportbeleid. Volgens ons kunnen de volgende vijf aanbevelingen er op korte termijn voor zorgen dat Vlaanderen het topsportbeleid krijgt dat het verdient. 1. Erken alle sporten: maak geen onderscheid meer tussen erkende en niet-erkende sporten. Biljarten is niet te vergelijken met het lopen van een marathon, maar beide vragen talent, training, voorbereiding, focus, begeleiding, ... 2. Topsport is meer dan een olympische discipline: kijk voor de erkenning als topsporter niet alleen naar het al dan niet olympisch zijn van de beoefende discipline, maar ook naar de beoefening ervan op internationaal niveau. 3. Geef talent ruimte om te groeien: zorg ervoor dat beloftevolle jonge sporters al eens kunnen deelnemen aan een groot toernooi, er de sfeer kunnen opsnuiven, ... Anders dreigt het gevaar dat ze overweldigd worden door de omstandigheden wanneer ze eindelijk aan hun strenge limiet hebben voldaan. 4. Topsport is presteren: topsporters in meer disciplines betekent niet noodzakelijk meer topsporters. Net omdat vandaag het aantal disciplines dat erkend is als topsport beperkt blijft, worden in die disciplines ook mensen ondersteund die in feite niet tot de top behoren. Daar moeten we vanaf. Maak daarom prestatiegerichte contracten met evaluatiecriteria. 5. Investeer in infrastructuur en begeleiding: er is dringend nood aan meer infrastructuur om aan topsport te doen. Liefst wordt die centraal gerealiseerd met de nodige aandacht voor begeleiding door geschoolde trainers en medische omkadering. Investeren moet niet alleen door de overheid gebeuren. Moedig ook privé-initiatieven aan, bijvoorbeeld door de introductie van een tax shelter voor een sponsor die naast de elitesporters ook de jeugdopleiding wil steunen bijvoorbeeld. Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.. Dirk Van Mechelen. Was gedurende 10 jaar minister in de Vlaamse Regering. Momenteel is hij Vlaams v