Er is in het Staatsblad nog geen enkel document verschenen over een ontslag van Olivier Swolfs bij Waasland-Beveren. Voorlopig is de man - ten minste officieel - nog altijd bestuurder bij de club. Nochtans kreeg Swolfs in juni 2019, bijna een halfjaar geleden, een effectieve schorsing van één jaar opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Swolfs ging niet in beroep.
...

Er is in het Staatsblad nog geen enkel document verschenen over een ontslag van Olivier Swolfs bij Waasland-Beveren. Voorlopig is de man - ten minste officieel - nog altijd bestuurder bij de club. Nochtans kreeg Swolfs in juni 2019, bijna een halfjaar geleden, een effectieve schorsing van één jaar opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Swolfs ging niet in beroep. Het gebeurt vaak dat er maanden verstrijken vooraleer een ontslag gepubliceerd raakt in het Staatsblad. Maar in dit geval lijkt dat niet de verklaring. De vzw en cvba van Waasland-Beveren hebben immers intussen wel al een andere mededeling laten publiceren, die dateert van begin oktober. Swolfs kreeg zijn schorsing in het Propere Handendossier. Dat ging over de matchfixing bij de uitwedstrijd tegen KV Mechelen van 11 maart 2018. Swolfs werd gestraft vanwege het niet-naleven van de meldingsplicht. Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck was benaderd door makelaar Dejan Veljkovic met de vraag om de wedstrijd te vervalsen. Swolfs wist dat, zo bleek uit telefoontaps van het gerecht. Maar hij meldde niks aan de KBVB. Ook Huyck verzaakte aan zijn meldingsplicht, maar hij ging - in tegenstelling tot Swolfs - wél persoonlijk naar de Geschillencommissie Hoger Beroep toen die de kwestie behandelde. Zo bekwam Huyck voor zichzelf een schorsing met uitstel. Bij KV kregen vier bestuurders een effectieve schorsing vanwege matchfixing. Zij vechten hun sanctie intussen aan bij de burgerlijke rechtbank. Hun ontslagen bij KV verschenen maanden geleden wel in het Staatsblad. Maar in het geval van Swolfs is er dus geen duidelijke breuk met Waasland-Beveren. Bijgevolg rijst de vraag in welke mate zijn voetbalactiviteiten zijn lamgelegd. Dezelfde vraag gaat op voor de geschorste makelaars in dit dossier, Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans. Door hun schorsing, die ook zij aanvechten bij de rechtbank, konden Veljkovic en Mortelmans zich bij de KBVB niet opnieuw registreren als tussenpersoon. Dus mogen ze geen transferonderhandelingen voeren of -deals tekenen. Maar Mortelmans is wel nog altijd de drijvende kracht in zijn makelaarskantoor International Sport Management (ISM). Bij gebrek aan een beroepsorde, die in een geval als dit zou kunnen optreden, stuurt Mortelmans binnen ISM nog altijd zijn vennoten aan en kan hij zo achter de schermen transferdeals mee blijven coördineren. De KBVB kan niet eisen dat Mortelmans ontslag neemt uit zijn bedrijf. Volgens verscheidene juristen kan de KBVB evenmin een ontslag van Swolfs eisen uit Waasland-Beveren, dat evengoed een private vennootschap is. KBVB-woordvoerder Pierre Cornez stelt: 'Een aangeslotene van een voetbalclub die een disciplinaire schorsing van activiteiten heeft gekregen, kan geen officiële functies meer vervullen gedurende de periode zoals bepaald door de bevoegde instantie noch optreden als verantwoordelijk bestuurslid of gerechtigd correspondent; de betrokkene kan onmogelijk op het wedstrijdblad worden vermeld.' Als een clubbestuurder een schorsing krijgt opgelegd die niet het gevolg is van matchfixing, zoals Swolfs, lijkt de enige consequentie dat zijn interactie met de bond onmogelijk wordt. Jan De Man, de advocaat van Swolfs, zegt: 'Voor zover mij bekend wordt de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep nageleefd.' In de wandelgangen van de Freethiel circuleert als officiële versie dat het takenpakket van Swolfs zou overgeheveld zijn naar secretaris André Opgenhaffen, een zeventiger. Maar Martijn De Jonghe, de persman van Waasland-Beveren, is niet happig om daar toelichting bij te geven. 'Dat is interne keuken', sms't hij.