Net voor de Tour maakte UCI-voorzitter Brian Cookson bekend dat renners voortaan ook 's nachts gecontroleerd kunnen worden. Voorheen was dat tussen 23 en 6 uur niet mogelijk, maar om bedriegers te kunnen betrappen die zich in die periode microdoses epo of andere dopingmiddelen toedienen, werd het reglement van het Wereldantidopingagentschap (WADA) op 1 januari 2015 aangepast. Volgens Cookson heeft de Internationale Wielerbond voor de Tour zelfs al 'een klein aantal renners''s nachts getest en is 'geen enkele bedrieger nog veilig'. Hij benadrukte wel dat de controles niet willekeurig plaatsvinden, maar heel gericht, aan de hand van concrete aanleidinge...

Net voor de Tour maakte UCI-voorzitter Brian Cookson bekend dat renners voortaan ook 's nachts gecontroleerd kunnen worden. Voorheen was dat tussen 23 en 6 uur niet mogelijk, maar om bedriegers te kunnen betrappen die zich in die periode microdoses epo of andere dopingmiddelen toedienen, werd het reglement van het Wereldantidopingagentschap (WADA) op 1 januari 2015 aangepast. Volgens Cookson heeft de Internationale Wielerbond voor de Tour zelfs al 'een klein aantal renners''s nachts getest en is 'geen enkele bedrieger nog veilig'. Hij benadrukte wel dat de controles niet willekeurig plaatsvinden, maar heel gericht, aan de hand van concrete aanleidingen zoals verdachte schommelingen in het bloedpaspoort. Hoewel dopingdokters wel al eens om 23 uur op de deur van Thibaut Pinot klopten, tot grote ergernis van de FDJ-renner, zijn latere, nachtelijke controles tijdens de Tour echter nog niet mogelijk. In Frankrijk is de nieuwe antidopingcode van het WADA immers nog niet in werking getreden. Die zou juridisch te vaag zijn en de individuele vrijheden van de sporters aantasten. Pas eind deze zomer, als de Tour afgelopen is, zal Frankrijk de nieuwe antidopingcode effectief beginnen te volgen. Wat wél al in voege is getreden, en waar weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven, is de nieuwe kliklijn van de UCI. Begin dit jaar had het rapport van de Cycling Independent Reform Commission (CIRC) al gewezen op de grote waarde van zo'n onafhankelijke whistleblower hotline zodat renners en andere stafleden uit het wielrennen relevante informatie over mogelijke dopinginbreuken zouden kunnen doorspelen. Mét de garantie op absolute anonimiteit en vertrouwelijkheid. UCI-voorzitter Cookson beloofde werk te maken van zo'n dienst, die volgens hem gerund zou worden door een 'onafhankelijke, vertrouwenwekkende en geloofwaardige organisatie' en die de zogenaamde klokkenluider 'niet het gevoel zou geven dat zijn informatie onder het tapijt zou worden geschoven.' Enkele maanden later is de kliklijn eindelijk operationeel. Alleen niet verbonden aan een externe instantie, maar aan de Cycling Anti-Doping Foundation, die, gemandateerd door de UCI, dopingcontroles in het wielrennen uitvoert. Al wie informatie over mogelijke misbruiken heeft, kan die naar het e-mailadres reportdoping@cadf.ch zenden. Stafleden van de CADF zullen dat bestuderen en, indien ernstig, de whistleblower contacteren. Op het einde van het jaar zal de UCI het systeem evalueren. Nieuw in de wereld van de topsport is de kliklijn van de UCI echter niet. Al in april lanceerde het Internationaal Olympisch Comité een hotline waarop atleten, trainers, scheidsrechters en andere personen via een invulformulier op de website olympic.org anoniem misstanden kunnen melden. Weliswaar alleen zaken die te maken hebben met matchfixing of inbreuken tegen de ethische code van het IOC. Voor alles wat voetbal aangaat, verwijst het Internationaal Olympisch Comité door naar soortgelijke kliklijnen op de websites van de FIFA en de UEFA. Voor dopinginbreuken kunnen/moeten klokkenluiders zich wenden tot het WADA of de Nationale Anti-Doping Agentschappen. En sinds kort dus ook bij de UCI. DOOR JONAS CRETEURVia de kliklijn kunnen renners en andere stafleden uit het wielrennen informatie over mogelijke dopinginbreuken doorspelen.