Vanaf 1 september 2001 is het nieuwe transferreglement van de Fifa in voege getreden. In een brief, gedateerd op 24 augustus 2001, bracht secretaris-generaal Michel Zen-Ruffinen de aangesloten bonden op de hoogte van de voornaamste wijzigingen. Die zijn het gevolg van een klacht die in 1998 bij de Europese Commissie werd neergelegd tegen het internationale transfersysteem. Na maanden van moeizame onderhandelingen bereikten de Fifa en de Uefa samen op 5 maart 2001 een akkoord met de Commissie. Het zijn de principes uit dat akkoord die de Fifa nu in een nieuwe reglementstekst heeft gegoten. De aanpassingen zijn niét van toepassing op contracten tussen spelers en clubs, die werden afgesloten vóór 1 september 2001.
...

Vanaf 1 september 2001 is het nieuwe transferreglement van de Fifa in voege getreden. In een brief, gedateerd op 24 augustus 2001, bracht secretaris-generaal Michel Zen-Ruffinen de aangesloten bonden op de hoogte van de voornaamste wijzigingen. Die zijn het gevolg van een klacht die in 1998 bij de Europese Commissie werd neergelegd tegen het internationale transfersysteem. Na maanden van moeizame onderhandelingen bereikten de Fifa en de Uefa samen op 5 maart 2001 een akkoord met de Commissie. Het zijn de principes uit dat akkoord die de Fifa nu in een nieuwe reglementstekst heeft gegoten. De aanpassingen zijn niét van toepassing op contracten tussen spelers en clubs, die werden afgesloten vóór 1 september 2001. Het uitvoerigst verschaft Zen-Ruffinen in zijn begeleidend schrijven toelichting bij hoofdstuk 7 van het reglement. Dat handelt over de opleidingsvergoeding. Die wordt ingevoerd bij internationale (dus grensoverschrijdende) transfers van profspelers jonger dan 23 jaar. Ook wanneer zo'n speler zijn eerste profcontract ondertekent, zonder dat er sprake is van een transfer, hebben zijn vorige club(s) voortaan recht op een vergoeding. Door niet alleen zijn laatste club te vergoeden, maar àlle clubs waarvoor een speler vanaf 12 jaar voetbalde, hoopt de Fifa clubs aan te sporen om aan "meer en betere opleiding van jonge voetballers" te doen. De omvang van het bedrag waarop een ex-club aanspraak kan maken, hangt af van het aantal seizoenen dat de speler er voetbalde, het niveau waarop die club op dat moment uitkwam en het niveau van de aanwervende club. De Fifa zal alle clubs daartoe in vier categorieën indelen. Voor elk ervan zullen de nationale bonden (dus ook de KBVB) moeten becijferen wat de gemiddelde opleidingskost per seizoen is. De Fifa onderscheidt verder transfers tussen landen van de Europese Unie en transfers van of naar een land van buiten de EU. In het laatste geval zal, bijvoorbeeld, een Belgische club die in Afrika een jong talent weghaalt, zijn club(s) moeten vergoeden volgens Belgische en niet volgens Afrikaanse standaarden. Zen-Ruffinen : "Op deze manier worden clubs ontmoedigd om jonge spelers weg te halen uit landen, louter omdat de kosten voor opleiding er lager zijn. Meer zelfs, ze zullen aangespoord worden om zelf in opleiding te investeren. Daarom zullen clubs die de middelen hebben om talent in den vreemde te gaan halen, de plaatselijke club vergoeden volgens hun eigen standaard." Overigens is de Fifa vastbesloten om internationale transfers van spelers onder 18 jaar aan banden te leggen. "Misbruiken met minderjarigen zoals in het verleden moeten beteugeld worden", schrijft Zen-Ruffinen in klare taal. "Een minderjarige zal internationaal niet meer van club kunnen veranderen, tenzij hij met zijn familie om familiale redenen naar een ander land verhuist. De nationale bonden zullen dus geen minderjarigen registreren die getransfereerd worden zonder hun familie, en ook niet mét familie als de verhuis van die familie uitgelokt werd door de transfer." Voor transfers binnen de EU geldt een afwijkende regeling. Spelers jonger dan 18, maar ouder dan de minimumleeftijd waarop iemand in een bepaald EU-land mag gaan werken, mogen wel getransfereerd worden. Onder één voorwaarde : dat hun nieuwe club zorg draagt voor zowel hun voetbalopleiding als hun schoolopleiding. Daartoe zullen Fifa en Uefa een Code of Conduct (gedragscode) opstellen, waaraan clubs zich op straffe van sancties dienen te houden. Tot slot : voor binnenlandse transfers van profspelers onder 23 jaar geldt het systeem van de opleidingsvergoeding niet. Nóg niet, zo lijkt Zen-Ruffinen te zeggen, als hij schrijft "dat de nationale bonden transferregels zullen moeten aannemen, die conform de principes van het Fifareglement zijn". Internationale transfers zijn voortaan beperkt tot twee vastgelegde periodes. De nationale bonden mogen van de Fifa zelf bepalen welke dat in hun land zullen zijn. De eerste transferperiode mag niet langer dan zes weken duren en niet vroeger aanvangen dan wanneer het nationale kampioenschap is afgelopen; de tweede volgt "ergens in het midden van het seizoen" en duurt hoogstens vier weken.Omdat contractstabiliteit belangrijk is, aldus de Fifa, mag een speler een contract dat hij is aangegaan vóór/na zijn 28ste verjaardag, in de eerste drie/twee contractjaren niet eenzijdig (dus zonder instemming van zijn club) verbreken. Doet hij dat toch, dan kan hij tot vier of zelfs zes maanden geschorst worden. Een club die een eigen speler of een van een andere club ertoe aanzet zijn contract te verbreken, riskeert een jaar lang geen inkomende transfers te mogen doen. Een club die zo'n speler aanwerft, wordt ook als dusdanig beschouwd. Niettemin houdt de Fifa de mogelijkheid van een sporting just cause open, die een contractverbreking rechtvaardigt. In principe kan zo'n verbreking niet tijdens, maar alleen na het seizoen gebeuren. Voor wat zo'n gerechtvaardigde sportieve reden is, geeft de Fifa geen sluitende definitie. Een blessure, een nieuwe trainer, degradatie, in minder dan 10 % van de wedstrijden opgesteld zijn : het kan allemaal, maar het zal "geval per geval" bekeken worden. Als een speler zijn contract verbreekt, kunnen allerlei parameters in aanmerking komen om een schadevergoeding aan zijn laatste club te bepalen. Daarvan zal 5 % verdeeld worden over alle clubs waar de speler tussen zijn 12 en 23 jaar een stuk van zijn opleiding genoot. De Fifa maakte van de gelegenheid gebruik om ook nieuwe regels te formuleren over de vrijgave van spelers voor de nationale ploeg van hun land. Die treden pas in werking vanaf 1 januari 2002. Zo zullen clubs niet langer verplicht zijn hun internationals voor zeven interlands per kalenderjaar af te staan, maar slechts voor vijf. Dat worden er wel méér, als er na die vijf nog kwalificatiewedstrijden voor een WK, een EK of (en dat is nieuw) Olympische Spelen op het programma staan. Hun spelers zullen clubs nog maar vier in plaats vijf dagen van tevoren ter beschikking moeten stellen.door Jan Hauspie De tekst van het nieuwe transferreglement is integraal te raadplegen op de website van de Fifa : http://www.fifa.com/service/pub-E.html