Interpellaties in het parlement over de hoge schulden van voetbalclubs bij de sociale zekerheid lagen aan de basis van de oprichting in 2000 van de licentiecommissie van de voetbalbond. Onder druk van de federale overheid legde de KBVB de clubs uit eerste en tweede klasse voortaan een aantal criteria op om in beide hoogste afdelingen te mogen spelen.
...

Interpellaties in het parlement over de hoge schulden van voetbalclubs bij de sociale zekerheid lagen aan de basis van de oprichting in 2000 van de licentiecommissie van de voetbalbond. Onder druk van de federale overheid legde de KBVB de clubs uit eerste en tweede klasse voortaan een aantal criteria op om in beide hoogste afdelingen te mogen spelen. Sinds dit seizoen is ook een begin gemaakt met de aanpak van mistoestanden in derde klasse. Opnieuw nadat de overheid, in casu minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt, de KBVB voor zijn verantwoordelijkheid had geplaatst. Misbruiken met Afrikaanse voetballers waren de aanleiding. De KBVB reageerde : voortaan moest een derdeklasser een speciale licentie aanvragen voor elke speler van buiten de Europese Unie met het statuut van niet-amateur. De club kreeg die licentie pas als ze kon aantonen dat de speler in kwestie over een Belgische verblijfs- en arbeidsvergunning beschikt. Van zodra een speler 1250 euro per jaar verdient, 100 euro per zege of 37,5 euro per gelijkspel (reglementair vastgelegde basisbedragen die elk jaar worden aangepast), is hij een niet-amateur. Verdient hij minder, dan is hij een amateur en valt hij niet onder de nieuwe licentieregel. De problemen begonnen toen een niet-EU-speler van FC Nieuwkerken en een van TK Meldert, twee ploegen uit derde klasse A, hun identiteitskaart niet bij zich hadden. In beide gevallen bracht de scheidsrechter de bond daarvan op de hoogte. Vervolgens ontdekten ze in Brussel dat de twee spelers eigenlijk een licentie hoorden te hebben, die ze niet hadden. Nieuwkerken en Meldert werden bedacht met aftrek van alle punten die ze hadden behaald in wedstrijden met hun niet-EU'er. Gevolg was dat Nieuwkerken zijn plaats in de eindronde voor promotie naar tweede klasse kwijtspeelde en samen met Meldert naar bevordering degradeerde. Beide clubs gingen in beroep. Dat beroep wordt overmorgen (vrijdag 14 mei) behandeld. Ondertussen had de KBVB de eindrondes, die donderdag 6 mei, vier dagen na de laatste speeldag, hadden moeten beginnen, voor onbepaalde tijd uitgesteld. De zaken van Nieuwkerken en Meldert hadden andere clubs op ideeën gebracht. Een lawine van klachten was het gevolg, vooral in derde A, zodat niemand nog wist wie nu kampioen was, wie eindrondedeelnemer en wie degradant. Clubs stapten niet alleen naar het sportcomité, dat zich in normale omstandigheden over zulke zaken buigt, maar wendden zich ook tot het bondsparket. Dat kan een onderzoekscommissie aan het werk zetten wanneer het oordeelt dat een zaak zich in de strafrechtelijke sfeer bevindt. Met andere woorden : als het gaat om omkoping, fraude, valsheid in geschrifte of nog competitievervalsing. Onder andere Oud-Heverlee Leuven zette die stap naar het bondsparket. Leuven meent dat Union, de kampioen in derde B, bewust de nieuwe reglementering heeft proberen te omzeilen. De Brusselse club trok in de winterstop een Congolese aanvaller aan, voor wie ze geen licentie aanvroeg. Hoewel hij in Frankrijk als profvoetballer actief was, enkele maanden geleden ook zo werd aangeboden bij enkele andere Belgische clubs en nu zou testen bij Excelsior Moeskroen, beweert Union dat hij als amateur bij hen is aangesloten en dus geen bijzondere licentie nodig heeft. Volgens Leuven kunnen er volgens het bondsreglement tussentijds geen buitenlanders met het amateurstatuut worden aangetrokken. Als Leuven gelijk krijgt, verliest Union dertien punten en speelt het, als winnaar van het tweede periodekampioenschap, de eindronde. Leuven komt dan naast Overpelt-Lommel op de eerste plaats, maar is kampioen wegens een winstpartij méér en promoveert zo naar tweede klasse. De klacht die het ook tegen de Limburgse club had lopen, liet het ondertussen vallen. Enerzijds omdat het in die zaak minder sterk stond (de bewuste speler zou de dubbele Frans-Congolese nationaliteit hebben), anderzijds als signaal. "Wij zijn geen vragende partij om de eindronde langer uit te stellen", klinkt het bij Leuven, waarvoor een eindrondeticket niet tot de inzet behoort. Op vraag van Union werd de zaak uitgesteld tot 17 mei. "Onze schuld niet", aldus Leuven. Onderin in derde B verloor RFC Doornik drie punten aan Overpelt-Lommel, waardoor dat in extremis nog over Leuven naar de tweede plaats sprong, wegens het opstellen van een geschorste speler. Doornik werd zo teruggewezen naar een degradatieplaats, ten gunste van Club Luik, dat nu ineens zou mogen deelnemen aan de eindronde voor het behoud. Doornik meent nu dat Luik ook voor minstens één Braziliaan, die het tijdens het seizoen aantrok, een licentie had moeten aanvragen. In derde A, waar Waasland kampioen speelde, is de situatie zo mogelijk nog onoverzichtelijker. Behalve de zaken van Nieuwkerken en Meldert zouden er ook protesten zijn van Turnhout, van Kortrijk, tégen Kortrijk ook, tegen Capellen, van KV Mechelen en zo verder en zo voort. Kortrijk, als tweede geëindigd, zou als nieuwe kampioen uit het kluwen te voorschijn kunnen komen. Als, bijvoorbeeld, in de zaak Leuven versus Union alle termijnen en beroepsprocedures worden uitgeput, kan een definitieve uitspraak tot begin juni op zich laten wachten. En dan moet er dus nog een eindronde worden afgehaspeld. De poging vorige vrijdag op een bijeenkomst van alle derdeklassers om alles minnelijk te regelen, of toch minstens de reglementair voorziene termijn in te perken (waardoor de eindronden snel kunnen beginnen), mislukte. Ondertussen zitten ze ook bij Nieuwkerken en Meldert niet stil. Beide clubs voelen zich de grote gedupeerde in het hele verhaal. Ze liepen als het ware per toeval tegen de lamp en betwisten niet dat ze een licentie voor hun speler hadden moeten aanvragen. Een administratieve fout, wordt gezegd, die hen even zwaar of wie weet zwaarder zal worden aangerekend als wat Union te wachten staat. Daarom eisen ze nu dat de KBVB de dossiers van álle niet-EU-spelers in derde klasse gaat onderzoeken. Aan de Houba de Strooperlaan zijn de bobo's de ontzetting nabij. Zelfs in hun core business, het organiseren van een competitie, blijken ze nu tekort te schieten. De KBVB dacht gepast gereageerd te hebben op de wensen van minister Landuyt, maar vergat vervolgens haar verantwoordelijkheid op te nemen. Wie iets eist van zijn clubs, ziet best ook toe op de naleving ervan. Maar de bond liet de zaken op hun beloop, tot hij door tussenkomst van een paar wakkere scheidsrechters ambtshalve wel moest optreden en clubs hun kans roken. Hoe moet het nu verder ? Het Uitvoerend Comité, het hoogste bondsorgaan, denkt een ultieme oplossing uit de hoed te kunnen toveren. Na behandeling van het beroep van Nieuwkerken en Meldert overmorgen (vrijdag), is het van plan alle klachten voor een arbitragecommissie te brengen. Die zou zich dan binnen de week uitspreken, zodat nog deze maand de eindronden van start kunnen gaan. Afwachten. door Jan HauspieNieuwkerken en Meldert eisen dat de KBVB de dossiers van álle niet-EU-spelers in derde klasse gaat onderzoeken.