Zondag spelen R. Antwerp FC en Germinal Beerschot een oefenmatch tegen elkaar. De derby hoort thuis in de context van de plannen voor een nieuw stadion in Antwerpen. Van meet af aan stelde het stadsbestuur dat daarin plaats moet zijn voor zowel Germinal Beerschot als Antwerp, iets wat op het Kiel de afgelopen jaren veel tegenkanting ontlokte. Máár... sinds vorige week brainstormen de twee clubs toch samen over een gemeenschappelijk stadion. De stad Antwerpen meldde in een persbericht de opstartvergadering van "de beleidsgroep die de principiële beslissingen neemt over de voorbereiding en de realisatie van het nieuwe voetbalstadion in Antwerpen". Volgens het communiqué zetelen in die groep, die maandelijks zal samenkomen: V...

Zondag spelen R. Antwerp FC en Germinal Beerschot een oefenmatch tegen elkaar. De derby hoort thuis in de context van de plannen voor een nieuw stadion in Antwerpen. Van meet af aan stelde het stadsbestuur dat daarin plaats moet zijn voor zowel Germinal Beerschot als Antwerp, iets wat op het Kiel de afgelopen jaren veel tegenkanting ontlokte. Máár... sinds vorige week brainstormen de twee clubs toch samen over een gemeenschappelijk stadion. De stad Antwerpen meldde in een persbericht de opstartvergadering van "de beleidsgroep die de principiële beslissingen neemt over de voorbereiding en de realisatie van het nieuwe voetbalstadion in Antwerpen". Volgens het communiqué zetelen in die groep, die maandelijks zal samenkomen: Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, burgemeester Patrick Janssens, schepen voor Sport Ludo Van Campenhout, schepen voor Cultuur en Toerisme Philip Heylen en afgevaardigden van de twee clubs. Voor Antwerp was vorige week voorzitter Eddy Wauters aanwezig, voor Germinal Beerschot voorzitter Herman Kesters. Kesters zelf wil ondanks de oprichting van de beleidsgroep en ondanks de derby niet spreken over een ontdooiing van de relatie tussen beide clubs. "Er is", zegt hij, "één doel: als stad in aanmerking komen voor het WK 2018. Daarnaast verandert er niet veel." Wel moet de voorzitter van Germinal Beerschot toegeven dat hij, door nu mee na te denken over een gemeenschappelijk stadion, zijn eigen koers aanpaste. "Om te blijven groeien," stelde hij op 2 oktober 2009 nog in de Gazet van Antwerpen, "hebben we een nieuw stadion nodig en moeten we daaruit maximaal financieel rendement halen. Met twee clubs wordt de winst gedeeld en dat is niet voldoende." Nu zegt Kesters over de bocht die hij maakte: "Ik droomde er twee jaar van om Lionel Messi naar hier te halen. Dat ging ook niet. Geen enkele club is vandaag nog in staat om alleen een stadion te bouwen. Ik vond trouwens altijd al dat je de enveloppe die de overheid aanbiedt, niet zomaar negeert. En diegene die een groot stuk betaalt, mag het van mij ook voor het zeggen hebben." Met die uitspraken snijdt Kesters in het vel van Patrick Vanoppen, de projectontwikkelaar die eind 2008 opdook in het sta-dionverhaal en de intentie uitte om zónder geld van de stad een stadion te bouwen waarin alleen Germinal Beerschot zou spelen. Vanoppen was altijd fel gekant tegen een gemeenschappelijk stadion. Germinal Beerschot benoemde hem in 2009 tot "verantwoordelijke voor het infrastructurele". Desondanks stuurde de club vorige week níét Vanoppen naar de beleidsgroep. "De voorzitters waren uitgenodigd", aldus Kesters. "Wij suggereerden dat de voorzitters zouden komen, maar lieten de clubs beslissen", stelt Bart Govaert, de woordvoerder van de burgemeester. In alle geval wordt Vanoppen noch door de stad noch door Germinal Beerschot nog nauw betrokken bij de zaak. "Janssens doet er alles aan om mij niet bij de vergaderingen te hebben", zegt Vanoppen. "De burgemeester heeft een andere visie over het sta-dion, die moet door de strot gedrukt worden van de clubs en een aantal mensen bij Germinal Beerschot apprecieert dat nog ook. Mij is gevraagd om me even kalm te houden, maar als ik moet zwijgen opdat anderen hún parcours kunnen rijden, zal dat niet pakken. Ik heb een contract waarin staat dat Germinal Beerschot alle rechten en plichten aangaande het stadiondossier aan mij afstaat, ík moet alle stadiononderhandelingen voeren. Voor mij is dit contractbreuk. Hier komt ambras van. En als het zo doorgaat, heb ik nog weinig zin om voort te doen." KRISTOF DE RYCK'Ík moet alle stadion-onderhandelingen voeren. Voor mij is dit contractbreuk.' Patrick Vanoppen