Commissielonen van de voetbalmakelaars onwettig in Brussel en Wallonië, luidde het krantencommentaar vorige woensdag in enkele dagbladen na een uitspraak van een Luikse rechtbank een dag eerder : "Het Luikse Hof van Beroep heeft een eerdere uitspraak van de Luikse handelsrechtbank uit '99 bevestigd, waarin werd gesteld dat sommige commissielonen van voetbalmakelaars volgens de Belgische wetgeving illegaal zijn of waren. Het gaat meer bepaald om de commissies die de makelaars aan de club vragen van wie of aan wie ze een speler hebben verkocht. De Luikse rechtbank moest een...

Commissielonen van de voetbalmakelaars onwettig in Brussel en Wallonië, luidde het krantencommentaar vorige woensdag in enkele dagbladen na een uitspraak van een Luikse rechtbank een dag eerder : "Het Luikse Hof van Beroep heeft een eerdere uitspraak van de Luikse handelsrechtbank uit '99 bevestigd, waarin werd gesteld dat sommige commissielonen van voetbalmakelaars volgens de Belgische wetgeving illegaal zijn of waren. Het gaat meer bepaald om de commissies die de makelaars aan de club vragen van wie of aan wie ze een speler hebben verkocht. De Luikse rechtbank moest een conflict beslechten tussen Standard en de makelaarsfirma European Football Consulting die 5,7 miljoen frank eiste van de eersteklasser, na de transfer van Gunther Schepens naar het Duitse Karlsruhe. Het Luikse vonnis stelt echter de overeenkomsten tussen manager en spelers niet in vraag. Langs Vlaamse kant kan, krachtens het decreet- Landuyt (sic), de manager zijn vergoeding (zeven procent) enkel van de club ontvangen. Dat is zo voorzien om de speler een maximale bescherming te bieden." Speler Gunther Schepens - verder niet bij de zaak betrokken - had zaterdag niet eens weet van de uitspraak. Schepens werkte met makelaar John Evers toen hij overstapte van AA Gent naar Standard, maar wisselde met het oog op een buitenlandse transfer van manager : "Omdat Evers geen geldige Fifalicentie had. Ik werkte nadien samen met Roger Henrotay die samen met een andere erkende makelaar, Daniel Evrard, die zaak regelde. Ik wist niet eens dat er een dispuut was. European Football Consulting heeft trouwens niets met die transfer naar Karlsruhe te maken." Erkende makelaars hopen dat in Franstalig België ook gauw een regelgeving komt, liefst conform het Vlaamse decreet. Didier Frenay van het bureau Star Factory : "Als we een speler transfereren naar Moeskroen, Charleroi, Standard of Brussel gebeurt dat via een gentlemen's agreement tussen de drie partijen. Buiten Vlaanderen zijn er immers geen regels. Doorgaans wordt een percentage op het brutoloon bedongen en betaald door de opdrachtgever, de verkrijgende club dus. Wij opteren niet voor één grote som, maar een jaarlijkse commissie die vervalt wanneer de speler vertrekt." Doorgaans schommelt de gevraagde commissie in heel Europa tussen vijf en tien procent van het brutoloon. Frenay verhaalt de commissie nooit op de speler zelf : "Al zijn er makelaars die wel een percentage van het spelerssalaris claimen. Die waren er al toen ik zelf nog voetbalde". Bij betwisting kan het Fifareglement ingeroepen worden, zegt makelaar Felix Seghers : "Als er geen akkoord is tussen speler en makelaar, mag maximaal vijf procent op het brutoloon gevraagd worden". De federatie van erkende makelaars is vragende partijk voor een uniforme regeling in heel Europa, maar een reglement zal, zo leerde het Bosman-arrest, bij een dispuut altijd ondergeschikt zijn aan nationale of supranationale wetgeving. (GF)