Philippe Rosier: "Tot tien à vijftien jaar geleden werd er vooral veel belang gehecht aan trainingsleer. Er werden trainingsschema's opgesteld, die dan werden verbeterd, en daar werd ook almaar meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Tot er ontdekt werd dat de recuperatie die bij training hoort zeker even belangrijk is. Want als je trainingsprikkels geeft zonder aangepaste recuperatie erbij, dan zal de atleet heel snel overtraind raken. Daarom gebruik ik het woord 'onderrecuperatie' in plaats van 'overtraining'. Het zijn twee synoniemen, maar het eerste legt de nadruk op recuperatie en het tweede op training. De oplossing voor overtraining is minder trainen. De oplossing voor onderrecuperatie is beter recupereren om op dezelfde manier te kunnen blijven trainen. Dus de uitdaging voor trainers, maar ook voor wetenschappers, is: hoe kunnen we die recuperatie zo adequaat mogelijk maken om dezelfde belasting te kunnen behouden?
...