De finesse van de linksvoeters

De speciale dingen kwamen het voorbije weekend van linkspoten.
...