Het editoriaal van de heer Jan Hauspie verschenen in SM van 06-02 jl. noodzaakt mij omwille van de onwaarheden erin opgenomen, tot dit recht van antwoord.
...

Het editoriaal van de heer Jan Hauspie verschenen in SM van 06-02 jl. noodzaakt mij omwille van de onwaarheden erin opgenomen, tot dit recht van antwoord.Op een eerste vergadering van 11-12-01 was het gros der kandidaat-Rode Duivels vertegenwoordigd - door zijn makelaar dan wel door zijn advocaat.Zo was ik vertegenwoordigd door mijn advocaat Geert Lambeets.Enkele dagen voor een geplande vergadering van 18-01-2002 met de KBVB werd mijn raadsman gecontacteerd door een vertegenwoordiger van de FAB, de heer Dirk Degraen, met de vraag aanwezig te zijn teneinde samen met hem en advocaat Maeschalck de spelers te vertegenwoordigen, hetgeen is gebeurd.In strijd met hetgeen derhalve wordt gesteld in het bewuste artikel heb ik op geen enkel moment er op gestaan dat ik zou worden vertegenwoordigd door mijn eigen "hoogstpersoonlijke" (sic) belangenverdediger.De auteur achtte het blijkbaar niet nodig zijn blijkbaar onbetrouwbare bron te controleren, hetgeen toch een voorwaarde is voor een goed onderbouwde column.Lasterlijk wordt de berichtgeving waar wordt gesteld dat ik "naar verluidt" van oordeel zou zijn recht te hebben op een groter deel van de inkomsten uit collectieve campagnes.Hier getuigt de auteur en/of zijn bron van een verregaande incompetentie op het vlak van de portretrechten en doet hij de waarheid geweld aan.Terwijl de individuele portretrechten uiteraard aan elke speler afzonderlijk toebehoren en een individueel eigendomsrecht zijn, behoren de rechten op de groepsfoto gemeenschappelijk toe aan KBVB en spelers.Samen met de spelersraad heb ik er steeds voor geijverd om een spelerspot te creëren met inkomsten uit collectieve campagnes waarvan ieder in gelijke mate kon genieten.Echter zijn deze collectieve rechten - zoals de auteur dit keer terecht stelt - door de KBVB reeds doorverkocht aan haar sponsors die het recht op gebruik van de ploegfoto hebben.Inkomsten uit deze collectieve campagnes zijn er voor de spelers niet geweest gezien de KBVB voor Euro 2000 weigerde een deel van dat geld in een spelerspot te storten, ondanks de lange onderhandelingen en juridische argumentering vanwege de spelersraad hierin bijgestaan door onze raadsman Geert Lambeets.Ook naar de huidige campagne toe is er geen haar op mijn hoofd dat, zoals de auteur zou hebben vernomen, er aan denkt mij meer rechten toe te eigenen dan om het even welke andere Rode Duivel.Deze pertinente onwaarheid tast in de hoogste mate mijn integriteit als aanvoerder en vooral als mens aan.Indien de auteur zijn bron, zoals elke goede journalist-huisvader betaamt, had nagecheckt, had hij vernomen dat hiervan ook nooit enige sprake is geweest.Alleszins hoop ik dat de voorbeeldige groepssfeer bij de nationale ploeg niet onderuitgehaald wordt met deze onaanvaardbare, ondoordachte pennentrek.In de aanloop naar het WK dienen alle partijen zich in alle sereniteit klaar te stomen met het oog op een geslaagde WK-campagne.Een WK dat volgens de heer Hauspie per ongeluk zou zijn bereikt... waarvan akte.Marc WilmotsGelsenkirchen, 08-02-2002Naschrift Jan Hauspie : In tegenstelling tot wat nogal makkelijk wordt aangenomen, is een journalist het niet verplicht contact op te nemen met de voetballer over wie hij schrijft, op voorwaarde dat hij overtuigd is van de betrouwbaarheid van de informatie die hem door zijn bron(nen) is verschaft. Dat laatste was en ben ik in dit geval nog altijd. Tot slot wil ik met Marc Wilmots graag de hoop delen op een voor België geslaagde WK-campagne.