Is artikel 2016 van het bondsreglement wel gerespecteerd toen Antwerp-CEO Patrick Decuyper vorig jaar het stamnummer 1 vanuit de vzw op de Bosuil overhevelde naar de nv? Dat artikel 2016 stelt dat een club die haar stamnummer wenst over te dragen uiterlijk op 31 maart voorafgaandelijk aan die overdracht een dossier moet indienen. Maar uit een document van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) blijkt dat het verzoek tot overdracht van Antwerp dateert van 7 juni 2016. Vervolgens gaf de Licentiecommissie van de KBVB groen licht op 28 ju...

Is artikel 2016 van het bondsreglement wel gerespecteerd toen Antwerp-CEO Patrick Decuyper vorig jaar het stamnummer 1 vanuit de vzw op de Bosuil overhevelde naar de nv? Dat artikel 2016 stelt dat een club die haar stamnummer wenst over te dragen uiterlijk op 31 maart voorafgaandelijk aan die overdracht een dossier moet indienen. Maar uit een document van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) blijkt dat het verzoek tot overdracht van Antwerp dateert van 7 juni 2016. Vervolgens gaf de Licentiecommissie van de KBVB groen licht op 28 juni 2016 en vond twee dagen later de overdracht plaats, op 30 juni 2016. Dat laatste staat in de (goedgekeurde) jaarrekening van de vzw. Artikel 2016 meldt ook nog dat zo'n overdracht moet aangekondigd worden in de bondsbladen. In die aankondiging moet een oproep zitten richting 'schuldeisers die beschikken over een vordering die aanleiding kan geven tot schrapping'. Zij moeten de kans krijgen om zich binnen een termijn van 3 maanden kenbaar te maken. Maar in Sportleven, het officiële 'bondsblad', was er nog geen oproep verschenen toen de Licentiecommissie al haar fiat gaf. Die oproep kwam er pas op 13 juli 2016. De oproep was van belang voor Eddy Wauters. Hij kondigde tegenover dit blad aan dat hij er gehoor zou aan geven. In maart 2016 besliste de Arbitragecommissie van de KBVB dat de ex-voorzitter zo'n vijf miljoen euro moet krijgen van Antwerp, wat nog niet gebeurde. Op 28 juni repte de Licentiecommissie daar met geen woord over in haar beslissing. Ze stelde dat Antwerp geen zekere, vaststaande en opeisbare schulden had die direct moesten aangezuiverd worden, zoals artikel 2016 ook nog bepaalt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn van drie maanden, op 12 oktober 2016, schreef Sport/Voetbalmagazine al dat er rare kantjes waren aan deze overdracht. Nadien bleef het maanden stil in dit dossier, tot Jean-Marie Philips onlangs Union inlichtte. De ex-CEO van de KBVB is nu raadgever bij de Brusselse club, een reeksgenoot van Antwerp. Mocht Union niet bij de eerste vier eindigen in 1B, dan moet de club tegen de degradatie vechten in play-off 3. In dat geval zou Union klacht kunnen indienen. Mocht de uitkomst daarvan worden dat de overdracht bij Antwerp 'sanctioneerbaar' is, dan hoort daar als sanctie bij: een degradatie. Dus kan deze zaak belangrijk worden voor alle clubs die uitzicht hebben op degradatie uit 1B. Sowieso valt uit een of andere hoek een klacht te verwachten. Mocht Antwerp op het veld nog de promotie naar 1A afdwingen, dan zou de club in het geval van een sanctioneerbare overdracht in 1B moeten blijven. Het handelen van de Licentiecommissie in dit verhaal blijft intussen raadselachtig. De KBVB zegt: 'Lopende dossiers worden met de nodige discretie behandeld, dus kunnen wij hierover onmogelijk communiceren.' KRISTOF DE RYCK