'Het management vraagt tenslotte dat de lopende studies en consultaties rond de BeNeLiga dit proces niet beschadigen, maar houdt tezelfdertijd bij het doorlopen van deze procedure rekening met deze mogelijkheid.'
...