In aansluiting op het artikel gepubliceerd op 3 april jl. getiteld 'Cavalier seul. Is RWDM dan zo mismeesterd dat het zijn licentie niet verdient ? Ja.', ben ik verrast over de lasterpraat aan mijn adres geuit door dhr. Raoul De Groote.
...

In aansluiting op het artikel gepubliceerd op 3 april jl. getiteld 'Cavalier seul. Is RWDM dan zo mismeesterd dat het zijn licentie niet verdient ? Ja.', ben ik verrast over de lasterpraat aan mijn adres geuit door dhr. Raoul De Groote. Eerst en vooral ben ik nooit of te nimmer door deze journalist ondervraagd geweest. Nochtans was dit - gezien de ernst van zijn beweringen - absoluut noodzakelijk geweest en heeft dhr. De Groote de eerste en belangrijkste journalistieke regel niet nageleefd.Vervolgens oppert dhr. R. De Groote totaal verkeerde feiten zonder deze te verifiëren.Het is nochtans makkelijk vast te stellen dat :- De club van RWDM niet samengesteld is uit een kern van 42 professionele spelers. 10 spelers hebben een niet-amateurcontract conform het reglement van de KBVB, 6 jonge spelers tussen 16 en 18 jaar hebben een deeltijds arbeidscontract getekend (waarvan de bruto vergoeding 619,75 euro bedraagt) en 22 spelers hebben een professioneel contract waarvan de hoogste maandelijkse bruto vergoeding grenst aan 4400 euro, wat een uitzondering is.De som van de salarissen van RWDM is dus gelijk aan, zoniet lager, dan deze van andere clubs in de eerste divisie.- Er heeft zich geen transfer vanuit het Afrikaanse continent voorgedaan ten koste van het opleidingscentrum van RWDM. Integendeel, slechts 1 Afrikaanse speler (te weten Matoukou) werd dit seizoen getransfereerd en hij maakt deel uit van de 16 basisspelers. De jongeren van de streek krijgen hier ongetwijfeld een echte kans om zich te bewijzen. - Toen ik in 1999 bij de club kwam, bedroegen de schulden van de club reeds meer dan hondervijftig miljoen Belgische frank (d.i. 3.718.402,90 euro). De transferpolitiek die gevoerd werd in overleg met de heer De Prins was dus zeer beperkt. Het transferbudget is vandaag in evenwicht gebracht; het merendeel van de spelers, in navolging van Dan Mitu, werd gratis getransfereerd omdat ze einde contract waren bij hun vorige club. - In mijn functie heb ik geen enkele macht : geen bestuursmacht, noch aanwervingsmacht. Ik teken dus geen enkele cheque of contract. Ik word enkel geraadpleegd om een kritisch advies te geven over de samenstelling en de organisatie van de eerste ploeg en ik verzeker de relaties van de club met de sportieve instanties.Sedert mijn komst is de club van RWDM opgeklommen naar eerste klasse en is het sportief behoud voor dit seizoen verzekerd. Wat kan men mij verwijten ?Iedere speler kan tevens verklaren dat ik alomtegenwoordig ben op de club om tegemoet te komen aan iedere behoefte, tenzij de heer De Prins mij op scoutingsmissie of recruteringsmissie stuurt. Verder nodig ik de heer R. De Groote uit om de necrologie van mijn familie na te kijken.- Ik heb altijd gewerkt in het belang van de club RWDM. Ik heb nooit als makelaar gehandeld, niet toen ik trainer was van de club, en ook niet in het kader van mijn huidige functie.De heer Freddy Luyckx heeft slechts 2 transfers (waaronder 1 kostenloze verhuring) gerealiseerd bij de club en de heer Didier Frenay heeft slechts twee kostenloze terbeschikkingstellingen van spelers gerealiseerd. Beiden moeten me bedanken dat zij als spelersmakelaars hun brood kunnen verdienen ! - Nog even een kleine anecdote : mijn vrouw en ik hebben kennis gemaakt met de heer De Prins in de loop van 1998. Zijn zoon was toen 14 jaar... wat een beetje laat is om plots meter van dit kind te worden.- Ten slotte nog dit : ik ga op vakantie met wie ik wil en ik heb als principe mijn professionele leven gescheiden te houden van mijn privé-leven.Freddy Smets,