Na de wedstrijd tegen Club Brugge ging GBA-trainer Franky Van der Elst er nog van uit dat Roger Lambrecht de nieuwe baas zou worden op het Kiel. Dat weekend voerde de voorzitter van Lokeren SNW beslissende gesprekken met Ajax. Maandag echter liet algemeen directeur Arie Van Eijden weten dat de gesprekken met Lambrecht voorlopig stilgelegd worden. Ajax verwachtte een bod voor eind december, maar toen Lambrecht duidelijk maakte dat hij meer tijd nodig had, vond de Amsterdamse club de tijd rijp om toch met andere kandidaat-overnemers (waaronder een Amerikaanse piste) te gaan praten.
...

Na de wedstrijd tegen Club Brugge ging GBA-trainer Franky Van der Elst er nog van uit dat Roger Lambrecht de nieuwe baas zou worden op het Kiel. Dat weekend voerde de voorzitter van Lokeren SNW beslissende gesprekken met Ajax. Maandag echter liet algemeen directeur Arie Van Eijden weten dat de gesprekken met Lambrecht voorlopig stilgelegd worden. Ajax verwachtte een bod voor eind december, maar toen Lambrecht duidelijk maakte dat hij meer tijd nodig had, vond de Amsterdamse club de tijd rijp om toch met andere kandidaat-overnemers (waaronder een Amerikaanse piste) te gaan praten. Roger Lambrecht was anders welkom geweest bij Germinal Beerschot, zelfs mét de spelerspolitiek die hij bij Lokeren voert en die er de loonlast gevoelig lager houdt dan op het Kiel. Niettemin zal Ajax, terwijl het zich de komende weken naar andere gegadigden oriënteert, Germinal Beerschot niet laten vallen. Voor de Amsterdammers, zo voegde Van Eijden er immers aan toe, is de prioriteit het verzekeren van de sportieve continuïteit bij GBA,. Niet onbelangrijk, want de kans dat het moederbedrijf de dochteronderneming stilletjes laat wegkwijnen om ze vervolgens te sluiten, lijkt zo op korte termijn bijzonder klein te zijn.Bij Lokeren SNW en de familie Lambrecht werd het nieuws op opluchting onthaald. Niet dat de Waaslandse club bang was dat ze haar sterke man zou verliezen, want ook tijdens de onderhandelingen met Ajax bleef de bandenmagnaat zich met hart en ziel voor Lokeren inzetten. Elke dag is hij op de club en waakt hij als een goede huisvader over de centen. Lambrecht heeft twee directeurs aangesteld om Lokeren te runnen, maar de échte manager is hijzelf. Lambrecht leeft niet van, maar voor zijn club en wilde dat ook zo houden. Ook bij een mogelijke overname van GBA zou hij zijn handen niet van Lokeren aftrekken. Alleen zou in dat scenario één van zijn zoons op Daknam in de voorzittersstoel komen te zitten. Dinsdag dan bracht Roger Lambrecht Jos Verhaegen, nog altijd erevoorzitter van Germinal Beerschot, ervan op de hoogte dat de gesprekken met Ajax waren afgesprongen. Verhaegen gaat er na het telefoontje van Lambrecht van uit dat de onderhandelingen niet meer worden hervat. Lambrecht heeft altijd duidelijk gesteld dat hij een overname van GBA alleen maar zag zitten als Verhaegen daar wilde aan meewerken. Daar kon die laatste zich wel in vinden, op voorwaarde dat Lambrecht een sluitend financieel plan kon voorleggen. In afwachting hield Verhaegen zich ver van de onderhandelingen tussen Lambrecht, Ajax, GBA-afgevaardigd beheerder ad interim Bob van Jole en de stad Antwerpen die eigenaar is van het Olympisch Stadion. Samen met zijn broer Albert en voormalig ondervoorzitter René Snelders heeft Jos Verhaegen nog altijd een minderheidsparticipatie in GBA. Daardoor heeft hij een recht op voorverkoop. Dat betekent : als iemand een bod doet op de club, kan voornoemd trio tegen gelijke voorwaarden een tegenbod doen en de meerderheid over de club verwerven. Niet dat Verhaegen dat van plan is : "Ik neem de club in mijn eentje zeker niet over. Geen sprake van." Wie met hem wil praten, vindt een luisterend oor, maar zelf zal hij geen initiatief nemen nadat hij eerder op een zijspoor werd geschoven. Oppositie voeren tegen een nieuwe kandidaat-overnemer wil hij evenmin : "Als iemand de club met een goed bod overneemt, zullen wij ons zeker niet verzetten." Ook in Lokeren gaat men er nu van uit dat Lambrechts belangstelling voor GBA definitief voorbij is. Na maandenlange bestudering van de financiële situatie van de Antwerpse club, begon het de ambitieuze voorzitter te dagen dat de totale schuldenlast niet zomaar kwijtgescholden zou worden. Dus hield het voor hem op. Nooit heeft Lambrecht het immers onder stoelen of banken gestoken dat de dag waarop hij schulden moet maken in het voetbal, voor hem de dag zal zijn dat hij er helemaal mee kapt. Begrip is er op het Kiel wel voor Lambrechts wantrouwen tegenover de stad Antwerpen. Ook in Lokeren zit er ook wel een haar in de boter tussen club en stad, maar in Antwerpen speelt op de achtergrond altijd een derde partner mee : R. Antwerp FC, de club van Eddy Wauters met goede connecties in politieke- en havenkringen. En zo blijft Germinal Beerschot ter plaatse dobberen. Niemand die zich geroepen voelt of bij machte is het schip een nieuwe richting uit te sturen. Sportief noch financieel kan of mag iemand initiatieven nemen. Om de veertien dagen komt er iemand van Ajax ter plaatse om de praktische problemen bespreken. Bob Van Jole is machteloos, want met handen en voeten gebonden aan Ajax.Dat zorgt hier en daar voor ongenoegen. Bijvoorbeeld bij trainer Franky Van der Elst, die erg graag op het Kiel is, maar die niet weet of er hem een nieuw contract gegund wordt en over welke cijfers er in dat geval onderhandeld kan worden. Ook het dagelijks beleid van de club heeft te lijden van de onzekere situatie. Terwijl op Lokeren Roger Lambrecht op alles toeziet, voelt bij GBA niemand zich geroepen om dat te doen. Gevolg : de nonchalance neemt toe en de teamgeest van een paar jaar geleden brokkelt verder af.Langzaam glijdt de club af, een proces dat al is ingezet onder Bob-Jan Hillen, tot vorig jaar de vertegenwoordiger van Ajax op het Kiel. Hillen was er wel, maar voerde geen beleid, vinden sommigen nu. Hooguit gaf hij de trainer een luisterend oor en verder voer hij blind op de hoofddirectie in Amsterdam. Niet dat iedereen het eens was met de aanpak van Louis De Vries, maar hij nam af en toe wel zelf een beslissing of stuurde eigenhandig iets bij. Sinds zijn vertrek voert GBA geen beleid meer. De verdienste van Van Jole is dat hij flink snoeit in het budget. Dat is al behoorlijk ingekrimpt in vergelijking met de opstartperiode van het fusieproject, maar er zijn, zo wordt binnen de club zelf toegegeven, nóg uitgaveposten waarin flink het mes gezet kan worden. Momenteel kost GBA Ajax gemiddeld één miljoen euro per jaar : zo groot bedraagt het verlies dat de Antwerpse club jaarlijks lijdt. Sommigen in Antwerpen gaan ervan uit dat Ajax de huidige status quo eigenlijk wel goed vindt. Het haalde al negen talentvolle jeugdspelers naar Amsterdam, plus een volwaardig titularis : Jelle Van Damme werd voor een half miljoen euro in de boekhouding ingeschreven, maar is intussen al meer waard. Tot volgende zomer heeft Ajax nu de continuïteit gegarandeerd. Niemand in Antwerpen verwacht dat het daarna de stekker uittrekt. De uitspraak van Arie Van Eijden past in die context, maar ze staat sterk in tegenstelling tot de opgemerkte woorden van de raad van aandeelhouders eerder. Daar werd duidelijk gezegd dat Ajax, gezien zijn eigen weinig rooskleurige financiële situatie, af wil van GBA, net als van zijn Ghanese dochterclub - met het Zuid-Afrikaanse Ajax, waar de verliezen merkelijk kleiner zijn, wil het nog even doorgaan.Andere mogelijkheid is dat Ajax gewoon baas blijft van GBA en het verplicht zijn budget nogmaals naar omlaag te halen. Desnoods met één miljoen euro, als dat het jaarlijkse tekort is op het budget, ongeacht de gevolgen die dat heeft voor de sportieve resultaten. Liever een duidelijke lijn en een financiële break-even met teruggeschroefde ambities, dan financieel steeds meer verlies te moeten leiden en in een richting te zwalpen waarvan niemand weet waar het toe leidt. In het beste geval lost een goed bod op Paul Kpaka de problemen voor dit jaar op, maar perspectieven op de langere termijn biedt dat niet. GBA zal gewoon moeten leren om het met nog minder middelen te doen dan nu al het geval is. door Geert FoutréSportief noch financieel kan of mag iemand initiatieven nemen op GBA.