Woensdag 22/08

Als we nu eens over een echte trien spreken, dan zal het toch over Kim Gevaert zijn. Stel : u krijgt in uw vak of in uw discipline raad van mensen van wie de status te vergelijken is met die van Roger Moens, Ivan Sonck of Gaston Roelants in de atletiek. Slaat u dat advies dan in de wind ? Wij zijn geneigd te denken van niet. Gevaert wel. Die krijgt geen raad van de equivalenten van Moens, Sonck en Roelants, ze krijgt raad van Moens, Sonck en Roelants zelf ! En nog luistert ze niet.
...

Als we nu eens over een echte trien spreken, dan zal het toch over Kim Gevaert zijn. Stel : u krijgt in uw vak of in uw discipline raad van mensen van wie de status te vergelijken is met die van Roger Moens, Ivan Sonck of Gaston Roelants in de atletiek. Slaat u dat advies dan in de wind ? Wij zijn geneigd te denken van niet. Gevaert wel. Die krijgt geen raad van de equivalenten van Moens, Sonck en Roelants, ze krijgt raad van Moens, Sonck en Roelants zelf ! En nog luistert ze niet. Vierhonderd meter, dat had ze moeten lopen. De eerste keer dat de echte specialisten haar dat hebben duidelijk gemaakt moet een jaar of zes geleden zijn geweest. Wij herinneren ons dat wij het haar zelf eens hebben gezegd, tijdens de plechtige proclamatie van de Sportman en Sportvrouw van het Jaar, waarop wij de eer hadden de gelukkigen te mogen interviewen. Ook toen lachte ze de mening van Moens en Sonck weg, waarna wij haar publiekelijk hebben gewaarschuwd : 'Pas maar op, want Roger is commissaris en Ivan crimineel.' Maar nee, juffrouw wist het beter. En nu mag u wel vinden dat Gevaert het niet zo slecht gedaan heeft op 60, 100 en 200 meter, dat komt dan vooral omdat u zich tevreden stelt met een dode mus. Vorige week in Knack, Roelants : 'Ik ben absoluut zeker van mijn gelijk : had ze overgeschakeld naar de 400, ze had grootse dingen kunnen laten zien.' Vorige week in Sport/Voetbalmagazine, Sonck : 'Op de 400 meter had ze een olympische medaille kunnen halen.' U leest het goed : een olympische medaille. En Sonck weet waarover hij spreekt. In vergelijking met Sonck in de atletiek kent Michel Wuyts geen enkele coureur. Ivan vertelt in S/VM ook terloops hoe hij bij het napluizen van de uitslagen van een regionale meeting in het Finse Kuortane, plots op de naam van Juha Sonck stuitte. Tweede op de 110 meter horden. In 13"34, volgens Sonck een hoopgevende prestatie. De meeting in Kuortane ! Dat we daar hebben over gekeken. Ivan heeft vroeger al gewezen op zijn Finse roots. En vertelt nog een keer hoe hij na het WK in Helsinki zelf ging lopen in een bos achter het Olympisch Stadion, en daar het idee kreeg dat hij er vroeger al eens geweest was. In een vorig leven. Diezelfde dag snuisterde hij op de luchthaven in een boekje 'History of Finland', sloeg een willekeurige bladzijde open, en zag daar tot zijn ongeloof staan dat het buitenverblijf van Jan Sibelius, de bekende componist, ingericht was door Lars Sonck. En hoe ! Over Sibelius heeft uw Scout ooit in Humo een artikel geschreven met als kop : 'Sensationelius : Sibelius. ' Van Guy Mortier moest het altijd rijmen. Maar dit terzijde, nu weer ernst. Zijn Soncken Finnen ? De aanwijzingen zijn te sterk om nog langer 'nee' te zeggen. Een Fin onderscheidt zich van een andere Europeaan door twee opvallende kenmerken : een excessief drankgebruik, en de onbedwingbare neiging tot het plegen van zelfmoord. Als u een boek wil lezen waarbij de tranen u van het lachen over de wangen stromen, koop dan 'De zelfmoordclub' van Arto Paasilinna, wiens andere werken wij eveneens warm aanbevelen. 'Wees genadig' bijvoorbeeld, waarin God heeft besloten om er eens een jaartje tussenuit te trekken en na een strenge selectie zijn ideale vervanger heeft gevonden in de Finse kraanman Pirjeri Ryynänen. 'Nadat er enkele eeuwen waren verstreken, schiep de Almachtige in zijn enthousiasme een heleboel verschillende vogels, gevolgd door de zoogdieren, en als laatste toverde God, volkomen onbezonnen, uit de allerslimste zoogdieren eerst de aap en ten slotte de mens. En daar zou hij spijt van krijgen.'Zoiets leg je toch niet weg voor je aan de laatste pagina bent ? Drankzucht en zelfmoordneigingen, het zijn onloochenbaar ook twee karakteristieken van Ivan Sonck. Over zijn drankgedrag hadden wij in de jaren tachtig in Humo zelfs een vaste rubriek ! Elke week. Wij zijn op de BRT nog bij de directeur moeten komen omdat die wou weten wat daar allemaal van waar was. Het heeft geduurd tot Ivan op een dag het licht zag, eerst Wijntje en daarna met meer spijt in het hart ook Trijntje afzwoer, en zich ging toeleggen op een ascetisch leven en het langeafstandlopen. Drank dus ja, zij het inmiddels afgezworen. Nu zelfmoord. Heeft Ivan suïcidale neigingen ? Ja. En als Kim Gevaert straks goud pakt op de 200 meter, zal dat worden bewezen ook. Sdoor koen Meulenaere