Maandag 03/09

Het Milan Lab. Dokter Jean-Pierre Meersseman heeft een lamme genezen ! Val nu omver. Nog straffer dan met Joeri Janssen en Ronaldo.
...

Het Milan Lab. Dokter Jean-Pierre Meersseman heeft een lamme genezen ! Val nu omver. Nog straffer dan met Joeri Janssen en Ronaldo. Omdat er een feest van de Lombarden was, ging dokter Meersseman naar Milaan. Daar, bij de Piazza del Duomo, bevindt zich een badinrichting, in het Italiaans 'bagni pubblici' geheten, met vijf zuilengangen. In die gangen ligt altijd een groot aantal gebrekkigen : blinden, lammen, mensen met verschrompelde ledematen, liberalen ... Zij liggen te wachten tot het water in het bassin beweegt. Van tijd tot tijd daalt er namelijk een engel uit de hemel neer en brengt het water in beroering. De eerste die daarna in het bad raakt, wordt genezen, wat voor kwaal hij ook had. Dat is natuurlijk maar om te lachen en het heeft al menige gebrekkige het leven gekost, maar bon, Italianen geloven nu eenmaal alles. Nu lag daar een man die al achtendertig jaar gebrekkig was en stilaan aan dat verhaal van het bewegende water begon te twijfelen. Zoals Patrick Janssens aan het socialisme. Dokter Meersseman, vergezeld van enkele assistenten, zag hem liggen en vroeg wat hem scheelde. 'Hij ligt daar al achtendertig jaar', hoonden de assistenten. 'Rabbi, zeg het ons : is het hij, of zijn het zijn ouders die gezondigd hebben ?'Dokter Meersseman maande zijn leerlingen aan tot zwijgen, boog zich over de zieke en sprak : 'Vriend, doe uw mond eens open.' En zo deed hij. 'Maar man,' riep dokter Meersseman geschrokken, 'gij hebt groene vullingen ! Welke klojo heeft die erin gestoken ?'De lamme vertelde nu dat een farizeeër, die er thuis een tandartsenpraktijk op nahield, zijn tanden had geplombeerd en vervolgens had opgevuld met een mengeling van sterke lijm en ijzerhoudende spinazie. Dokter Meersseman, die sinds dat zaakje met Joeri Janssen altijd een tandartsenboor op zak heeft, aarzelde geen moment, boorde met vaste hand alle groene vullingen uit de tanden van de gebrekkige, stak er en passant ook nog een paar jodiumpillen in en sprak hem toen toe : 'Sta op, neem uw bed en ga.' En tot verbijstering van alle omliggenden stond de lamme effectief op, nam zijn bed en ging. Allen gingen heen en verkondigden de blijde boodschap van het Milan Lab. Waar het de volgende dagen een va-et-vient werd van allerlei mismaakten, misbouwden, misbruikten, mishandelden, misvormden, misdeelden, miskenden, misnoegden en mismoedigden. En één Miss Italië, die iets aan haar cup wenste te veranderen en vernomen had dat men er bij AC Milan heel wat in de kast had staan. Dokter Meersseman genas allen. Geen mens langs de weg. Maar geen kat. Geen hond. Geen koe. Geen zwijn. Geen paard. Geen vlieg. Geen kip. Geen kraai. Geen mus. Geen muis. Geen huis. Geen hut. Geen kerk. Geen boom. Geen plant. Geen bloem. Geen struik. Geen duin. Geen beek. Geen sloot. Geen gracht. Geen wiel. Geen Waal. Geen piel. Geen paal. Geen licht. Geen bord. Geen streep. Geen reep. Geen worst. Geen hesp. Geen kaas. Geen vaas. Maar werkelijk rien du tout. Alleen Michel Wuyts. Welkom in de Vuelta. Namens het Wim Reyersgenootschap protesteren wij hier met klem tegen de totale ontwaarding van 'Pinanti is Pinanti' op Studio 1. Wat is me dat voor een dwaas gedoe met die miniemen ? Zoiets kon vroeger bij Nonkel Bob, maar toch niet in een volwassen voetbalprogramma ? Dat bovendien op zondagavond om elf uur wordt uitgezonden. Hoe laat denken ze bij Studio 1 dat die kleine gasten moeten gaan slapen om 's anderendaags min of meer wakker op de schoolbanken te kunnen zitten ? Wij hebben de opdrachten nu horen uitleggen door de vijf peters. Volstrekt onbegrijpelijk. Abracadabra. Moeten die kleine apen dat kunnen ? Bob Peeters en Daniel Zitka konden het zelf niet eens. Dit is geen kinderwedstrijd, dit is kindermishandeling. Hier dient Ankie Vandekerckhove op te treden. Of Child Focus. Waarom zwijgt Paul Marchal ? Als je dit soort proeven toch met alle geweld wil organiseren, ons niet gelaten, maar noem het dan 'De beste miniem' of zoiets, niet 'Pinanti is Pinanti'. Het enige wat die gastjes niet moeten doen, is een pinanti trappen. Wim Reyers moet hier zelf tegen ageren : in kort geding verbieden, die troep. Pinanti is Pinanti, en Pinanti moet Pinanti blijven. S door koen Meulenaere