Dinsdag 04/08

Het was te verwachten: ruzie in onze 4x100 meterploeg. Olivia Borlée wil niet meer vierde lopen, en wil ook niet dat Eline Berings eerste loopt. Ze wil zelf eerste, Hanna Mariën op twee, Elodie Ouedraogo op drie, en Anne Zagré, onze nieuwe ster in de sprint, op vier.
...

Het was te verwachten: ruzie in onze 4x100 meterploeg. Olivia Borlée wil niet meer vierde lopen, en wil ook niet dat Eline Berings eerste loopt. Ze wil zelf eerste, Hanna Mariën op twee, Elodie Ouedraogo op drie, en Anne Zagré, onze nieuwe ster in de sprint, op vier. Wel? Potverdorie, wat hebben wij hier vorige maand nog geschreven: 'Na het afhaken van Kim Gevaert is de juiste volgorde nu Borlée op één, Mariën op twee, Ouedraogo op drie, Berings op vier.' Wil men Berings vervangen door Zagré, dan hebben wij daar vrede mee. Op de First League in het Noorse Bergen liep onze ploeg, bij afwezigheid van Ouedraogo, in de volgende volgorde: Berings, Mariën, Frauke Penen, Borlée. Dat is met de mensen lachen natuurlijk: 44.97! Jonathan Borlée loopt in zijn eentje sneller. En Kevin ook. Eerste test, meer een training, in de juiste volgorde en 44.58. Dat is nog slecht, maar toch al minder slecht dan 44.97. Mochten ze in de atletiek eens wat meer naar uw Scout luisteren ... Het zit toch nog anders in elkaar hoor. Wij hebben het vorige week te simpel voorgesteld, de nieuwe competitieformule. Indien op het einde van de play-off van de eerste zes twee ploegen gelijk staan waarvan er één bij het begin van de play-offs een half punt bij heeft gekregen omdat de halvering van het aantal punten van de eerste dertig wedstrijden op een gebroken en niet op een geheel getal uitkwam, dan wordt dat halve punt er in tegenstelling tot wat wij vorige week hebben gemeld niet afgetrokken, maar er wordt bij de ploeg die géén half punt heeft gekregen driekwart punt bijgeteld indien het gemiddelde aantal punten dat die ploeg in de play-off heeft behaald hoger is dan het gemiddelde aantal punten dat hij tegen de andere vijf play-offploegen in de eerste dertig wedstrijden heeft behaald. Er wordt evenwel slechts een kwart punt bijgeteld indien het gemiddelde aantal punten uit de play-off lager is dan het gemiddelde aantal punten tegen de andere vijf play-offploegen in de eerste dertig wedstrijden. Wat logisch is. Bon. Mochten er nu drie ploegen gelijk eindigen na de play-off van de eerste zes, dan wordt het gemiddelde aantal punten dat die drie ploegen hebben behaald in hun onderlinge confrontaties tijdens de eerste dertig wedstrijden eerst afgetrokken van het aantal punten dat ze hebben behaald in hun onderlinge confrontaties tijdens de play-off, en vervolgens opgeteld bij het gemiddelde van het aantal punten dat ze in de eerste dertig wedstrijden hebben behaald tegen de andere drie play-offploegen. Wat er gebeurt indien na de play-off vier ploegen met evenveel punten eindigen, of in een uiterste geval alle zes, zullen wij eens een andere keer behandelen als dat goed is voor u. Eén ding is zeker: hoe langer wij erover nadenken, des te grotere voorstander wij zijn van die nieuwe formule. Alleen zouden wij het graag nóg wat ingewikkelder maken. Dat kan de discussie tussen de supporters alleen maar verhogen, en dus ook de interesse voor ons voetbal. En het IQ van de Belgische supporter zal er spectaculair op vooruitgaan, het is nu al zo hoog. Spelend leren, een beproefde techniek uit de pedagogie. Wij zouden bij het bepalen van de eindstand Briggse logaritmen gebruiken. U weet dat de logaritme de macht is waartoe een getal moet worden verheven om een ander getal te verkrijgen. Bij de Briggse logaritme is het grondgetal tien, en is dus bijvoorbeeld de logaritme van honderd twee, omdat tien tot de tweede honderd is. De logaritme voor het grondgetal a is met andere woorden de inverse van de exponentiële functie met a als grondgetal. Als we nu voor a het verschil nemen tussen het gemiddelde aantal punten dat een ploeg heeft behaald in de play-off en het gemiddelde aantal punten dat hij tegen de andere vijf play-offploegen heeft behaald in de eerste dertig wedstrijden, dan krijg je op basis van de logaritme van a de eerlijkst mogelijke weergave van de krachtsverhoudingen in de afgelopen competitie. De Neperiaanse logaritme zouden wij in een eerste fase niet gebruiken, dat kan eventueel later nog. Bij de Neperiaanse logaritme is het grondgetal niet tien, maar 2,71828, en dat rekent toch wat moeilijker. Dan kan alleen Herman Wijnants de eindstand nog opstellen, en bestaat het risico dat KVC Westerlo hoger eindigt dan op basis van de resultaten zou mogen. door koen MeulenaereGraag wat ingewikkelder