Maandag 13/12

De wonderbaarlijke genezing van Jelle Vossen was een paar dagen hoofdnieuws in de sportkaternen. Heeft hij speciaal DNA? Hebben ze bij Racing Genk een wonderdokter en is het dan een teken van de hemel dat die Indeherberge heet? Is er ciproxin gebruikt? Zit het magische toestel van Louis De Vries er voor iets tussen? Hebben ze ons voor het lapje gehouden met die blessure? Vragen, vragen, vragen.
...

De wonderbaarlijke genezing van Jelle Vossen was een paar dagen hoofdnieuws in de sportkaternen. Heeft hij speciaal DNA? Hebben ze bij Racing Genk een wonderdokter en is het dan een teken van de hemel dat die Indeherberge heet? Is er ciproxin gebruikt? Zit het magische toestel van Louis De Vries er voor iets tussen? Hebben ze ons voor het lapje gehouden met die blessure? Vragen, vragen, vragen. Als we de uitleg van Jelle zelf goed begrijpen, is zijn genezing te danken aan het feit dat hij drie weken lang geen interviews heeft gegeven. Het contact met journalisten leidt blijkbaar tot de verspreiding van ziektes bevorderende en genezing belemmerende virussen en bacillen. Een plausibele verklaring die in grote mate het beeld bevestigt dat algemeen bestaat over sportjournalisten: vieze en ongezonde mannetjes. Uw Scout heeft zoals wel vaker een andere theorie en vermoedt de hand van Anele Ngcongca, de Zuid-Afrikaanse ploegmaat van Vossen. Die verklapte eerder in dit blad dat hij een gepassioneerd bijbellezer is. En meer specifiek een fan van het evangelie volgens Matteüs, dat inderdaad heel wat beter is dan dat volgens Marcus. Over Johannes en Lucas spreken we niet eens. Welnu, eenieder die godsdienstonderwijs heeft genoten, kent Matteüs hoofdstuk 9. Omdat u mogelijk niet behoort tot deze steeds verder uitdunnende groep, een korte samenvatting. Vers 1. Hij ( Jezus, nvdr) stak per boot over en kwam aan in zijn stad ( Kafarnaüm, nvdr). Vers 2. Daar brachten ze een verlamde bij Hem, die op een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zeide Jezus tegen de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u vergeven.' ( nvdr: dat de verlamde lam was, noemde Jezus dus een zonde, een stelling waarmee Hij vandaag niet zomaar weg zou komen, wij verwijzen naar wat monseigneur Leonard onlangs met een gelijkaardige uitspraak is overkomen). Vers 3. Nu zeiden een paar schriftgeleerden onder elkaar: 'Die man lastert God.' ( nvdr: goed gezegd, schriftgeleerden.)Vers 4. Jezus wist wat voor gedachten ze koesterden. Hij zeide: 'Waarom koestert u die boze gedachten? Vers 5. Want wat is eenvoudiger? Zeggen: uw zonden worden vergeven, of zeggen: sta op en loop? Vers 6. Maar om u te bewijzen dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven, zal ik eens een straffe stoot uithalen zie. Let goed op.' Toen zeide Hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed, en ga naar huis.' Vers 7. En potverdorie, de verlamde stond effectief op, nam zijn bed, en ging naar huis. Het vergt niet al te veel verbeeldingskracht om de gelijkenis met het geval Vossen te zien. Als je de handleiding hebt, is het uiteindelijk niet zo moeilijk. Het befaamde Sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft zich uitgesproken over de uitgestelde matchen van de voorbije maand. Worden allemaal herspeeld. Flagrant in strijd met de eigen reglementen. Want wat zeggen die? Lees mee, en probeer wakker te blijven. Iedere club is verplicht erover te waken en al het nodige te doen opdat haar terrein bespeelbaar wordt gehouden. Voor de wedstrijden van de eerste ploeg van de clubs van de Pro League geldt... jaja, gggeeeuww... dat wanneer een wedstrijd geen doorgang kan vinden wegens onbespeelbaarheid van het terrein, de thuisclub... knrrrrr fwwwiiieet... beschouwd wordt als forfait gevend, echter de club die beantwoordt aan alle eisen van de Pro League kan zich beroepen op overmacht indien... zzzzzz... ze een attest voorlegt van de installateur waarbij verklaard wordt dat het terrein is uitgerust met een operationeel terreinverwarmingssysteem.... knrrrr psssiiieet... waarbij de straffen voor schuldig verzuimbestaan uit een 0-5 forfaitnederlaag, een boete van 20.000 tot 50.000 euro.... zzzzzzz... en een schadevergoeding tot 75.000 euro aan Belgacom TV... knrrrr fww... WAT!? Een schadevergoeding van 75.000 euro aan Belgacom TV? Hier dat geld. Ge moest u schamen daar in Charleroi en in Kortrijk, uw veld onbespeelbaar laten. Betalen: 75 ruggen, aan uw Scout te overhandigen. Cash. Waar gaan we naartoe als de clubs door nalatigheid een eerlijk bedrijf als Belgacom TV benadelen? Nee, hier is een grens overschreden. Tijd voor wat loze wensen, zoals een voorspoedig jaar en dergelijke. Frank Vercauteren die in play-off 1 de landstitel pakt op het veld van Anderlecht, zou dat geen voorspoedig 2011 zijn? Voor hem toch.door koen meulenaere"Een grens is overschreden"