Maandag 02/10

De voorbeschouwingen over Racing Genk bij het begin van dit seizoen. Om je een kriek te lachen, als je ze herleest. Gelukkig behoren journalisten tot het hardleerse type mensen. Die voorbeschouwingen waren dus niet noodzakelijk verkeerd, het is aannemelijker dat de huidige positie van Racing Genk verkeerd is. Over twee maanden blijken die prognoses wel weer juist. Gelijk halen in de sport is een kwestie van geduld. Gedenk het devies van uw Scout : 'Zeg niets over sport, want vooraleer uw woorden zijn uitgesproken, zijn ze al door de feiten weerlegd.'
...

De voorbeschouwingen over Racing Genk bij het begin van dit seizoen. Om je een kriek te lachen, als je ze herleest. Gelukkig behoren journalisten tot het hardleerse type mensen. Die voorbeschouwingen waren dus niet noodzakelijk verkeerd, het is aannemelijker dat de huidige positie van Racing Genk verkeerd is. Over twee maanden blijken die prognoses wel weer juist. Gelijk halen in de sport is een kwestie van geduld. Gedenk het devies van uw Scout : 'Zeg niets over sport, want vooraleer uw woorden zijn uitgesproken, zijn ze al door de feiten weerlegd.'Tommie Smith en John Carlos, in hoeveel sportquizzen zouden die niet opgedoken zijn ? De twee Black Poweratleten van de 200 meter van de Olympische Spelen in Mexico. En hoe vaak werd in de betere quiz, voor de echte experts, niet gevraagd naar de naam van de derde man op het podium ? De winnaar van de zilveren medaille, die tijdens het volkslied wél respectvol de vlag schouwde, en enkel een badge voor meer mensenrechten had opgespeld. Aangezien hij deze week is overleden weten we het weer : Peter Norman, de Australiër. Kreeg van zijn federatie overigens een boete voor die badge. Morgen zijn we zijn naam al opnieuw vergeten, helaas. Het is als met die andere onvermijdelijke quizvraag : wie was de derde man op de maan ? De eerste was Neil Armstrong, dat weet het kleinste kind. 'One small step for man ...' Het schijnt nu dat er wat ruis op die oneliner zat, waardoor hij eigenlijk verkeerd op de aarde is aangekomen. Zoals met de meeste van Louis Tobback. Wie was de tweede man op de maan en wie bleef in de Apollo rondjes draaien ? Dat weten alleen nog de slimmeren onder u en die zijn niet zo talrijk. Uw Scout helpt : Edwin Aldrin was de tweede, Michael Collins bleef in de capsule. Op de vraag wie de derde man op de maan was, zal bijna iedereen moeten passen. Opnieuw zullen we het verklappen : Charles Conrad. Vier tot en met twaalf moet u zelf maar opzoeken. En aangezien niemand de dertiende man op de maan wil zijn, zal er ook geen veertiende komen. Inzake Smith & Carlos versus de Amerikaanse staat dienen wij eens te meer hulde te brengen aan onze goede vriend Roger Moens. In zijn standaardwerk 'Van Olympia tot Moskou', zowat de enige tot in de details juiste versie van de vele olympische feiten, heeft Roger het ook over de beruchte 200 meterfinale van Mexico, waarvan hij persoonlijk getuige was. Wij citeren : ' Onmiddellijk nadien persconferentie. We slaagden erin ons in een zaaltje te wringen, normaal bestemd voor zo'n tweehonderd mensen waarin er ten minste duizend opeengepakt zaten. Smith en Carlos zouden het nu eens komen vertellen. Ze spraken over Black Power en over de verdrukking van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. Tommie Smith meende daar ook nog te moeten aan toevoegen dat ook bij reizen in Europa de zwarten als minderwaardig beschouwd werden en in hotelletjes van derde categorie gelogeerd werden, terwijl de blanken ... We hebben ons dan opnieuw naar buiten gewrongen, omdat Smith loog. In de maand augustus 1968, kort vóór de Spelen, was hij naar Blankenberge gekomen om er deel te nemen aan 'De Nacht van de Vedetten'. Hij werd er ontvangen als een koning en al zijn grillen werden ingewilligd ...'Voilà. Er is een tijd geweest dat journalisten nog controleerden wat ze schreven. Die tijd is een tijdje geleden. Belgische voetballer in het buitenland. Dat gaat als volgt. In het begin loopt alles prima. De Belg speelt elke wedstrijd en zijn club staat vierde. Met een elftal van ga daar liggen. De supporters verkiezen hem bijna elke keer tot 'man van de match'. Dan raakt de Belg gekwetst en moet hij twee weken aan de kant blijven. Twee keer verloren. Nu wordt de trainer ontslagen. Er komt een nieuwe trainer. Die brengt twee nieuwe spelers mee. Zijn protégés. Staan altijd in de basis. En de Belg komt niet meer aan spelen toe. En wil weg. Even zoveel keren staat dat verhaal in ernst in onze krant. Met als onderliggende boodschap dat trainers in het buitenland oneerlijke mensen zijn. Gelukkig voor die voetballers houdt Roger Moens zich enkel nog bezig met bridge en golf, de enige twee sporten waarin liegen niet is toegestaan. DOOR KOEN MEULENAERE