Woensdag 23/2

Wat is dat toch allemaal in Sint-Truiden ? In het begin van het seizoen hebben wij erop gewezen dat STVV de enige club ter wereld is die haar advocaat op de belangrijkste plaats van de ploegfoto laat plaatsnemen. Ondertussen is wel gebleken waarom.
...

Wat is dat toch allemaal in Sint-Truiden ? In het begin van het seizoen hebben wij erop gewezen dat STVV de enige club ter wereld is die haar advocaat op de belangrijkste plaats van de ploegfoto laat plaatsnemen. Ondertussen is wel gebleken waarom. Het weze trouwens opgemerkt dat het parket van Hasselt, in zijn onderzoek naar mogelijke omkooppraktijken, Ludwig Vandenhove niet heeft ondervraagd. Waren wij procureur, dan was de burgemeester onze eerste verdachte. Werd zijn naam indertijd ook al niet genoemd in verband met de mogelijk frauduleuze verkoop van het Apollogebouw in Hasselt aan de Sociale Investerings Maatschappij ? Zelfs de openbare aanklager in het KS-Superclub-dossier, toch niet de eerste de beste lapzwans, verdacht de huidige Truiense burgemeester. Hij werd door de rechtbank uiteindelijk wel van betrokkenheid vrijgesproken, maar... wegens gebrek aan bewijzen. Dat neemt bij een achterdochtig iemand als uw dienaar de twijfel niet weg. Later liet Vandenhove zich opmerken door het uitdelen van kwaliteitslabels aan bordelen op de Luikersteenweg. Daartoe trommelde hijzelf de journalisten en de camera's op. Tevens diende hij een wetsvoorstel in ter legalisering van de prostitutie, samen met zijn socialistische partijgenoot Staf Nimmegeers, nota bene een pastoor ! Vanwege al die hoerenbusiness is de burgemeester in deze rubriek schertsend 'een bordeelschuimer' genoemd. Reden waarom hij en een zekere Sonja Schreurs, over wie later meer, samen 15.000 euro schadevergoeding eisen van uw Scout. Van de burgemeester herinneren wij ons ook de informatiebrochure 'Vol is vol... er zijn al genoeg vreemdelingen in Sint-Truiden'. "We wilden op een agressieve manier communiceren. Een beetje provoceren mag toch ?" stelde toen Vandenhove, die dat recht kennelijk alleen aan zichzelf voorbehoudt. Hij stuurde ook een brief aan alle allochtone inwoners, waarin hij hen gebood voortaan hun manieren te houden. 'Niet in groepjes op straat staan praten', stond daar onder meer in, 'omdat dat door de autochtonen als bedreigend kan worden ervaren.' Vandenhove gaf toe dat hij die brief alleen naar niet-EU-vreemdelingen had gestuurd, omdat Duitsers of Nederlanders hem als denigrerend hadden kunnen ervaren. Indiërs of Marokkanen blijkbaar niet. Bij het Vlaams Blok wisten ze zich op hun eigen terrein verslagen. En wat vernemen wij vandaag weer ? De burgemeester heeft de regels van de openbare aanbesteding aan zijn laars gelapt, bij het toekennen van het drukorder voor het stedelijk informatieblad ! Kan men het nog bruiner bakken ? Zowel de Limburgse gouverneur Hilde Houben-Bertrand als minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen hebben het besluit van het Truiense college persoonlijk vernietigd. Dit omwille van... en nu zouden wij graag hebben dat gevoelige zielen niet meer verder lezen... omwille van gesprekken met de begunstigden vooraleer de gunning plaatsvond ! ! En vanwege het schenden van de eigen offerte-criteria. En aan zo'n schurk zou uw Scout 15.000 euro moeten betalen ? Lord Baden-Powell draait zich om in zijn graf. Het spijt ons voor de Jacques Sysen en de François Colins onder ons, die van professioneel gestructureerde voetbalverenigingen hun levensmissie hebben gemaakt, maar de meest succesrijke clubvoorzitter van 2005 is vooralsnog niet Roman Abramovich, niet Florentino Pérez en niet Joan Laporta. Maar wel : Eddy Vergeylen. Die nog vóór het seizoen een belemmering voor de toekomst van KV Oostende werd genoemd. Dat kan wel zo zijn, maar eens te meer is het Scout-dogma bewezen : 'Voorspel in sport niets, formuleer niet eens een mening over wat al gebeurd ís, want vooraleer de klok een uur verder is hebben de feiten het tegendeel al aangetoond.' Wat ipso facto betekent dat Oostende zaterdag in Beveren voor de bijl gaat. In afwachting aan alle stuurlui aan wal deze raad : onderschat nooit een tapijtenverkoper. Onze bijna-naamgenoot en wielermecenas Noël Demeulenaere van Beaulieu heeft ons lang geleden eens apart genomen : "Luister goed naar mij, jongeman. In het leven is maar één ding écht belangrijk : tapitten."door Koen Meulenaere'Er is maar één ding écht belangrijk .'