door Koen Meulenaere
...

door Koen MeulenaereDinsdag 29/4Bij gebrek aan ander paard om te berijden, klimmen wij maar weer op ons stokpaardje : voorspel niets in sport, poneer geen enkele stelling, want voor ze volledig is uitgesproken is ze door de feiten weerlegd. "De muur van Daknam", zo stond het twee weken geleden in dit blad. En terecht, het succes van Sporting Lokeren is dan wel in grote mate de verdienste van de IJslanders, maar die bouwen voort op het stevige fundament dat achterin door de vier Afrikanen is gelegd.Juiste thesis van VM, mooi geïllustreerd en beschreven. Het stuk was nauwelijks gedrukt of Lokeren had er vier binnen van Charleroi en vijf van Anderlecht. Wat daar stond was geen muur, maar een kale haag in de winter. Zo lek als een vergiet, de achterlinie van Lokeren. Mocht Jos Vaessen baas geweest zijn op Daknam en de bandencentrales van Roger Lambrecht hebben bezeten, hij had zichzelf op zijn Zuid-Afrikaans genecklaced.Moeten we Voetbal Magazine dan maar opdoeken, als je toch niets mag voorspellen voor de toekomst en niets mag concluderen uit het verleden ? Neen, we moeten Voetbal Magazine behouden, zij het met een kleine aanpassing : van nu af aan alleen nog de statistieken. Toen minister van Staat en hoogleraar economie Mark Eyskens op emeritaat ging op de universiteit van Leuven, vroegen confraters hem hoe hij zijn tijd nu zou doorbrengen. Eyskens antwoordde : "Ik slaap elke ochtend uit, laat mij de krant op bed brengen, en lees eerst de overlijdensberichten, de enige betrouwbare rubriek. Als ik er niet in sta, sta ik op."Woensdag 30/4De ex-premier pakt wel vaker uit met sterke one-liners. "Het is vandaag 21 september, begin van de herfst. De bladeren vallen, en de regering is ook gevallen." Maar hij heeft gelijk : enkel van beurs- en overlijdensberichten mag je min of meer zeker zijn dat wat er in staat correct is. In Voetbal Magazine geldt dat voor de statistieken. Het vereist een voortdurende alertheid van de samenstellers, plus een ergerlijke Pietje Precies die nadien op zoek gaat naar dat ene foutje : uw dienaar. Zo lieten wij twee weken geleden deze smeekbede horen : geef Janneke wat Janneke toekomt. En zie : Janneke is gegeven.Didier Petitjean. Door de natuur niet begiftigd met een vertrouwenschenkende familienaam, en door Voetbal Magazine niet met een correcte gemiddelde score. Stond allerlaatste in de rangschikking van de refs, waarin de allereerste niet eens een gemiddelde van 7 op 10 haalt, dat geeft een idee van hoe slecht de laatste wel moet zijn. Als die zich aan het stadion meldt, speel je beter zonder arbiter. Zoals Borg en McEnroe ooit deden, nadat de umpire boos was weggelopen vanwege een paar beledigingen van Mac. Die zich de rest van de match keurig gedroeg want : "Je betwist geen beslissingen van Björn Borg."Petitjean was het slachtoffer van een drukfout die hem met 0 op 10 had bedacht in Moeskroen-Antwerp. Dat is inmiddels rechtgezet : Janneke wipt zonder te fluiten van een gemiddelde van 5,22 in negen matchen, naar een van 6 in negen matchen. Hoeveel heeft hij dan gekregen voor Moeskroen-Antwerp ? Nul twee, vierhonderd tweeënvijftig... Sonck ! "Zijt ge daar weer, zageman. Wat nu weer ?" Ivan, als een scheidsrechter van 5,22 in negen matchen stijgt naar 6 in negen matchen omdat hij in die negende match per ongeluk 0 had gekregen, hoeveel heeft hij dan in werkelijkheid gekregen ?Aan de andere kant van de telefoon bleef het even verontrustend stil, en toen klonk een vermoeide zucht : "Wat zegt ge daar allemaal ? Herhaal dat eens, maar duidelijk articuleren."Als iemand van 5,22 in negen... Boven in de hoorn hoorden wij piepend en knarsend de machinerie van Ivan Sonck op gang komen : "Als hij 0 krijgt in de negende match en daardoor naar 5,22 zakt, had hij na acht matchen 5,22 maal negen gedeeld door acht is 5,87. De stijging is dus niet van 5,22 in negen naar 6 in negen, maar van 5,87 in acht naar 6 in negen. 6 in negen is 54 in totaal, en 5,88 in acht is afgerond 47, dat betekent dat hij in die negende match 7 op 10 heeft gekregen. Wat gezien de krenterigheid van uw controleurs een uitstekende score is. En laat me nu gerust want we zijn hier net aan een sans-atout begonnen."Sinds hij niet meer werkt, of beter gezegd : ook officieel niet meer werkt, speelt Ivan bridge. 'En zie : Janneke is gegeven.'