Dinsdag 7/10

Goedele Liekens heeft de Wablieft-prijs gekregen, een bekroning voor haar eenvoudig taalgebruik. Dat ons al langer was opgevallen. Goedele heeft die prijs verdiend, maar het is jammer dat er geen eervolle vermelding af kon voor Trond Sollied. "If we have the ball, they have not the ball." Wie spreekt nog eenvoudiger ? Trond moet nu op bevel van sportleider Marc Degryse, hiertoe aangezet door de door hemzelf opgerichte spelersraad, Nederlands gaan leren. Les één. "Als wij gebben de bal, zij gebben niet de bal."
...

Goedele Liekens heeft de Wablieft-prijs gekregen, een bekroning voor haar eenvoudig taalgebruik. Dat ons al langer was opgevallen. Goedele heeft die prijs verdiend, maar het is jammer dat er geen eervolle vermelding af kon voor Trond Sollied. "If we have the ball, they have not the ball." Wie spreekt nog eenvoudiger ? Trond moet nu op bevel van sportleider Marc Degryse, hiertoe aangezet door de door hemzelf opgerichte spelersraad, Nederlands gaan leren. Les één. "Als wij gebben de bal, zij gebben niet de bal."Over één ding was na Anderlecht-Club Brugge iedereen het eens : uitstekende match van Johan Verbist, de fluitenier. Nu de quotering van Sport/Voetbal Magazine. Nul op tien ! ! ! Match op video helemaal opnieuw bekeken, wij zouden niet weten wat die mens beter had kunnen doen dan hij deed. Wij zijn formeel : tien. Nee dus, nul. Een drukfout, zo mogen wij toch hopen, al is dat met de immer strenge controleurs van dit blad verre van zeker. Het is de tweede nul, en de tweede drukfout, in twee weken tijd. Want na de zevende speeldag kreeg Philippe Vinche, een cipier nog wel, ook al een nul na Germinal Beerschot-AA Gent. Wij hebben die match gezien, en zo wij van de acteurs op het veld er wel enkelen met een nul hadden willen onderscheiden, dan toch niet onze arme vriend de referee. In het vorige nummer is Vinche al recht gedaan, want zonder te fluiten werd zijn gemiddelde opgetrokken van een beschamende 2,5 naar een voor de statistieken van S/VM zeer behoorlijke 5 op 10. Wij zullen er op toekijken dat dit ook voor Johan Verbist gebeurt, want die nul deed zijn gemiddelde onterecht zakken van 6,75 naar 5,40. Mensen die Verbist of Verbiest of Vanderbiest heten, u moet er eens op letten in uw eigen omgeving, worden zelden door het geluk gediend. Aan het droeve lot van Alain Vanderbiest hoeven wij, bij het begin van het proces Cools, niet te herinneren. Het tragische ongeluk van Lorenzo 'Laurent' Verbiest is ook weer in de belangstelling gekomen omdat Vincent Kompany een beetje aan hem doet denken. Terry Verbiest moet met Carl Huybrechts werken. En de ouderen onder de lezers kennen zeker de naam van Charles Verbist, begaafd coureur uit begin van de jaren 1900, maar in 1909 schielijk overleden na een zware val op de velodroom van het Karreveld. Over hem werd korte tijd nadien een liedje gemaakt dat als volgt klonk : "Chareltje Verbist, hadde niet gereden op de piste, hadde niet gelegen in uw kist." Het is op muziek dat men de meest hardvochtige zaken verkondigt. Luister maar naar K-3. Over onze geliefde scheidsrechtersnoteringen nog dit : bij ons weten heeft er in de geschiedenis van dit blad nooit een arbiter meer dan 8 op 10 gehaald. Wij beginnen stilaan te vermoeden dat die quoteringen volgens het achtdelig talstelsel worden opgemaakt. Alleen Ivan Sonck kan daarmee overweg. Die kan u precies vertellen hoeveel procent zeventien seconden zijn van drie en een half uur, indien men de klok zou verdelen in acht in plaats van in twaalf. Zij die graag cijferen moeten dat eens proberen uit te knobbelen. Zonder gesofistikeerd computerprogramma lukt dat niet. Sonck doet het uit het blote hoofd. Dat was ne kerel zie, Sonck. Enfin, hij is het nog. Wij hebben hem onlangs betrapt op een partijtje stripbridge. Sonck was het noorden, maar was dat snel kwijt. Over Ivan gesproken. Bij het eens te meer opruimen van een berg knipsels waarvan wij ons nadien altijd afvragen waarom wij ze in vredesnaam hebben uitgesneden, nog dit gevonden. Het komt uit De Morgen : "Het Amerikaanse maandblad 'Modern Drunkard', geschreven voor en door dronkaards, lonkt naar de Britse markt. Modern Drunkard richt zich expliciet en bijna exclusief op de reguliere caféganger en alcoholist die moeite heeft met maat houden. Het blad heeft het antwoord in petto voor dagelijkse problemen als 'Waar is de dichtstbijzijnde slijterij ?', en 'Hoe drinkt men zich het snelst lazarus ?' Voor verenigingen die strijden tegen alcoholisme is het tijdschrift een doorn in het oog."De Vlaamse editie wordt over enkele weken gelanceerd. De hoofdredacteur woont in Asse. door Koen Meulenaere'Het blad richt zich tot de reguliere caféganger.'