Woensdag 29/10

Wij hebben het al gevraagd : waar hebben ze bij SM/VM toch die tien geboden opgeduikeld ? Zijn dat de Hebreeuwse tien geboden, of de Keltische, of die van Al-Qaeda ? Of komen ze uit het eerste Burgermanifest van Guy Verhofstadt ?
...

Wij hebben het al gevraagd : waar hebben ze bij SM/VM toch die tien geboden opgeduikeld ? Zijn dat de Hebreeuwse tien geboden, of de Keltische, of die van Al-Qaeda ? Of komen ze uit het eerste Burgermanifest van Guy Verhofstadt ? "Gij zult niet begeren uws naasten huis, uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is." Wie zegt nu zoiets ? Antwoord van Marc Degryse : "Ik versta me uitstekend met Antoine Vanhove."Tweede gebod versie SM/VM : "Gij zult u geen gesneden brood bestellen, noch enige wesp noch van wat in de binnenband is."Kleine test : hoeveel van de Roomse tien geboden leven wij zelf eigenlijk nog na ? 1) "Bovenal bemin één God." Neen. 2) "Zweer niet ijdel, vloek noch spot." Nee godverdomme, spotten is ons beroep. 3) "Heilig steeds de dag des Heren." Jammer, voetbal op zondag. 4) "Vader, moeder zult gij eren." Ja, dat wel. 5) "Dood niet, geef geen ergernis." Geef geen ergernis ? Wij doen niets anders. Vreemde combinatie overigens : alsof doden en ergernis geven van dezelfde orde is. 6) "Doe nooit wat onkuisheid is." Dat heeft die Mozes er zelf tussen gelapt. Om de mensen hun plezier af te nemen. In zijn tijd bestond Canal-Plus natuurlijk nog niet, of in elk geval hield Gui Polspoel zich toen nog niet bezig met de onderschriften. En veel aangebrande websites vielen er in de woestijn ook niet aan te klikken. Terwijl nu... Kijkend in, voor één keer, eigen boezem dienen wij te bekennen dat onze journalistieke nieuwsgierigheid het meestal haalt van onze godsvrucht en deugdzaamheid. 7) "Vlucht het stelen en bedriegen." Allez vooruit, een halfke. 8) "Ook de achterklap en 't liegen." Nee, zie twee. 9) "Wees steeds kuis in uw gemoed." Overbodig het te betrachten na 6. 10) "En begeer nooit iemands goed." Ja, mon oeuil. Hoeveel hebben wij ? Anderhalf op tien. "Danneels wint", zouden ze er in Het Duel onder schrijven. Ooit De Postkoets van Lucky Luke gelezen ? Met die valse dominee, die op vraag van Luke, en onder de stille aansporing van een pistool tegen zijn slaap, ook de tien geboden moest opzeggen. Dat klonk zo : "Gij zult niet met gemerkte kaarten spelen. Steel geen paarden indien ge niet hoog en droog wilt worden opgehangen. Besteel liever een rijke dan een arme." Dat ze de volgende keer deze Texaanse variant maar eens aan Degryse voorleggen. Vooral dat van die gemerkte kaarten. Zullen we er voor de aardigheid de vijf van de Heilige Kerk eens achteraan lappen ? Wie kent die nog ? 1) Zon- en feestdag zult gij eren. 2) Op boet- en vrijdag vlees ontberen. 3) Houd de vasten ongeschonden. 4) Biecht minstens eens per jaar uw zonden. 5) En nut rond Pasen 't Brood des Heren. En ? Wat is uw score ? Voor uw scout nul op vijf. Het is schandelijk maar het is zo. Het gebeurt niet elke dag dat je in de krant iets verstandigs leest, zeker niet op de sportbladzijden, maar vandaag is het weer zo ver. Eddy Wauters in Het Laatste Nieuws : "Als je niet bij de eerste drie in de competitie kan eindigen, kan je beter twaalfde dan achtste worden. Want anders betaal je je blauw aan premies en aan het einde van de rit heb je toch geen prijs."Correct. Wij mogen daar elke keer graag aan toevoegen dat Eddy Wauters zonder enige twijfel de enige Belg is die ooit in een open Cadillac naast Marilyn Monroe heeft gezeten. Toegejuicht door zestigduizend uitzinnige fans, van wie minstens dertigduizend voor Wauters. Een beetje meer respect voor die mens graag. Een bladzijde verder is HLN op bezoek bij De Geyter & Degraen. "Ze hadden Gilles De Bilde gebeld of hij geïnteresseerd was om het gezicht te worden van een nieuwe bruinmethode. Het komt erop neer dat je in een cabine plaatsneemt en bruin gespoten wordt. Iets heel nieuws."Dat laatste nemen wij graag aan. En als het er niet meer af gaat kan Gilles nog altijd bij Beveren gaan spelen. door Koen Meulenaere'Wees steeds kuis in uw gemoed.'