door Koen Meulenaere
...

door Koen MeulenaereMaandag 23/9In onze inmiddels befaamde reeks, deze keer enkele citaten uit Het Nieuwsblad. "Kim Clijsters verliest in Tokyo van zwart beest Serena Williams ." Ja zeg. Dit doet een beetje denken aan 1958, geboortejaar van Frank Buyse, toen op de Expo in Brussel aan verwonderde Belgen enkele geïmporteerde Congolezen werden tentoongesteld. Gekooid en geketend. Waar blijft het Centrum Leman om algemeen hoofdredacteur Guido Van Liefferinge wegens racisme voor de rechtbank te dagen ? Hij moet binnenkort trouwens toch voor komen in zijn geschil met Christian Van Thillo, dan kunnen ze hem in één moeite voor beide zaken opsluiten. Er is trouwens meer werk voor het Centrum Leman. Want wat antwoordt Trond Sollied op de vraag van een Nieuwsbladjournalist wanneer hij eindelijk Stoica gaat opstellen : "Ik bepaal wanneer ik Stoica inbreng, zoals jij met je vrouw doet wat je wil."Interessante quote. Aan Noren is de West-Europese emancipatiegolf van de voorbije decennia kennelijk voorbijgegaan. Meer : tal van gebruiken die dateren uit de tijd van de Vikings en van koning Haakon de Oude, zijn overeind gebleven in het dagelijkse leven rond meer en fjord. Paal en perk, dat is wat aan een dergelijke mentaliteit dient te worden gesteld. Wij zullen Tessa Vermeiren, de directeur van Weekend Knack en de vriendin van Lukasz Kubik, een keer naar Brugge sturen. Eens zien wat Sollied dan nog te vertellen heeft over wat men al dan niet met vrouwen mag doen.éois, goede vriend, weinigen hebben het de jongste tijd zo voor u opgenomen als steller dezes. Kunt gij die rangschikking van eerste klasse niet in De Standaard zetten ? Desnoods in kleine druk, het hoeft niet veel plaats in te nemen. Van Van Liefferinge mag het niet. Dinsdag 24/9Robert Waseige is begonnen als analist bij het Franstalige Canal Plus. Hoe heette die bondscoach ook weer die zich zo boos maakte omdat een collega-trainer, in casu Franky Van der Elst, zijn analyse gaf bij matchen van de Rode Duivels ?Donderdag 26/9De voorpagina van Het Laatste Nieuws : "Pedopriester verduistert 250.000 euro." Dat het woord 'pedopriester' überhaupt bestaat, weze het dan bij de mannen van de loge, is op zich al buitengewoon merkwaardig. Wij hebben nog nooit horen spreken over een 'pedo-ingenieur', een 'pedojournalist', of een 'pedobakker' (iemand die kleine broodjes bakt). Maar pedopriester, dat schijnt een officieel erkende categorie te zijn in het canonieke ambt. Er zijn trouwens meer trappen op de kerkelijke hiërarchie dan u in uw onschuld mogelijk acht. Er is bijvoorbeeld de kanunnik, zoals indertijd bij FC Malinois en vandaag de dag, weliswaar in vrouwelijke versie, bij KV Mechelen, waar ook een paar honderd gebedsgenezers en binnenkort een interdiocesaan curator aan de slag zijn.Er is de diaken, al zouden wij bij God, de uitdrukking is voor één keer op haar plaats, niet weten welke bevoegdheden aan deze dienaar zijn toegekend. Een diaken hoeft zich niet aan het celibaat te houden, dat weten wij zeker, maar waaraan hij zich wel moet houden is ons onbekend. Er bestaan pastorale medewerkers, pastoors, onderpastoors, domdekens, kapelanen in alle soorten en maten, kapittelheren, aalmoezeniers, proosten, vicaris-capitularissen, prelaten, suffragaanbisschoppen en koordekens. Om er maar een paar op te noemen. In de kloosterorden zijn er nog veel meer titels. En zo is er nu blijkbaar ook de officieel erkende en vermoedelijk door Rome gesubsidieerde categorie van de pedopriesters.Maar daar gaat het niet om. Wij lezen verder dan de kop, wat wij op de algemene bladzijden van Het Laatste Nieuws zelden doen. "Brussel, streepje. Robert Borremans (49), de Brusselse pedopriester die in 1999 het koor leidde tijdens de huwelijksmis van prins Filip en prinses Mathilde, wordt door een school in Etterbeek beschuldigd van zwaarwichtig gesjoemele met geld." Om kort te gaan : hij wordt niet alleen beschuldigd van aantasting van de eerbaarheid van minderjarigen, maar ook van verduistering van op zijn minst tien miljoen frank. Op bladzijde acht van dezelfde krant lezen wij dan weer dat homopriester (= pedopriester voor gevorderden) Rudy Borremans (37) weer als hulppastoor aan de slag gaat in Bertem en Leefdaal.Borremans (49), Borremans (49), Borremans (49)... tedju waar hebben wij dat nog gehoord ? Wil u geloven dat wij daarover nu al drie uur zitten te piekeren en te peinzen, maar te binnen schieten 'n wil het ons niet.