Vrijdag sloot de liga beroepsvoetbal een werkjaar af in de grootste spanning. Inzet was het signaal dat Roger Vanden Stock gaf door zijn ontslag als lid van het bureau. Vanden Stock gaf aan de algemene vergadering tekst en uitleg bij zijn beslissing. Anderlecht, zo stelde de voorzitter, is al jaren betrokken bij het beleid van de liga en voelt nu aan dat het heeft gefaald. Vanden Stock was zelf negen jaar voorzitter van de liga, maakte daarna deel uit van het bureau en zijn conclusie is nu dat de liga niet...

Vrijdag sloot de liga beroepsvoetbal een werkjaar af in de grootste spanning. Inzet was het signaal dat Roger Vanden Stock gaf door zijn ontslag als lid van het bureau. Vanden Stock gaf aan de algemene vergadering tekst en uitleg bij zijn beslissing. Anderlecht, zo stelde de voorzitter, is al jaren betrokken bij het beleid van de liga en voelt nu aan dat het heeft gefaald. Vanden Stock was zelf negen jaar voorzitter van de liga, maakte daarna deel uit van het bureau en zijn conclusie is nu dat de liga niet de sterke positie inneemt die ze zou moeten innemen. Dus moet het beleid anders, de liga heeft weer nood aan een (sterke) voorzitter. Gedaan met de basisdemocratie, het werken in studiegroepen, het steeds weer doorschuiven van beslissingen naar de algemene vergadering die maar één keer per maand bij elkaar komt. Vanden Stock schoof daarom Jean-Marie Philips als voorzitter naar voor. De huidige directeur van de liga is volgens de Anderlechtvoorzitter de enige geschikte brugfiguur tussen Vlaams en Waals, tussen overheid, syndicaten, bond en profvoetbal, tussen Europees en nationaal niveau. Philips is echter lid van Anderlecht, na omzwervingen langs Molenbeek, Union en andere Standards. Dat moest omdat hij als franstalige zetelt in de evocatiecommissie en dus moest aangesloten zijn bij een Franstalige club. Een paar maanden geleden polste Vanden Stock Philips al eens of hij kandidaat-voorzitter was en daarbij opperde de Anderlechtvoorzitter of het niet handiger was de aversie van sommigen tegen Anderlecht inschattend, dat hij weer van lidmaatschap zou veranderen. Philips vond dat niet nodig, omdat hij geen beheersfunctie binnen Anderlecht heeft en het lidmaatschap alleen pro forma ziet. Hoe dan ook, de kandidatuur van Philips kwam vrijdag nooit ter stemming. Roger Lambrecht was al in zijn wiek geschoten door de kritiek van Vanden Stock aan de niet-werkers in het bureau - iets wat de Lokerse voorzitter nogal op zich nam, en hij stelde tegen een voorzitter te zijn. Het werk in de liga zou door diverse commissies moeten gebeuren en de afrondende beslissingen konden gerust door de algemene vergadering worden genomen. Karel Dierick pleitte ook tegen Philips, Dierick stelde zelf eerder al zijn kandidatuur voor het voorzitterschap en herhaalde die wens. De delegatie van Charleroi liet weten dat Abbas Bayat ook tegen een voorzitter was. De discussie werd gesloten, een beslissing uitgesteld tot 3 augustus. Dan zal Philips officieel zijn kandidatuur indienen, Dierick wellicht ook en Moeskroen schoof intussen Gino Gylain naar voor als kandidaat-lid voor het bureau. Intussen kunnen de 18 profclubs zich beraden over de te volgen strategie. (PTK)