Benvenuti in Italy

Hij heet Rocco, hij is Italiaan en zanger. Maar het is vast niet die Italiaan aan wie u nu denkt. Deze Rocco heet voluit Rocco Hunt en hij zingt niet over Marina maar vertolkt het officiële EK-lied van dit Europees Kampioenschap voor spelers U21. Hij zong het zondag tijdens de openingsceremonie. De titel luidt: ' Benvenuti in Italy'. Het lied legt de nadruk op het volkse voetbal, het voetbal op straat, het spel dat er voor iedereen is.
...