Tubeke
...

TubekeGeen twee stenen liggen er al op mekaar op de hellende wei in Tubeke, waar de KBVB een nationaal voetbalcentrum (vijf voetbalvelden, een overdekt synthetisch veld, een hotel) wil bouwen. Zonder exploitant voor het hotel dreigde er een jaarlijks uitbatingstekort van naar verluidt 2 miljoen euro. Op de valreep hebben er zich nu vier kandidaten gemeld : Mustad, Cirmad, Van Roey en een Duitse firma. In de loop van april hakt het Uitvoerend Comité de knoop door, zodat in 2005 met het bouwen kan worden begonnen en het complex in gebruik kan worden genomen in 2006. De KBVB investeert 4,1 miljoen euro van de EK-winst in 'Tubeke'. Van het Waalse Gewest komt 3,7 miljoen, van de provincie Waals-Brabant bijna 1,2 miljoen en van de Fifa nog eens 1,1 miljoen. Met de Vlaams-Brabantse stad Halle heeft de KBVB een afspraak over de aankoop van een aangrenzend terrein. Die aankoop (18.000 euro) is een puur communautair compromis : het nationaal voetbalcentrum moest zich uitstrekken over Waals én Vlaams grondgebied. Verder werd van de EK-winst 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw provinciaal bondsgebouw annex velden in Wommelgem (Antwerpen). Een veel te krap budget, waarmee de architecten van meet af onmogelijk tegemoet konden komen aan de bondswensen. "Het probleem", klinkt het, "is dat we hier met een uiterst ondoorzichtige bouwheer te maken hebben. Hij liet zich nauwelijks zien, het programma was flou en niet afgewogen tegen het budget." Het project zou nu 3,5 miljoen euro gaan kosten, wat in het Uitvoerend Comité niet op handgeklap is onthaald. De ruwbouw is inmiddels zo goed als klaar, de ingebruikneming voorzien nog vóór het bouwverlof. Ook Blegny (Luik) kreeg 1,2 miljoen euro van de EK-koek en Genk (Limburg) 400.000 euro. FuturofootHet jeugdplan van technisch directeur Michel Sablon kreeg 2,5 miljoen euro van de EK-winst. Het trad in werking in september 2001 en wil "structureel en inhoudelijk ingrijpen in de jeugdopleiding". In samenwerking met enkele universiteiten werden drie grote analyses uitgevoerd. Analyse van de kampioenschappen leerde dat jeugdvoetbal op zondagochtend, behalve voor de duiveltjes, niet langer wenselijk is. Daar wordt voortaan rekening mee gehouden. Analyse van de wedstrijdvormen bracht uniformiteit in de chaos : duiveltjes spelen voortaan overal 5 tegen 5, preminiemen 7 tegen 7 en vanaf de miniemen iedereen 11 tegen 11. QIK-Foot, ten slotte, legde kwaliteitsnormen op aan de jeugdopleiding van de clubs in eerste en tweede klasse. Drie weken geleden stemde de Liga Beroepsvoetbal ermee in dat bij de volgende verdeling van de Champions-League-tv-gelden voor het eerst rekening wordt gehouden met de QIK-Foot-ranking van de clubs. Maar het zichtbaarst, zegt Sablon, zijn de resultaten van Futurofoot in de topsportscholen en in de coördinatieteams. Vandaag zijn er in Vlaanderen vijf en in Wallonië drie topsportscholen met voetbal op het programma (voor Brussel wordt nog naar een locatie gezocht). Sablon : "Het aantal spelers in onze nationale jeugdploegen dat uit zo'n school komt, is meer dan verdubbeld." De grootste hap uit het budget ging naar de oprichting van coördinatieteams. Die bestaan uit twee bondstrainers per provincie, waar ze alle clubs bezoeken, er demonstratietrainingen geven, de filosofie van het zonevoetbal uitdragen, helpen bij het uitwerken van samenwerkingsverbanden et cetera. Sablon : "We zien dat clubs zich beter organiseren. Steeds minder ploegen geven forfait tijdens het seizoen wegens te weinig spelers, steeds meer clubs leggen synthetische velden aan voor de kleinste spelertjes, fysiek sterke spelers worden naar een hogere leeftijdscategorie doorgeschoven. Dat komt mee doordat wij het hen nu gaan vertellen."EpiloogVóór Euro 2000 beloofde bondsvoorzitter Michel D'Hooghe dat de KBVB eventuele winst in de jeugdopleiding zou investeren. Dat creëerde goodwill, alleen : Euro 2000 rékende niet op winst ! Het hoopte break-even te draaien. Zou er in dat geval ook sprake zijn geweest van Futurofoot en 'Tubeke' ? "Daar vrees ik voor", bekent Michel Sablon, bijgetreden door penningmeester Germain Landsheere : "Denk je dat onze clubs dat hadden kunnen betalen ? Ze hebben het nu al zo moeilijk." Sablon : "Onze 2,5 miljoen euro voor Futurofoot zijn er stilaan doorgejaagd. Maar we zullen moeten blijven investeren. De coördinatieteams lopen nog twee jaar door en het QIK-Foot-project moet opgevolgd worden. We zullen keuzes moeten maken. Prioriteiten bepalen. Toch vraag ik me af of er zonder de winst van Euro 2000 ook niet iets op gang zou zijn gekomen, of de clubs zich niet hadden afgevraagd : wanneer doen we iets aan de fundamentele tekortkomingen van ons voetbal ? Want als je dit niet doet, moet je nooit iets doen. Dan begraaf je je beter in je eigen graf."door Jan Hauspie'Euro 2000 weerlegde het beeld van de ongecultiveerde voetbalsupporter.'